Alkohol & Samfund: Lovforslag om salg af alkohol til unge løser ikke problemet

DEBAT: Sundhedsministerens lovende ord om at slå hårdt ned på ulovligt salg af alkohol til børn og unge er blevet til varm luft. Der lægges nemlig nemlig ikke op til at kontrollere det konkrete salg, og de afsatte ressourcer er langt fra tilstrækkelige, skriver Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Af Peter Konow
Direktør i Alkohol & Samfund

Alkohol & Samfund offentliggjorde i vinter en undersøgelse, der viste, at supermarkeder og kiosker sælger alkohol til mindreårige uden at kræve ID i to af tre tilfælde.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby leverede en iskold kritik til detailhandlen, der kunne give købmænd og kiosker klamme hænder. Nu skulle hammeren falde. Ministeren ville nu slå ned på lovbryderne ved at fordoble bøderne og ved at flytte kontrol af alkoholsalget fra politiet til Sikkerhedsstyrelsen, der i forvejen står for kontrol af tobaksprodukter. Nu, et halvt år senere, er loven om skærpet kontrol med alkoholsalget på vej. Men isen er smeltet i sommervarmen, og der er kun varm luft tilbage i lovforslaget.

Udkastet til lovforslaget lægger ikke op til at kontrollere det konkrete salg af alkohol til børn og unge under aldersgrænsen. Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, som får kontrolopgaven, skal i stedet for kontrollere, at butikkerne har sat klistermærker op ved kassen, der gør kunder og personale opmærksom på aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak. Det bliver ikke styrelsens fokus at kontrollere selve salgssituationen, og kontrolløren skal desuden altid optræde i uniform.

Det udelukker i sig selv at kontrollørerne blot ved et tilfælde kunne tage en butik på fersk gerning i at sælge alkohol ulovligt. På den måde er det svært at forestille sig, at sundhedsministerens ambition om bedre kontrol i butikkerne bliver til virkelighed.

Fordoblingen af bøderne bliver derfor også temmelig ligegyldig. For butikkernes risiko for at blive taget er forsvindende lille. Detailhandlen behøver ikke at frygte 10, 20 eller 40.000 kroners bøder ved gentagne overtrædelser. De kan fortsætte som før uden frygt for sanktioner. I Alkohol & Samfund mener vi, at de højere bøder kun vil virke afskrækkende, hvis butikkerne rent faktisk risikerer at få en bøde.

Utilstrækkelig kontrol
Regeringen har afsat ressourcer til kontrollen, der svarer til 0,7 årsværk, for både alkohol- og tobakskontrol vel at mærke.

Det svarer til, at Sikkerhedsstyrelsen har en time og fem minutter om måneden til at kontrollere butikker og administrere kontrollen i hver enkelt af de 98 danske kommuner. Det er ganske enkelt utilstrækkeligt.

Lovforslaget bør give Sikkerhedsstyrelsen mulighed for, at kontrollen foregår i civil og ikke uniformeret. Kontrolopgaven skal heller ikke kun ske i forlængelse af Sikkerhedsstyrelsens eksisterende opgaver, kontrollen med salg af alkohol skal være ny opgave med en egen og tilstrækkelig økonomisk ramme. Og vi mener, at kontrollen kun virker afskrækkende, hvis Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer så mange butikker, at branchen oplever, at der faktisk falder bøder, når de bryder loven og sælger alkohol under aldersgrænserne.

Alkohol & Samfund støtter uforbeholdent sundhedsministerens ønske om en styrket kontrol. Derfor har vi meddelt ministeren vores betænkeligheder ved udkastet til lovforslaget.

Derudover håber vi, at ministeren og detailhandlen vil overveje en licensordning for salg af alkohol. Sådan, at myndigheder ved gentagne eller særligt grove brud på loven, kan inddrage licensen og rydde ud i de brodne kar i detailbranchen.

De danske bryggerier har lige meldt om en markant stigning i salg af øl denne sommer. Sommervarmen har gjort os tørstige – og sikkert også de mindreårige. Så kiosker og købmænd kan roligt stille flere øl i køledisken.

Lovforslaget om salg af alkohol til unge og børn, kan ikke give butiksejerne sved på panden.

Forrige artikel Professor: Tandreform skal bygge på faglighed og forebyggelse Næste artikel Læge: Overdiagnostik er måske sundhedssektorens største problem Læge: Overdiagnostik er måske sundhedssektorens største problem