Hjerneskadeforeningen: Genoptræningsgarantien kommer med garanti ikke i gang til tiden

DEBAT: 1. juli træder loven om syv dages genoptræningsgaranti i kraft, men kommunerne er på ingen måde klar til at yde den garanti. Vi frygter, at flere patientgrupper med komplekse genoptræningsbehov bliver nedprioriteret, skriver Morten Lorenzen.

Af Morten Lorenzen
Direktør i Hjerneskadeforeningen

Der var stor glæde rundt om bordet, da Folketinget besluttede at indføre syv dages genoptræningsgaranti for borgere, der udskrives med en genoptræningsplan fra hospitalerne efter 1. juli.

Men virkeligheden kommer desværre til at betyde, at ingen får glæde af denne garanti, før KL har fået etableret et system og indgået aftaler med private leverandører.

SKI har ingen kompetencer
Til at forestå arbejdet med at indgå aftalerne har KL teamet op med SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice.

SKI har på ingen måde kompetence til eller erfaring med indkøb af genoptræningsydelser inden for sundhedsområdet, da SKI primært til dato er anvendt til indkøb af maskiner, udstyr, telefoni etc.

Så SKI er sat på lidt af en opgave, som de ser ud til at løse ved at bede et konsulentfirma om assistance.

Opfordringen fra Hjerneskadeforeningen er, at SKI og KL tager private leverandører, eksempelvis via Dansk Industri, med i dialogen, og at patientorganisationer, eksempelvis via Danske Patienter, også inddrages i denne proces.

Vi er stærkt bekymrede
Vi hører også på vandrørerne i kommunerne, at genoptræningsgarantien kun kommer til at omhandle de helt basale genoptræningsbehov, som eksempelvis fysioterapi. Det må bero på en generel misforståelse om, hvad genoptræningsgarantien omhandler.

Sundhedsministeren har ved flere lejligheder slået fast, at genoptræningsgarantien omfatter ALLE patienter, uanset diagnose og alder.

På et samråd, inden loven blev endelig vedtaget, svarende ministeren blandt andet: "Således vil patienter med en hjerneskade, der udskrives med en genoptræningsplan, være omfattet af den foreslåede rettighed på nøjagtig samme måde som øvrige patientgrupper."

Men udfordringen er, at eksempelvis borgere med hjerneskader ofte har brug for ganske kompleks og helhedsorienteret genoptræning, som kræver indgående viden om neurologiske forhold.

Vi er stærkt bekymrede over, at KL ikke er klar 1. juli, hvor loven træder i kraft.

Og vi er stærkt bekymrede over, at man udelukkende kommer til at tilbyde genoptræningsgaranti for de helt basale ydelser og helt overser behovet for de mere komplekse patientgrupper.

Forrige artikel Sorgcenter: Sorg er overset hos ældre Sorgcenter: Sorg er overset hos ældre Næste artikel Organisationer: Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar Organisationer: Hurtigere genoptræning er et fælles ansvar