Finansministeriet: Sund aldring gør ældre borgere billigere

FREMSKRIVNING: En højere levealder med flere gode år betyder, at udgifter til ældre ikke nødvendigvis stiger i takt med antallet af ældre. Se, hvordan Finansministeriet håndterer det i sine fremskrivninger.

Foto: Wikipedia
Kim Rosenkilde
Fakta
Spørgsmål til finansminister Claus Hjort Frederiksen:

Spørgsmål nr. 128 (L 1) af 10. november stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL):
Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål 86 redegøre for den korrektion af det demografiske udgiftstræk, som ministeren foretager som følge af ”delvis sund aldring”?
Læs hele svaret.

Kilde: ft.dk

Det stigende antal ældre betyder, at der er brug for at tilføre flere penge til offentligt forbrug, hvis der skal fastholdes status quo på velfærden. I hvert fald hvis man holder alt andet lige.

Udviklingen betegnes i den offentlige økonomi som det ’demografiske træk’. Altså det udgiftspres, en ændret befolkningssammensætning pålægger den offentlige økonomi. Flere børn og flere ældre betyder som hovedregel højere udgifter.

Mens børn skal i daginstitutioner og skole, så er det særligt sundhedsudgifter, der trækker opad for den ældre del af befolkningen.

Dokumentation

Befolkningsudviklingen presser økonomien

Den demografiske udvikling spiller direkte ind på kommunernes udgifter. Flere ældre og inden for en kort horisont også flere børn trækker Finansministeriets såkaldte demografiske udgiftstræk i opadgående retning.

Vækst i det demografiske træk på kommuner, regioner og stat

I procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
Kommuner 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2
Regioner 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Stat 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
I alt 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4


Vækst i det demografiske udgiftstræk for udvalgte aldersgrupper

 I procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
0-5 år  -0,6 -0,5 -0,4  -0,1  0,3  0,7  1,1  0,1 
6-15 år  0,1 0,0  -0,1  -0,2  -0,3  -0,5  -0,6  -0,2 
65+ år   1,8 1,8  1,9  1,9  2,0  2,1  2,2  2,0 

Kilde: Finansministeriet


0:000:00