Debat

Sygeplejersker: Bureaukrati spænder ben for god pleje

DEBAT: Udvidet ansvar til kommunale sygeplejersker vil give bedre patientforløb. Men det stiller krav om udvidet undervisning på både grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse, skriver Pia Dreyer fra Dansk Sygepleje Selskab.

Med et udvidet virksomhedsområde for sygeplejersker generelt, vil der blive mere tid til patienterne
i stedet for administration, mener Dansk Sygepleje Selskab. (Arkiv)
Med et udvidet virksomhedsområde for sygeplejersker generelt, vil der blive mere tid til patienterne i stedet for administration, mener Dansk Sygepleje Selskab. (Arkiv) Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pia Dreyer
Formand, Dansk Sygepleje Selskab

Det er meget positivt, at regeringen med udspillet til sundhedsreformen lægger op til ved lov at udvide sygeplejerskers virksomhedsområde, så de fremover også kan foretage blodprøver, sy sår og foretage vaccinationer uden at skulle konsultere en læge.

En udvidelse af ansvarsområdet vil give især patienterne i den kommunale akutsygepleje en bedre behandling og pleje, samtidig med at ressourcerne – herunder også lægernes tid – vil kunne udnyttes bedre.

Vil fjerne hindringer i hverdagen
Udvidelsen af virksomhedsområdet vil konkret fjerne nogle af de hindringer, som kommunale akutsygeplejersker oplever hver eneste dag, når de iværksætter akutbehandling hos borgere i eget hjem.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til: debat@altinget.dk

Her er arbejdsgangen især besværlig i forbindelse med medicin, hvor lægen skal kontaktes og indlægge recepten på apoteket, hvorefter medicinen skal hentes på apoteket.

Med et udvidet virksomhedsområde vil sygeplejersken i hjemmet kunne administrere visse givne former for medicin umiddelbart hos borgeren. Det vil give mere tid til den direkte patientpleje og sammen med en beroligende og omsorgsfuld pleje kunne undgå indlæggelse på hospitalet.

Hvis den rette uddannelse følger med, bakker vi i Dansk Sygepleje Selskab helhjertet op om at give patienterne mere tid, nærvær og kvalitet i sygeplejen med et udvidet virksomhedsområde.

Pia Dreyer, Formand, Dansk Sygepleje Selskab

Gode erfaringer i udlandet
I lande som England og Canada har sygeplejerskerne i mange år haft større ansvarsområder end i Danmark, og det er på høje tid, at vi følger trop.

Det handler vel at mærke ikke kun om at skabe mere smidige patientforløb: Udenlandsk forskning viser, at patientdødeligheden falder på et sygehus, jo flere kompetencer sygeplejersker har, og det samme gør sig uden tvivl gældende i en hjemmekontekst.

Dertil kommer, at et udvidet virksomhedsområde for sygeplejersker generelt vil kunne skabe en større jobtilfredshed.

Sygeplejerskerne vil kunne bruge tiden på patienterne i stedet for administration, og det vil være en fordel i en sektor, der i forvejen kæmper med, at mange forlader faget.

Kræver udvidet undervisning
Det skal dog understreges, at udvidelse af virksomhedsområdet stiller krav om relevant undervisning af sygeplejersker på både grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.

For eksempel inden for farmakologi, akutsygepleje og -behandling, patientrettigheder og inddragelse af borgere og pårørende.

Samtidigt er det vigtigt, at udvidelsen ikke kommer på tværs af det gode teamsamarbejde, der de senere år er etableret mellem de forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet.

Hvis den rette uddannelse følger med, bakker vi i Dansk Sygepleje Selskab helhjertet op om at give patienterne mere tid, nærvær og kvalitet i sygeplejen med et udvidet virksomhedsområde.

Lad os sammen fjerne de bureaukratiske hindringer, som i værste fald kan medføre dårligere patientforløb.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Dreyer

Formand, Dansk Sygepleje Selskab, professor i sygepleje, Aarhus Universitetshospital
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg, 1989), Ph.d. i Sygepleje (Aarhus Uni. 2009)