Sygeplejersker: Bureaukrati spænder ben for god pleje

DEBAT: Udvidet ansvar til kommunale sygeplejersker vil give bedre patientforløb. Men det stiller krav om udvidet undervisning på både grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse, skriver Pia Dreyer fra Dansk Sygepleje Selskab.

Af Pia Dreyer
Formand, Dansk Sygepleje Selskab

Det er meget positivt, at regeringen med udspillet til sundhedsreformen lægger op til ved lov at udvide sygeplejerskers virksomhedsområde, så de fremover også kan foretage blodprøver, sy sår og foretage vaccinationer uden at skulle konsultere en læge.

En udvidelse af ansvarsområdet vil give især patienterne i den kommunale akutsygepleje en bedre behandling og pleje, samtidig med at ressourcerne – herunder også lægernes tid – vil kunne udnyttes bedre.

Vil fjerne hindringer i hverdagen
Udvidelsen af virksomhedsområdet vil konkret fjerne nogle af de hindringer, som kommunale akutsygeplejersker oplever hver eneste dag, når de iværksætter akutbehandling hos borgere i eget hjem.

Her er arbejdsgangen især besværlig i forbindelse med medicin, hvor lægen skal kontaktes og indlægge recepten på apoteket, hvorefter medicinen skal hentes på apoteket.

Med et udvidet virksomhedsområde vil sygeplejersken i hjemmet kunne administrere visse givne former for medicin umiddelbart hos borgeren. Det vil give mere tid til den direkte patientpleje og sammen med en beroligende og omsorgsfuld pleje kunne undgå indlæggelse på hospitalet.

Gode erfaringer i udlandet
I lande som England og Canada har sygeplejerskerne i mange år haft større ansvarsområder end i Danmark, og det er på høje tid, at vi følger trop.

Det handler vel at mærke ikke kun om at skabe mere smidige patientforløb: Udenlandsk forskning viser, at patientdødeligheden falder på et sygehus, jo flere kompetencer sygeplejersker har, og det samme gør sig uden tvivl gældende i en hjemmekontekst.

Dertil kommer, at et udvidet virksomhedsområde for sygeplejersker generelt vil kunne skabe en større jobtilfredshed.

Sygeplejerskerne vil kunne bruge tiden på patienterne i stedet for administration, og det vil være en fordel i en sektor, der i forvejen kæmper med, at mange forlader faget.

Kræver udvidet undervisning
Det skal dog understreges, at udvidelse af virksomhedsområdet stiller krav om relevant undervisning af sygeplejersker på både grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.

For eksempel inden for farmakologi, akutsygepleje og -behandling, patientrettigheder og inddragelse af borgere og pårørende.

Samtidigt er det vigtigt, at udvidelsen ikke kommer på tværs af det gode teamsamarbejde, der de senere år er etableret mellem de forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet.

Hvis den rette uddannelse følger med, bakker vi i Dansk Sygepleje Selskab helhjertet op om at give patienterne mere tid, nærvær og kvalitet i sygeplejen med et udvidet virksomhedsområde.

Lad os sammen fjerne de bureaukratiske hindringer, som i værste fald kan medføre dårligere patientforløb.

Forrige artikel Debat: Genoptræning får sted­moderlig behandling i sundhedsreform Debat: Genoptræning får sted­moderlig behandling i sundhedsreform Næste artikel Fodplejere: Fodterapeuter skævvrider debat for at opnå monopol Fodplejere: Fodterapeuter skævvrider debat for at opnå monopol
Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

ALKOHOL: Hvis Magnus Heunicke (S) ikke kommer med et udspil om unge og alkohol inden nytår, vil Enhedslisten forsøge at tvinge ham ud af busken, siger Peder Hvelplund (EL). To af regeringens støttepartier vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Konservative er splittede på spørgsmålet, fremgik det af en paneldebat tirsdag.