Aktører til regioner: I overser andre faggruppers kompetencer

DEBAT: Danske Regioners forslag om at oprette et fælles kommunalt og regionalt korps er fornuftigt, men det skal ikke kun være sygeplejersker, der står i spidsen. Også terapeuter kan løfte opgaven, skriver Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.

Af Tina Lambrecht og Tina Nør Langager
Hhv. formand for Danske Fysioterapeuter og formand for Ergoterapeutforeningen

Danske Regioners forslag om, at der skal oprettes et fælles kommunalt og regionalt korps, der skal hjælpe patienterne både før og efter udskrivning fra sygehuset, er dybt fornuftigt.

Netop manglende sammenhæng er en af de helt store udfordringer, vores sundhedssystem står med.

Til gengæld undrer det os, at man fra Danske Regioners side foreslår, at funktionen kun skal varetages af sygeplejersker. Det er en uheldig automatreaktion af to årsager.

For det første bør det være kompetencer, der afgør, hvilke faggrupper der varetager funktioner i sundhedsvæsenet. Terapeuter har også kompetencerne og varetager allerede denne type funktioner en række steder.

For det andet er der i forvejen en omfattende mangel på sygeplejersker.

Rekrutter efter kompetencer
Rollen som brobygger er oplagt for fysio- og ergoterapeuter.

Ud over et bredt kendskab til sundhedsvæsenet, så har de specifik faglig viden om genoptræning og rehabilitering – to områder, som i dag er afgørende for sammenhængen i et patientforløb, især for ældre og kroniske patienter. 

Det har man fået øjnene op for flere steder.

På Nordsjællands Hospital i Hillerød har man ansat fysioterapeuter som udskrivningsansvarlige på en række sengeafdelinger, og på Sjællands Universitetshospital i Roskilde har man ansat en ergoterapeut på kræftafdelingen som udskrivningskoordinator.

Terapeuterne har et særligt ansvar for at koordinere udskrivelser, afklare indlagte patienters funktionsniveau og at formidle det til kommunerne via plejeforløbsplaner.

De første fysioterapeuter blev ansat på Nordsjællands Hospital i Hillerød som et forsøg, fordi hospitalet havde vanskeligt ved at rekruttere sygeplejersker, men erfaringerne har været så positive, at hospitalet har gjort ordningen permanent og udvidet den til andre dele af hospitalet.

På Sjællands Universitetshospital i Roskilde var stillingen som udskrivningskoordinator oprindeligt en sygeplejerskestilling, men på grund af manglen på sygeplejersker valgte sygehuset at besætte stillingen med en ergoterapeut med positive erfaringer til følge.

Stor mangel på sygeplejersker
Det undrer os, hvor regionerne vil finde 1.000 sygeplejersker. Ifølge Arbejdsmarkedsbalancen.dk, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er der allerede i dag omfattende mangel på sygeplejersker alle steder i landet.

En analyse, Dansk Sygeplejeråd selv har lavet og omtaler i seneste udgave af Sygeplejersken, viser, at der i 2018 mangler 4.200 sygeplejersker. Det tal vil vokse betragteligt frem mod 2025.

Vi skal ikke kunne sige, om man kan rekruttere 1.000 sygeplejersker som brobyggere – men det vil i givet fald gøre manglen værre i andre funktioner.

Sidste år viste en undersøgelse fra KL, at 73 procent af kommunerne rapporterer om mangel på ansatte – især sygeplejersker og sosu-assistenter.

Der er altså overhængende risiko for, at en rekruttering af sygeplejersker som brobyggere vil svække det kommunale sundhedssystem, som det er hele pointen at bygge bro til.

En automatreaktion
Vi oplever, at udspil om sundhedsvæsenet ofte lider under en automatreaktion, hvor de største faggrupper automatisk er i fokus. Det er ærgerligt.

For det første, fordi det betyder, at man overser de mange gode eksempler på en anden organisering, der klart viser værdien af at få andre sundhedsfaglige kompetencer ind i opgaveløsningen.

For det andet er det ærgerligt, fordi man kommer til at jage de samme faggrupper, som der i forvejen er mangel på. Det styrker ikke sundhedsvæsenet.

Bundlinjen er, at vi er helt enige i Danske Regioners diagnose: Det er helt afgørende, at vi får bygget bedre bro mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsnet. Men forslaget til behandling er for snævert tænkt og savner et realistisk blik på den arbejdsmarkedssituation, vi står i.

Heldigvis ligger løsningen lige for. Rekruttér efter kompetencer.

Forrige artikel Praktiserende læger: Løkkes sundhedsfællesskaber skal have en stærk faglig ledelse Praktiserende læger: Løkkes sundhedsfællesskaber skal have en stærk faglig ledelse Næste artikel Tandlægerne: Tandpleje er en sundhedsydelse – ikke et salgsobjekt Tandlægerne: Tandpleje er en sundhedsydelse – ikke et salgsobjekt