Professorer blåstempler Rigsrevisionens faglige arbejde

EVALUERING: Fem professorer siger nu god for det faglige niveau i alle Rigsrevisionens beretninger fra sidste år. Det gælder blandt andet beretningen om Sundhedsministeriets salg af vaccineproduktion i Statens Serum Institut.

Patienter bliver ikke udredt til tiden, og flere ministerier har ikke i tilstrækkelig grad sikret tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet.

Sidste år blev en lang række ministerier igen gået kritisk efter i sømmene af Folketingets vagthund.

Nu er også Rigsrevisionens arbejde blevet kigget efter i kortene.

Login