Om  
Elisabeth Gregersen
Alice R. Kristensen

Danske Tandplejere genvælger formandskab

Tirsdag blev både formand og næstformand i Danske Tandplejere, Elisabeth Gregersen og Alice Kristensen, genvalgt. Der var ingen modkandidater.