Ellen Trane Nørby efter farvel til seksårsreglen: Problemet er bestemt ikke løst

INTERVIEW: Regeringen og Dansk Folkeparti har afskaffet den upopulære seksårsfrist, som skulle sikre læger til alle specialer og regioner. Vi har spurgt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), hvordan man så vil løse udfordringen med lægedækning. 

Lægerne jublede, da det kom frem, at regeringen ville afskaffe fristen, der tvinger yngre læger til at gå i gang med en hoveduddannelse inden for seks år. 

Og denne uge markerer så det endegyldige farvel til reglen. Som den allerførste del af aftalen om sundhedsreformen har Sundhedsministeriet nemlig sendt bekendtgørelsen om afskaffelse af seksårsreglen igennem lovgivningsmaskinen, så den kan træde i kraft 1. maj. 

Afskaffelsen sker, fordi regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre, "at antallet af speciallæger ikke mindskes, fordi der er læger, som falder for fristen," som der står i aftaleteksten.

Login