DepressionsForeningen: Uansvarlig opførsel af Læger For Aktiv Dødshjælp

DEBAT: Pensioneret læge og medlem af Læger For Aktiv Dødshjælp Svend Lings har på en hjemmeside offentliggjort opskriften på en selvmordscocktail. Det er hensynsløst uansvarligt, skriver Kasper Tingkær.

Af Kasper Tingkær
Generalsekretær, DepressionsForeningen

Selvmord berøver hver eneste dag to familier i Danmark et nært familiemedlem. For mindst 14 andre bliver det ’alene’ ved forsøget. Typisk, fordi metoden, de valgte, ikke var ”effektiv” nok. Ulykkeligt eller heldigvis for det?

I DepresssionsForeningen er vi i tæt berøring med med mennesker, der har eller har haft selvmordstanker. En del har også selvmordsforsøg bag sig. Vi møder dagligt den smerte, som mennesker med depression og bipolar lidelse i perioder lever med.

Beskrivelser af en hverdag, der er så plaget af depressive tanker, at de har opgivet alt håb om bedring. For de fleste er det heldigvis ikke en blivende tilstand. Med den rette behandling og de rette indsatser er det muligt at slippe fri af dette helvedes malstrøm, som den amerikanske forfatter Andrew Solomon engang beskrev sygdommen depression med.

Tal om det – men undlad metoderne
Når vi i DepressionsForeningen får henvendelser fra mennesker med selvmordstanker, så tager vi imod dem med et lyttende og åbent sind. Vi anderkender ønsket om at ville dø og gøre en ende på smerten og håbløsheden.

Men sammen med personen forsøger vi i samtalen at få skabt refleksion i forhold til personens værdier, drømme, hverdag og muligheder. Og vi forsøger at få eventuelle planer om selvmordsforsøg udskudt. Erfaringen viser, at hvis vi kan udskyde planerne, så vinder vi værdifuld tid til at kunne hjælpe. Tid til at få de mørkeste skyer til at forsvinde.

Vi går ALDRIG ind i en samtale om metoder til at tage sit eget liv. Viden og diskussion om konkrete metoder kan omvendt accelerere processen og bringe selvmordskandidaten tættere på et aktuelt forsøg. Særligt er frygten for at mislykkes med forsøget en af de faktorer, der mest effektivt ”forsinker” forehavendet.

Uansvarlige læger
Derfor er det også helt forrykt og totalt uansvarligt, at organisationen Læger For Aktiv Dødshjælp lægger en selvmordscocktail åbent frem på nettet med den troværdighed, der er knyttet op på lægetitlen. Det er helt uden hensyntagen til mennesker i mental krise.

I DepressionForeningens har vi ikke en formuleret holdning til aktiv dødshjælp. Vi tager dog gerne en diskussion om vores forhold til liv, død og ønsket om at forlade tilværelsen ”før tid”. Men drop nu den tåbelige og uansvarlige aktivisme, og pil selvmordscocktailen af nettet. Mennesker med psykiske lidelser i krise og afmagt har brug for hjælp, ikke lægeligt anpriste selvmordsmetoder.    

Forrige artikel Diabetesforeningen: Mangel på politisk mod har omkostninger for folks sundhed Diabetesforeningen: Mangel på politisk mod har omkostninger for folks sundhed Næste artikel Fysioterapeuter: Vi opererer for meget og træner for lidt Fysioterapeuter: Vi opererer for meget og træner for lidt