Jarl Cordua: De tålmodige Venstre-folk i åbent oprør mod Løkke

KOMMENTAR: Tålmodigheden flere steder i Venstre er ved at være opbrugt. Der tegner sig et åbent og koordineret oprør mod Venstre-formanden, som næppe kunne være dårligere timet for Løkke, skriver Jarl Cordua. 

Har Lars Løkke Rasmussen skabt så store forventninger til sin sundhedsreform, at de bliver alt for svære at indfri? En del tyder på det.

Meget få kender endnu det præcise indhold af regeringens bebudede sundhedsreform, som forventes at blive præsenteret lige efter nytår og være et pænt stort tema i statsministerens nytårstale 1. januar. En vellykket præsentation om en på papiret populær mærkesag kan kun ses som et vigtigt afsæt frem mod forårets folketingsvalg.

Der har længe været store forventninger til, at regeringen i slutningen af valgperioden leverede en større sundhedsreform, der skulle højne kvaliteten i sundhedsvæsenet. Umiddelbart har forventningerne handlet om flere ressourcer, da borgerlige regeringer tidligere gerne har villet bruge flere penge på sundhedssektoren. Samtidig er ordet ”reform” blevet forbundet med indrømmelser til de krav, som DF, LA og Konservative længe har stillet, om en nedlæggelse af landets regioner og en samling af den politiske ledelse af hele sundhedssystemet under regeringen i København.

Sundhedsreformen, som ingen kender det præcise indhold af, er blevet udskudt ad flere omgange. Det fyldte for eksempel det meste af tiden på Venstres sommergruppemøde i august, uden at nogen konkrete planer lå på bordet. Vi ved dog, at der på finansloven blev bundet en halv milliard kroner i halen på reformen. Det skete formentlig kun, fordi reformen ikke bare skulle ligne ren omstrukturering, som det derfor vil blive for nemt for oppositionen at kritisere.

Mere tillokkende for vælgerne er nok den idé, som statsministeren præsenterede i årets åbningstale i Folketinget i oktober, der handler om skabelsen af 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal ”bygge bro” mellem sygehus, kommune og praktiserende læge:

"Hvert sundhedsfællesskab bliver bygget op omkring et af de nuværende akutsygehuse. De vil i gennemsnit dække fire-fem kommuner. Og være en ny drivkraft for, at behandlingen bliver sammenhængende," sagde Løkke i åbningstalen.

Statsministeren gav selv eksemplet om den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, som i fremtiden vil opleve at blive taget trygt og ordentligt hånd om.

Her bliver den åbenbart banebrydende idé om, at sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen, præsenteret. I sundhedsfællesskabets tidsalder bliver der derfor tilrettelagt et samlet, overskueligt forløb. Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning, som måske skal fortsætte i det lokale sundhedscenter. Det er her, man vil tage imod akutte patienter døgnet rundt og hurtigt igangsætte udredning og relevant behandling af høj kvalitet.

Akutmodtagelser skal helst føre til, at flere patienter færdigbehandles hurtigere, så man undgår ventetid, og at færre patienter bliver indlagt på sygehusene.

En reform med dette indhold handler ikke kun om at få behandlet patienterne i en ruf, men at skabe større effektivitet, der sparer ressourcer andre steder i systemet. Bedømt på disse overskrifter ligner sundhedsfællesskaberne altså klassisk Løkke-politik, efter ”den politiske håndværker” har været i gang med skruenøglerne nede i samfundsmaskineriet.

Forslaget kan naturligvis også ses som et forsøg på at imødekomme de mange vælgere og politikere, som mener, at Løkkes reformer har tømt yderområderne både for lokale sygehuse og administration, og at der derfor er blevet for langt til sygehuset for at få behandling.

Lige den del bliver ikke svær at sælge til vælgerne i en tid, hvor ”lokalt” regnes for godt, frit og demokratisk, mens ”centralt” er skidt, bureaukratisk og udemokratisk.

Imidlertid har ordet ”regionalt” været lidt på vippen. Kærligheden hos de borgerlige har været til at overse. Der findes dog Venstre-folk, særligt dem, der er valgt til regionsrådet naturligt nok og bor længst væk fra rigets hovedstad, som her tyve minutter i tolv, før reformen præsenteres, kaster deres kærlighed på regionerne. Og det sker naturligvis via provinspressens flagskib AvisenDanmark, der for tiden dagligt opruller det, der bedst kan betegnes som en kampagne eller ligefrem et oprør mod nedlæggelsen af regionerne.

Således kunne Lars Løkke søndag aften læse på nettet, at en hel flok af hans gamle støtter under formandskampen undsagde idéen om at nedlægge regionerne. Mest markant naturligvis tidligere gruppeformand Søren Gade, men også Carl Holst, Martin Geertsen og Carsten Kissmeyer – alle tre nuværende folketingsmedlemmer, der enten er eller tidligere har været topfigurer i regionsrådspolitik.

I Venstres folketingsgruppe har man på et aftengruppemøde i forrige uge ellers i ro og mag diskuteret regionernes fremtid og her åbenbarede sig tre positioner: en loyal tredjedel, der ventes at følge regeringen i en endnu ikke specificeret model, hvor man kobler et professionelt administrativt led på, der skal styre sundhedsvæsenet regionalt, men afvikler regionerne; en tredjedel, der foretrækker, at regeringen og Folketinget sidder med det fulde politiske ansvar og afviser en mulig model med flere regionale professionelle sundhedsbestyrelser. Det er især folk på Sjælland.

Og endelig er der dem, der gerne vil bevare status quo med folkevalgte regionale råd, der er ansvarlige for sundhedssystemet regionalt ligesom i dag. Selvom positionerne blev åbenbaret, så var det ikke muligt at drage en egentlig konklusion, henset til at der endnu ikke foreligger en egentlig plan fra regeringens side. Og derfor bliver diskussionen af nogle Venstrefolk beskrevet, som ”når blinde slås”.

For Søren Gade, der som bekendt er kandidat til Europa-Parlamentet, er det nedlæggelsen af det folkevalgte element, der afgør sagen. Han, der selv er økonomuddannet fra Århus Universitet, advarer mod, at en reform risikerer at blive noget med Djøf-bureaukrater, der styrer sundhedsvæsenet med regneark og effektiv centralisme fra København.

Lige den politik er ikke just højt i kurs hjemme på resterne af den jyske hede i det midtjyske Venstre, som Gade er opvokset i, erklærer han. Her aner man en lige linje fra den populistiske kampagne, som han sammen med andre jyske MF'er igennem nogle år har ført som periferiens oprør mod ”Djøf-centralisterne i København”.

I løbet af de seneste dage har en række jyske borgmestre – også via AvisenDanmark – ligeledes bakket op om regionernes fremtid og især ”det folkevalgte led”, som modstanderne af en nedlæggelse af regionerne ser som et opgør om Venstres sjæl. Og netop ham, som nogle kalder for ”Venstres sjæl”, den stærke formand for Venstre i Midtjylland Jens Nicolai Vejlgaard (endnu en Løkke-støtte i 2014), som i de senere år har fået mytisk status blandt både Venstre-folk og journalister i rollen som seismolog, med hensyn til hvilke holdninger der er mest udbredte i partiets jyske kerneland, skærer igennem onsdag, hvor han siger, at ”det aldrig kan blive Venstre-politik at nedlægge et demokratisk valgt led”.  

Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner Stephanie Lose har efterhånden demonstreret nogle gange, at man ikke bør undervurdere hende, når det kommer til magtkampe. I dagens artikel i AvisenDanmark angriber hun direkte V-toppen for at sælge ud af, hvad hun opfatter som Venstres DNA:

”Jeg håber, at Venstre har et oprigtigt ønske om at styrke sundhedsvæsenet, men for mig virker det mere, som om det handler om at skabe fælles fodslag med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Men det er jo ikke nyt, at de partier vil afskaffe regionerne – det nye er, at mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med. Og det uden at ledelsen siger, at det er en væsentlig del af Venstres DNA”, siger Lose til avisen.

Her fremstiller Lose sagen, som om Løkke og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (valgt i Sønderborg) som en flok kyniske kræmmere har sat ”Venstres DNA” til salg på den politiske børs på Christiansborg. Køberen skulle i dette tilfælde være en anden af lokalsamfundenes forfægtere, nemlig DF's Kristian Thulesen Dahl, der trods et image som centralisme-bekæmper paradoksalt nok i årevis har krævet regionerne nedlagt. Formentlig ud fra en kalkule om, at magten over sundhedsvæsenet flyttes til Christiansborg, hvor DF, som landets næststørste parti, kan stille krav på en helt anden måde i forhold til i dag, hvor det mest er S og V, der styrer regionerne.

Nogle Venstre-folk i regeringen har set nedlæggelse af regionerne, som en vigtig indrømmelse til Thulesen Dahl, der vil falde i forhandlingerne om sundhedsreformen. Det er endda mere end tænkeligt, at sagen allerede har været drøftet og en forståelse fundet på hulemøder mellem Thulesen Dahl og finansminister Kristian Jensen afholdt undervejs i efterårets finanslovsforhandlinger.

En indrømmelse til Thulesen Dahl vil også i vælgernes øjne smede en alliance mellem de borgerlige partier frem mod folketingsvalget, hvor de blå er bagud på point i meningsmålingerne. En blå alliance om sundhedsreformen vil stikke en kile ind imellem DF-S-alliancen, når det gælder sundhedspolitikken, da Socialdemokraterne er modstandere af en nedlæggelse af regionerne. I forvejen peger vælgerne i målinger massivt på rød blok som bedst til at føre sundhedspolitik i forhold til de blå.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at dette oprør, som fremstår ret så koordineret, og som ligner noget, der kunne være orkestreret som en legitim overlevelseskamp fra formanden for Danske Regioner, Stephanie Loses side, også handler om, at folketingsmedlemmerne i Venstre er dødtrætte af at være blevet holdt hen med snak i et halvt år.

De oplever en sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, der konstant beklager sig over ting og sager, der ikke fungerer i sundhedsvæsenet, men alligevel viger tilbage med at spille ud med løsningsforslag, som kan drøftes i folketingsgruppen. Formentlig fordi forhandlingerne er ført og føres helt andre steder.

Men nu er tålmodigheden opbrugt og bægeret åbenbart fyldt i folketingsgruppen, og det bliver så udnyttet af regionsrådenes tilhængere i Venstre til at foranstalte dette åbne oprør mod Løkke.

Timingen kunne dårligt blive værre for Løkke. Om oprøret i Venstre lykkes, vil hans nytårstale sikkert give et fingerpeg om.

----------

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet Cordua & Steno på Radio24syv. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jes Søgaard: Bilmarkedet er mere transparent end lægemiddelmarkedet Jes Søgaard: Bilmarkedet er mere transparent end lægemiddelmarkedet Næste artikel Jarl Cordua: Løkkes ry som ferm politiksnedker skal stå sin prøve Jarl Cordua: Løkkes ry som ferm politiksnedker skal stå sin prøve
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  REAFORM

  Kære Jarl,
  har du ikke forstået, at de borgerlige siger reaform hurtigt, for at det skal lyde som " reform".

  3.die juledag starter det helt store udsalg i den merkantile verden, som de borgerlige synes er livets omdrejningspunkt. I den forbindelse kommer de første intentioner i den meget på forhånd reklamerede "sundhedsreaform" på banen.

  Man kan kun håbe på, at det bliver et ophørsudsalg.

 • Anmeld

  Kaj Andersen

  Kompetent indlæg fra kompetente Lohse - formand for Syddansk region

  Det er dejligt at Stephanie Lohse tager bladet fra munden og på saglig og nøgtern måde gør rede for regionernes arbejde. Meget kan naturligvis blive bedre og meget er på den rette vej. Men det oplæg med en slækkelse af regionernes indsats som regeringen lægger op til vil efter al sandsynlighed være et tilbageslag for sundheds arbejdet i Danmark.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  så længe..... tubaen Toby puster og puster og....

  .. Og så længe, man i regeringen ikke har foretaget en fagligt funderet evaluering af, hvordan det står til, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer,hvad der bør ændres til det bedre og frem for alt hvad der skal til, for at hjulene snurrer.....
  ....så længe må det anses for tom bravesnak at tale om en sundhedsreform-
  **En reform for reformens skyld har vi set nok af**
  Blot for at nævne to:
  ..Skolereformen..
  ..Udflytningsreformen.
  Altsammen blev foretaget hen over hovedet på den store vidensbank, vi har i Danmark. For på Borgen vidste man bedre !
  Der er bygget kæmpe hospitalsslotte, som man i skrivende stund har svært ved at få gjort færdige på grund af finansieringsproblemer.
  Man har digitalt installeret en ikke fungerende Sundhedsplatform.
  I disse slotte har man kraftigt nedsparet bemandingen af alt sundhedspersonalet, så pårørende er nødt til at være til stede i døgndrift.
  Sygefraværet blandt personalet er faretruende. Der er for få hænder til for mange, ansvarsfyldte arbejdsområder.
  Alene en skærpelse af arbejdsmiljøkontrollen nytter ikke.
  .....
  Regeringen er åbenbart hverken færdige med at lege med biler eller med at bygge luftkasteller. Man elsker store, flotte biler og flotte sygehuse,...og misrøgter passagererne.
  Problemet er, at man sætter en alt lille motor i den flotte bil samtidigt med, at man forlanger, at den skal køre hurtigere, mere effektivt, mere kvalitetsbevidst og længere på literen. Motoren brænder i værste fald sammen. Det vil man afhjælpe ved at kontrollere den lille motors ydeevne...
  Samme model overføres til sygehusvæsnet, undervisnings, socialområdet og indenfor politiet.
  ....
  Man saver den gren af, som borgernes velfærd sidder på, og undlader at gøde og at vande rødderne.
  Det er ikke blot vanvittigt, men dybt uansvarligt.
  **Se nu at få det, vi har, til at fungere, og hold op med at nedlægge borgernes mulighed for indflydelse i nærområderne.**
  Central styring fra Slotsholmen er ganske enkelt selvpromoverende storhedsvanvid.
  Een ting er, at man ikke vil lytte til de faglige medarbejdere. Det kender vi. Men
  **vil man nu heller ikke lytte til sine politiske kollegaer i regionerne og i kommunerne?**
  **Tag nu for een gangs skyld at forberede Jer ordentligt, inden I puster Jer op med uigennemtænkte reformer.**
  Tænk, hvad både skolereformen og udflytningsreformen har nået at nedbryde. Man er slet ikke færdig med at reetablere. Tænk, hvad reetableringen allerede har haft af omkostninger både mht videnstab, men så sandelig også menneskeligt, og samfundsmæssigt økonomisk.
  ....
  Og tænk, hvad en udflytning af få tidligere kriminelle og efter loven "kriminaliserede" afviste flygtningefamilier vil koste på Lindholm, fordi man ikke inddrog fagligheden, besøgte lokaliteten og samarbejdede med de kommunale, politiske kollegaer?
  Tænk, hvor roligt, det havde kunnet foregå, hvis man havde forberedt sig ordentligt og undersøgt tingene,...sådan, som alle vi andre selvfølgelig gør hver eneste dag på arbejdspladsen.....For ellers får vi fyresedlen.
  ....

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Når Venstre-folk slås

  så står Cordua altid parat til at berolige os alle om, at "landets dygtigste håndværker" har styr på alt det som ingen andre kan overskue.
  Så derfor skal vi naturligvis ikke lægge for meget i, at her i midten af december er der ingen der ved i hvilken retning vi vil få en sundhedsreform som skal pege i den ene eller anden retning.
  Det på trods af at vi skulle have haft den i foråret. Men på grund af overenskomstforhandlingerne blev den så udskudt til de offentlige overenskomster så ville være afklaret. Det har de godt nok været i en del tid.
  Så skulle den komme før sommerferien. Men det var åbenbart for varmt alt for tidligt til at man kunne tænke afklaret. Og i mellemtiden var socialdemokraterne jo også kommet med et oplæg. Og det går jo virkelig ikke at man så selv skal vide noget om hvad man vil.
  Så derfor skulle den så komme efter sommerferien - og det må man da virkelig sige er rigtigt.
  Men selv om man prøvede at varme op til den kommende valgkamp med en nøje planlagt annoncekampagne (som også slog fejl for Løkke/Venstre hvorfor valget aldrig blev udskrevet) så var man stadig ikke afklaret med hvad man egentlig skulle mene med en sundhedsreform - som derfor blev udsat endnu engang.
  Men alt det forhindrede jo ikke at man blev ved med at tale om det store glansnummer - næsten som Løkkes store look-a-like professor Tribini som han deler motto med (Jeg lyver kun når jeg taler) i hans evige forsøg på at lokke vælgere ind i teltet.
  Men nu skulle den så være god nok. Nu kommer den. Måske. Altså i forbindelse med en nytårstale. Eller måske senere. Men ihvertfald inden valget. Hvis altså man kan ende med en løsning som man kan blive enige om. Eller bare en af fraktionerne i Venstre.

  Men man kan da håbe at nedlæggelsen af regionerne bliver et af Venstres valgløfter. For så ved vi jo, at det ikke bliver til noget.
  Lige som valgløftet om at alt hvad man kunne skaffe af finansiering til skattelettelser skulle gå til at lette skatten i bunde.
  Eller at man ville lave en boligjobordning som skulle skaffe 5000 nye job, men endte med en helt anden ordning måske for at dække over at man ikke kunne skaffe 500 job til en pris af en halv milliard.
  Eller at man ikke ville spare på SU-ordningen - hvorefter man fremlagde forslag om lige netop det.
  Eller at man ikke ville ændre beskatningen af ejerboliger så det blev dyrere at være boligejer - hvorefter man netop gjorde det.
  Eller at man ville kæmpe for at polske jordbærplukker som satte sine træsko i en dansk mark ikke skulle have børnechecken tilsendt - hvorefter man netop opgav det krav.
  Eller løftet om at ingen af Løkkes ministre måtte lyve overfor folketinget - hvorefter at han siden har holdt hånden over og kæmpet for enhver Venstre-minister der er blevet taget i at lyve så han ikke skulle være den eneste det havde det privilegium.

  Så tilbage står for Venstremedlemmerne - herunder Cordua - er jo så den store tyrkertro på at Løkke jo altid kommer frem med noget helt enestående godt som gør at han i sidste øjeblik forstår at vende stemningen og sikre den store valgsejr. Trods at han indtil nu altid har tabt alle de valgkampe han har stået i spidsen for. (Hvilket igen får os til at tænke på Tribinis ord om "fuld tilfredshed eller pengene er spildt).

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Klar tale fra en statsminister.

  Så har vi valgt at lave system. Hvor man skal aflevere lidt mindre end man gjorde før.
  Det er det vi har valgt,og det fører selvfølgelig til at, dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja de afleverer så meget mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre. Men altså så afleverer mindre mindre.
  Apropos professor Tribini og hans sprogblomster.

 • Anmeld

  eva just

  reform

  reform for Løkke Rasmussen betyder blot dårligere hospitals service, den kender vi, han nedlagde f.eks. Holstebro sygehus, nu er der så bygget for milliarder til et SÅKALDT AKUT SYGEHUS MED ca. 17 sengepladser, lang vej til Herning.
  Jo fremtiden i Danmark er og bliver mere og mere gennemført for EU's planer om globalisering, alle i EU landene skal være lige, åbne grænser skal være ikke eksisterende fra midten af 2019, for landene skal pø om pø nedlægges, og skal oprettes som region nord eller er det tysk nord region.??
  Vi stoler ikke på Løkke Rasmussen, Jacob Ellemann, Anders Fogh Rasmussen,
  de er alle så FN og EU fanatiske, at Danmark ikke længere er Danmark som vi
  kendte det.
  Vi havde et social system, hvor mottoet kunne være en for alle - alle for en.
  Nu er det Folketinget mod alle - særbehandling for magt undertrykkende vedtagelser i FN, EU og menneskerettigheds kommissionen.
  Lyt blot til det ævl som er fremkommet med Me-too bevægelsen, Immigrations problemerne i EU, tysk plan om opbygning af et EU militær,
  arbejdspladserne i hele EU's ide om arbejdskraftens frie ansættelse over grænserne, EU's magt til at gennem fører understøttelse efter 1st dag, EU's gennemførelse af det blå sygesikrings kort, børnetilskud over grænserne,
  fri studier over grænserne, med SU til alle andre EU borgere, hvorved man har været nød til at nedsætte SU*en til danske studerende.
  Tilladelse til at udenlandske firmaer opkøber social bolig bebyggelse, for at renoverer dem sælge/udleje til kæmpe summer, og de danske borgere må forlade København og bosætte sig i udkanten eller nærliggende byer.
  Udflytning af arbejds pladser til yder områderne, hvorved der er færre stats ansatte der har indblik i Folketingets aktiviteter. Samtidig er det en form for HOLD KÆFT BOLSJER, til de byer som mistede deres sygehuse, kommune kontorer, trods KÆMPE STOR MODSTAND FRA BORGERNE.
  Venstre er nu også blevet GRØN, jamen det er da kun for at det er blevet mode på verdens plan, og højre fløjen er så forgabt i miljø, økologi, CO 2, og helt ærligt de højre fløjs politikere aner ikke hvad de taler om.
  Men det giver stemmer og det lyder så godt, at de unge studerende hopper på
  deres PR for at få medlemmer og for at beholde deres job i Folketinget.
  Jeg ved at ovenstående er LIDT firkantet sagt, men som man siger der er ingen røg uden ild.
  Venstre så kom nu af med statsminister Løkke Rasmussen. Stå bag Inger Støjberg, (ikke fordi jeg er enig i alt hvad hun siger og gør), men jeg er sikker på at det er hun i bund og grund heller ikke selv, men BOSSEN er nu engang
  Lars Løkke Rasmussen.
  Kæmp for at vi borgere kan få vores Amter tilbage, få et velfungerende sygehus i hvert område i Jylland, som nord.syd-øst-midt og vest Jylland,
  erkend dog at i har lavet en fejl, og gør noget ved det. Det er muligt sammen med DF, de konservative.
  Og i kan være 100% sikre på at i vil få så mange stemmer, at det vil chokere jer.
  MEN SELVFØLGELIG KAN I OGSÅ BARE VENTE PÅ SAMME TILSTANDE SOM I FRANKRIG, FOR DET ULMER I KROGENE, OG HVORNÅR DET VIL KOMME I UDBRUD ER IKKE TIL AT SIGE, MEN DET VIL KOMME.
  FOLK ØNSKER AT VÆRE SAMME MED GB, OG IKKE TYSKLAND, VI HAR HAFT RIGELIGT MED TYSK MAGT ARROGANCE DE SIDSTE 150 ÅR.

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  En stor misforståelse

  Eva Just.
  Det er jo svært at skulle forholde sig til alt det vås du fremfører.

  Så lad mig blot nøjes med at påpege, at der ikke er nogen udenlandske firmaer der opkøber "social bolig bebyggelse". Dels er det generationer siden at denne betegnelse forsvandt til fordel for "Alment byggeri" og dels er der ikke nogen af disse boliger der kan købes af udenlandske firmaer.

  Derimod er der alene tale om at man opkøber private udlejningsejendomme hvor man vil modernisere lejlighederne for ca. kr. 300.000 med henblik på at udnytte reglerne i Lov om leje hvor man så kan lave en "fri lejefastsættelse" - hvilket i øvrigt har været et ønske som VK har haft i mange år for alle private udlejningsboliger.

  Og derudover er det mange år siden at man kunne forsøge sig med lidt Tyskerhad i dette land. Vi har heldigvis i dag et langt mere fordrageligt forhold til vores naboland. Langt flere holder ferie der. Vores samhandel er langt større og afgørende. Hvorimod vores samkvem med England bliver mindre og mindre lige som landbrugets betydning for dansk økonomi bliver mindre og mindre.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Venstre er rundforvirret - igen

  Da Løkke majoriserede sin Kommunaldeform igennem midt i 0'erne, blev en masse mindre, velfungerende lokale sygehuse enten nedlagt, eller omdannet til fx. plejehjem og lign. Bl.a. her i Nordsjælland, hvor Hørsholm, Esbønderup og Helsingør fik kniven Grundene skulle kapitaliseres, og private bygherrer skulle have sig en fed profit. Helle rikke her fornægter de borgerlige sig.
  Nu planlægger Vendtre så, at der skal etableres store kommunale sundhedshuse og/eller lokale akutsygehuse. Havde det ikke været klogt, at vente med at nedlægge de sygehuse Venstre nu vil til at genopfører so- oder so?
  Mht. en nedlæggelse af regionerne - lad de tikke ske. Det var slemt nok, at amterne blev nedlagt - også Løkkes destruktive indsats, Og vel havde amterne deres svagheder, de var bl.a. politisk svage, men fagligt stærke. Og det var vel derfor, de skulle væk - Løkke ønskede ikke det kvalificerede modspil, som amterne kunne give.
  Siden kom udflytningen af off. arbejdspladser - primært dem, som Venstre og DF ikke kan lide: Miljø, socialt/humant mv. Hensigten er ikke til at tage fejl af.
  Slagter Løkke regionerne, så går det som det gik da han slagtede amterne. Først gik den besindige formand for Amtsrådsforeningen, Kr. Philipsen. Han mente, at hans parti blev styret af idioter - det gør det stadig.
  Er Løkke da ikke bange for, at hvis regionerne nedlægges, og al magt over sygehusene samles hhv. i Folketinget og hos professionelle sygehus-bestyrelser - ja, så forsvinder yderligere en hoben Venstrefolk - de mere besindige af slagsen - højskolevenstre.
  Løkke er jo kendt for, at ville gøre hvad som helst for at beholde magten, herunder også at sælge sine nærmeste støtter i partiet. I bytte får ham så Tulle og hans skimlede flok af fremmedhadere, nationalchauvenister og EU-modstandere. Nå, men det jo nok et selskab Løkke befinder sig godt i.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Ændringer

  Det kan egentlig siges ganske kort:
  Så snart regeringen foretager ændringer, så kalder den det for reformer.
  Men reform betyder forbedring og det er de ting, der besluttes normalt ikke.
  Så reform - min bare albue!

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Om almen boliger

  Det er korrekt at social boligbyggeri blev omdøbt til almene boliger for at undgå det sociale stemple at bo der.
  Formålet er stadigvæk at skaffe >>billige<< boliger til den del af befolkningen som ikke har økonomi til at betale en høj husleje.
  Det er korrek at det er private boliger der kan opkøbes af bl.a. udenlandske kapitale fonde.
  Dette burde ikke være tilladt at rent udenlansk kapital har adgang til at spekulere i folks lejeboliger og er med til at skubbe almindelige lønmodtagere ud ad Storkøbenhavn.
  Og slet ikke en tid hvor et flertal i folketinget vil reducere kraftig af antal lejemål den almen bolig sektor.
  Det er bare svært at få øje på at det skulle blive meget værre eller bedre med en ny regering - sidst S og SF havde regeringsmagten sammen med R, oplevede mange en meget ensidig og skæv fordeling af samfundskagen

 • Anmeld

  BP Andersen · _

  En havkat i hyttefadet.

  Kære Jarl Cordua.Det står mere og mere klart at du er mere Venstre Mand af navn end af gavn.Eller sagt med andre ord.Der er mere hund i en hundekiks end der er borgerlig kommentator i dig.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Regioner/amter.

  I 2007 begik man den fejl at nedlægge amterne og det har senere vist sig at give store problemer.
  Jeg tænker, bl. a. her på det at amterne finansierede de beskyttede værksteder for udviklingshæmmede, som findes i mange kommuner.
  Det forekommer mig at der i dag bliver skåret meget ned på disse, da kommunerne, som både skal finansiere pensioner, boligydelse/støtte integration og meget mere ikke rigtigt er i stand til at finde penge til disse værksteder.
  Ud over dette er afstanden til den enkelte borger blevet alt for stor efter at vi har fået de fem regioner. Det samme gælder de gigantiske kommuner som vi har fået. Det er ikke altid at stort er godt.

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Kim Nielsen

  Tak fordi du bekræftede de faktuelle oplysninger jeg havde givet i forbindelse med de forkerte påstande fra Eva Just.
  Nu er det ikke ukendt at der er nogen som køber udlejningsejendomme op med baggrund i et ønske om at benytte sig af muligheden for at modernisere lejligheder i et sådan omfang at man kan overgå til fri markedsleje. At det skulle være ekstra slemt fordi der er tale om udenlandsk kapital er nok svært for de lejere der bliver udsat for det at vurdere.
  I forhold til den "skæve fordeling" af samfundskage uden den forrige regering, så er det jo ikke mærkeligt at der bliver skåret ned i en periode med et statsunderskud af historisk høj størrelse som Venstre efterlod sig.
  Men vi kan vel være enige om, at de nedskæringer som også ramte den rigeste del af befolkningen dog ikke er sket på noget tidspunkt hvor V har haft nøglen til statsministeriet.
  Listen er jo lang og har da nævnt den tidligere overfor dig.
  Og på samme måde blev afbødningen af indgreb fra de blå partier da også afværget. Også den liste har vi været inde på tidligere.

  Og som du måske har bemærket i dag under finanslovsdebatten, så mente Venstres finansminister, at det var et stort problem for landet, at Helle Thorning afleverede et statsunderskud som var på højde med det som EU kunne godkende. Han glemte dog at nævne, at det var fordi det gik så godt med genoprettelsen af dansk økonomi, at EU havde opfordret de mere velstillede lande til at øge deres forbrug mest muligt for at afhjælpe situationen i de mere gældsprægede EU-lande. Det var dog en helt anden situation end da Hjorth måtte tage til EU og næsten anmode om at komme under administration.

  Og hvis man vil vide hvilke grupper der rammes hårdest når økonomien i for lang tid får lov til at udvikle sig sådan som Venstre afleverede i 2011, så skal man blot spørge arbejderklassen i Grækenland, Spanien og Italien, så er man ikke i tvivl om hvad det indebærer.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen tak for dit svar

  Du har ret i at for den enkelte lejere kan det være ligemeget om det er en dansk eller udenlandsk ejer der presser citronen, men det kan det ikke samfundsmæssigt i det udenlanske kapitalselskaber har en vis unik evnen at betale skat af deres indtægter og samfundet bliver påført yderlige udgifter i form af boligstøtte eller særlig hjælp til husleje.

  Den økonomiske politik EU fører og er traktatfæstet og er baseret på Miltons Friemanns økonomisk politik, og er den mest rendyrkede liberaltisk økonomisk - den undergraver vores velfærdstat og socialsikkerhedsnet.
  Det er mine forældre og dennes generation ( og formentlig også dine forældre) der med slid og slæb og ikke et liv i lukses, der gav de næste generationer den efter min opfattelse den største og smukkeste gave.
  Det er den gave der er ved at nedbrydes, og der er i hvert fald skabt store huller i på grund af en rabiate liberalistisk økonomiske politik.
  Hvis ikke USA ikke førte en anden økonomisk politik var vi ikke kommet ud af krisen.
  Selv økonomer der ikke kan beskydelses for at være EU - kritiske deler den opfattelse.
  De forringelser der skete under den lyse blå regering var med til at bremsenog lægge en dæmper på forbruget i Danmark
  Man skal være noget forsigtigt at sammenligne forskellige lande med hinanden, idet der er forskellige sanfundsstruktur og kulturelle forhold, men at tro på en meget en meget lav inflation, at man kan spare sig ud af krisen og forringe lønmodtagernes løn - og ansættelsesforhold er bestemt ikke løsningen på en økonomisk krise.
  Hvis USA havde lagt sig fast på en sådan økonomisk politik eftrt den sorte tirsdag i 1929 ville det utvivlsomt taget meget længere tid at komme ud ad krisen - ddt er den problematik Italien befinder sig i dag
  Der er en del ikke socialistiske økonmomer der anbefaler at EU vælger en anden økonomisk politik

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Kim Nielsen

  Det forhold, at man som ejer af en udlejningsejendom udnytter lejelovens mulighed for at modernisere sig til at kunne opkræve leje efter markedsværdien behøver nødvendigvis ikke at betyde øgede offentlige udgifter til boligstøtte. Derimod vil det med stor sikkerhed betyde at man gør det umuligt for almindelige lønmodtagere at bo i det private udlejningsbyggeri.

  Helt på samme måde er det nok ikke muligt for dig at påvise, at det forhold at udenlandske kapitalselskaber overtager en udlejningsejendom vil medføre at der betales mere eller mindre i skat, da det jo ikke er muligt at opføre indtægterne fra lejerne som andet end de faktiske indtægter.

  I øvrigt tror jeg ikke at du mener at udenlandske kapitalselskaber har særlige evner til at betale skat - men nok det modsatte at de har evner til at undgå at betale skat.

  Jeg kan også forstå på dit indlæg, at du mener at hvis man er modstander af den økonomiske politik som EU fører så skal man være modstander af EU. Det er en argumentation jeg ikke helt forstår. Så skulle det også betyde, at hvis jeg er mod den skattepolitik som regeringen fører pt. så skal jeg også ønske SKAT nedlagt?
  Der er vi vel enige om, at hvis vi ikke bryder os om regeringens skattepolitik, så skal vi arbejde for en anden form for skattepolitik til erstatning herfor?
  Og vi kan sagtens blive enige om, at der godt kunne være ført en anden økonomisk politik under krisen i mange EU-lande. Men hvad i den økonomiske politik i Italien, Grækenland m.m. mener du har været gavnligt i de sidste 30-40-50 år? Jeg har svært ved at se, at de mange år med store statsunderskud har været til glæde og gavn for arbejderklassen, men jeg er meget spændt på at høre din vurdering af, hvad det er der har været så fantastisk ved den økonomiske politik for disse lande lang tid før de kom med i Euroen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen

  En stigning af huslejen kan medføre en øget boligstøtte/sikring op til den grænse lovgivningen har fastsat
  Nu er det nok ikke spekulation i lejeindtægterne en udenlandske kapitalfond men at sælge udlejningsejendommen, der kan give eksorbitante gevinster.


  Jeg må have formuleret mig forkert, når du formulerer, at jeg skulle have give udtryk for at udenlandske kapitalfonde betaler skat, tværtimod mener jeg at De har en vis evne til at undgå at betale skat - det er der en del eksempler på

  Jeg forstår ikke hvis man er socialist at støtter en økonomisk politik der er diamentralt imodsætning til en socialistisk økonomi .

  Velfærdssamfundets er baseret på solidaritet, sammenhængskraft og socialt ansvar-lighed, hvorimod konkurrencestaten er baseret på en liberalistisk ideologi om at enhver er sin egen lykkesmed.

  Det glemmes åbenbart at den liberalistisk øknomisk politik er traktats fæstede og derfor er en rabiate økonomisk politik gjort til den endegyldig sandhed

  Det er også svært at indse som socialist, at syntes at det er positivt for demokratiet at mange borgere reel set føler at de ikke har indflydelse på de retsregler der regulerer deres livsområder.

  Dine bemærkninger er om økonomien i Grækenland, Spanien og Italien er bedre ved at være inden for end uden for Ømuen.
  Der er faktisk borgerlige økonomer der mener at konstruktionen af Ømuen er med til at øge uligheden mellem nord - og Sydeuropa
  Denne sparepolitik EU lægger for dagen og troen på at de frie markedskræfter skal løse de pågældende landes økonomiske problemer har vist sig ikke at være holdbar.
  Det har vist sig at det er en forbavsende lille del af velstandsstigningen der går til den fælles velfærd og en stor del til den rigeste del af befolkningen
  Det er rigtig at det kan være mange årsager til, at man stemmer for et parti eller er for eller imod EU.
  Jeg ser bare ikke EU som løsningen på ulighed, fattigdom og styrkelse af demokratiet

 • Anmeld

  John Christensen · Chefkonsulent

  Cordua slår til igen!

  Gid alle folketingets partier fik samme opmærksomhed fra Jarl Cordua, som det er partiet Venstre forundt. Lidt diversitet ville være skønt.
  Skal ikke kunne sige hvor andre har det, men jeg er simpelt hen ved at få nok af J.C. evindelige, bedrevidende hakken på Venstre.
  Selv det tyndeste hår i suppen skal vendes og drejes. Ingen "sag" er for lille, intet skal lades uforsøgt, når blot Venstre og i særdeleshed Lars Løkke Rasmussen kan svines til.
  Jeg er abonnent på Berlingske Tidende, hvor J.C. desværre også, af uransagelige grunde er fast skribent, med indlæg, uge efter uge, mage til dem han diverterer Altingets læsere med.
  Til både Altinget og Berlingske's ansvarlige redaktører: Der er en grænse for hvornår dette nærmer sig det absurde.
  Den er forlængst overskredet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Næsten midt i denne juletid....

  .... uanset hvilken politisk observans, man har, så gør mange af os sig nok tanker ovenpå de ophedede debatter om bla finansloven og det forestående valg. Hvem skal vi sætte vores kryds ved? Et politisk tillidshverv handler jo om ledelse, ansvarlighed, troværdighed.,....
  Kan anbefale en god bog, skrevet af Sanne Udsen, cand.polit og ph.d. med konsulentbistand af fhv, psykiater ved Sankt Hans Hospital, Per Udsen.
  Bogen har den meget skræmmende titel:"Psykopater i Jakkesæt".
  Sådan en chef havde jeg på et tidspunkt,...ganske som så mange andre har haft. Vedkommende gik godt nok ikke i jakkesæt, da det var en kvinde.
  Orker man ikke hele den ellers let læste og underholdende bog, kan alene indholdsfortegnelsen, men i særdeleshed den afsluttende test "Er din chef psykopat" på de sidste 5 sider tages i en håndevending. Det kan i min optik give stof til eftertanke, når vi snart skal vælge vores politisk ansvarlige "chefer" i Folketing og i Regering.
  Testen kan selvfølgelig kun give et fingerpeg. MEN den kan være særdeles brugbar, nå man snart skal gøre sine egne overvejelser ved valgurnen.
  De beskrevne chef- og ledertyper findes mange steder tværpolitisk indenfor det politiske miljø,... og i min optik skal vi undgå dem uanset hvilken politisk observans der er tale om.

 • Anmeld

  Peter Hansen · pensionist

  Kim Nielsen

  Nu skrev du "men det kan det ikke samfundsmæssigt i det udenlanske kapitalselskaber har en vis unik evnen at betale skat". Jeg var ret sikker på at det ikke var det du mente, men det kan da kun læses som at du mener at de betaler skat.

  Men stadig - det er nok ikke via ejendomsbesiddelse at man - uanset om det er via nationale eller internationale kapitalselskaber - har bedst mulighed for at flytte skattebetaling til steder med mindre skattebetaling. Uanset om det er via almindelig drift eller via efterfølgende salg.

  I dine bemærkninger omkring EUs økonomiske politik fik du ikke lige plads til at forklare, hvordan du mener at det har været til fordel for arbejderklassen i f.eks. Grækenland at man år efter år - generation efter generation - har kørt med statsunderskud m.m. FØR man kom med i Euroen.

  Hvis du derimod vil se et godt eksempel på, at man kan bringe et land ud af krisen selv om man er med i EU kan du jo tage Portugal, som efter de fik en ny regering har vendt udviklingen også økonomisk.

  Havde Grækenland og Italien ikke været en del af Euro-samarbejdet, hvor meget skulle de så have betalt i rente af deres store gæld? Og hvad ville det så have haft af betydning for den almindelige arbejder i disse lande?

  Derfor er det stadig min opfattelse, at det aldrig har været til de svageste gruppers interesse, at man tilrettelægger et lands økonomi efter at der skal være underskud år efter år. Derfor var det en skandale at VKO igen efterlod et stort statsunderskud uden at man ville gøre andet end at forsøge at spare sig ud af det.
  Lige som det nu er en skandale, at de samme partier nu misbruger et opsving til at forgylde de mest velstillede i stedet for at fremtidssikre vores økonomi.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen

  Kære Peter Hansen

  For det første ejendomshandler og fortjenester kan løbe op i mange millioner i gevinst hvis markedet er meget kunstige

  Den såkaldte redsningsplan for Grækenland var mere at redde bankerne i Tyskland

  Den økonomisk økonomisk politik EU lægger for dagen der lægger vægt på at landene skal spare sig ud af krisen og holde en lav inflation hjælper ikke landene ud fra deres økonomiske krise - det er Italien et godt eksempel på,
  idet de ikke har haft økonomisk vækst siden de blev medlem af ømuen.
  I denne forbindelse vil jeg anbefale dig at læse Fundamentet under EU bvakler af professor og tidligere overvismand Christen Sørensen og Tidligere deparyementschef Jørgen Rosted
  Det skal nævnes at de har en anden økonomisk opfattelse af mig

  Jeg kender meget lidt til Potugals økonomi - bortset fra den blev omtalte i Dagen eller Deadline, men dengang forstod jeg på de der deltog, at Potugal økonomisk fremgang skyldes at de havde ført en anden økonomisk politik

  Du har ret i at det ikke er sundt at have store underskud i mange år, men det heller ikke sagen at have ligevægt eller overskud, når landet befinder sig i lavkonjunktur
  Amerikanerne havde den holdning at man skulle spare sig ud af krisen i 1929:, hvis Rosenfeldt ikke på baggrund af John F Keyes økonomisk teori kom med New Del var USA ikke kommet så hurtig ud af den økonomiske krise.
  Rosenfeldt mødte modsat af hans new deal at den ameriknanske højesterets erklærede hans økonomisk forfatningsstridigt.
  Rosenfeldt fik fortalte højesteret at havde kompetence til at udvide antallet af højesteretsdommere og senere blev hans new deal ikke erklæret for forfatningsstridigt
  Det er også,USA der har trukket vesten ud af den økonomiske massiv underskud

 • Anmeld

  Johanna Søgaard · Menneske

  Tak Kim Nielsen

  Kære Kim Nielsen

  Tak for de saglige indspark vedr almene boliger. Må jeg spørge om du evt. ved, hvor mange almene boliger, der blev opført i Danmark under Fogh-regeringen?
  vedr Venstres og Løkkes reformer : Er der nogen af de reformer, de har stået bag, som har ført til noget godt?
  Hvor blev fx alle de besparelser og fordele af, som danskerne blev lovet at Strukturreformen skulle føre til?
  Er der noget af det, som V og Løkke iværksætter, der som udgangspunkt er tænkt for borgerne og samfundet eller er det egentlige formål at nogen kan tjene tykt på noget ( diverse IT-løsninger, byggeri af skattecentre, supersygehuse mv ) som alligevel, hverken virker eller gavner nogen, hvorved nogen igen kan tjene tykt på først at analysere og undersøge problemet som så viser sig at kræve en ny form for reform og om- og nybygninger.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen


  Kære Johanne Søgaard - tak for de venlige ord
  Jeg ved ikke på stående fod hvor mange almen boliger der blev bygget under Fogh blev bygget.
  Jeg kan huske at der har været kritik af at der ikke blev bygget almen boliger nok under en Venste regering
  De reformer som den lyse blå og blå regering - der bl.a. medførte forringelser af overførselsindkomster og forringelser af eftetløn, fleksjob og besparelserne på udgifterne til førtidspension ( efter anbefaling fra EU ), samt genindførelse af kontanthjælpsloft og en integritationsydelse ( der også rammer etniske dansker) har ingen synlig beskæftigelsesmæssigt effekt
  Højkonjunkturen, der er årsagen til økonomien og beskæftigelsen, skyldes USA, lave renter, små energi priser og ikke den økonomisk politik som EU og Danmark fører nemlig troen på at man bl.a. kan spare sig ud af krisen og de frie markedskræfter klare resten.
  Det har næsten været hovedreglen at det i offentlige har måttet skrotte it -
  projektet for fler hundrede millioner kr
  Desuden har flere skatteminister undladt at gribe ind, da de blev gjort opmærksom på at inddrivelsessystemet ikke fungerede

 • Anmeld

  J. Jensen

  Peter Hansen

  Jeg kan spare dig for at lede oplysningen om den anbefalede bog:
  Fundamentet under EU vakler af professor og tidligere overvismand Christen Sørensen og Tidligere departementschef Jørgen Rosted
  Det er en anbefaling der går igen i indlæg efter indlæg
  Se bare et af mine tidligere svar om den bog

  Så kan jeg også genbruge min henvisning til hvad der er den omtalte bogs hovedindhold
  fra en anden debat
  J. Jensen
  Uddrag taget fra omtale af bogen
  Er det reelt ikke en sammenslutning af forenede stater, som de to herre henviser til, når de skriver om en samordningspagt og holdbarskontrakt, og understreger de netop ikke at man for enhver pris skal forhindre landene i at opbygge uholdbar offentlig gæld. Noget man lige nu forsøger at forhindre at Italien gør

  ”Det nuværende krav om ligevægt eller overskud på de offentlige finanser er overflødigt og skadeligt, mener Rosted og Sørensen. De ønsker et opgør med reglerne for økonomisk samarbejde i EU og foreslår en Samordningspagt, hvor alle medlemslande forpligter sig til en solidarisk politik, der sigter mod at skabe ligevægt i handlen mellem landene og høj beskæftigelse. Og en Holdbarhedskontrakt, der forhindrer landene i at opbygge uholdbar stor offentlig gæld. Fundamentet for EU er et økonomisk og politisk samarbejde, som skal sikre en god samfundsøkonomi, der kommer alle til gode. Det er ikke sket. Den store arbejdsløshed i syd og den voksende økonomiske ulighed undergraver den folkelige støtte til EU, og indebærer en risiko for så stor folkelig modstand, at eurosamarbejdet bryder sammen, og Europa igen bliver splittet.”


 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lillle runde tung begavet ven og Per Hansen

  Jeg vil stadigvæk anbefale Peter Hansen at læse bogen og ikke dit citatfusk

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Peter Hansen

  Det fremgår af medierne at Portugal er kommet ud af finanskrisen ved at droppe EU s sparepolitik.

  Det nye årtusindes finans- og gældskrise blev udløst af uregulerede finansmarkeder og ukontrolleret gældssætning
  Krisens varighed har endnu en gang illustreret, at økonomiens selvregulerende kraft sættes ud af kraft i økonomiske krisetider.
  Og krisen har endnu en gang, at den kan overvindes ved en ekspansiv finanspolitik, men uddybes og forlænges af sparepolitik.
  USA valgte det første og EU det sidste
  S 56 f.

  Det er da også vores vurdering, at den lammelse af finanspolitikken, der blev en følge i EU og euroområdet med opstramningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt suppleringen med Finans- pakken, har bidraget væsentligt til, at finanskrisen fik så store ekstaomkostninger i Europa i forhold til USA.
  Og der kommer måske flere, hvor væksten ikke får fodfæstet i i Europa, eller hvis der igen udbryder en krise.
  S 88 f

  Jeg vil stadig anbefale dig at læse bogen så du kan danne dig din egen opfarrlse

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Når jeg nøje beskriver, at det er et uddrag af omtalen af bogens indhold, bør du så ikke dokumentere, at det uddrag af bogens omtale jeg henviser til ikke er korrekt. Ellers er det jo bare endnu en af din utroværdige bemærkningen. Derfor ser jeg ser frem til din dokumentation..
  Ingen bør rigtig tage ved lære af den økonomiske politik som føres i USA. Det vidner det astronomiske og hastige voksende underskud om. Renten er stigende i USA, og gælden vil derfor blive vanskeligere at servicere med skattelettelser, og begynder inflationen også at tage er udsigten for de fattigste ikke særlige lyse. Nå, men det sidste er jo heller ikke noget der bekymre dig

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jenen min lille runde tungnemme ven

  Når du er en af dem det kun læser omslaget på en bog og mener at have forstået det hele - og det er en tendens hos dig ikke sætte dig ordentlig ind i tingene.
  Derfor roder du dig rundt i den besynderlige og vanvittige forklaring og jeg er skuffet., for jeg troede, at du havde absurd og sort humor, så er det rent og skær et behov hos dig for at udstille dine dumheder.
  At føre en ekspansiv finanspolitik i lavkonjunktur kræver efter nogle økonomer en restriktiv finanspolitik i højkonjunktur
  Fejlen med EUs den føre en restriktiv økonomisk politik uanset om det er økonomisk op- eller nedtur.
  Det er også bedre for dig at holde dig til Anders and eller anden letlæselige ting, og jeg skal være efter dig, når du bruger ord i en hel anden betydning

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Jeg kan forstår på din henvisning til bogens forord, at du uden forbehold erkender at du endnu engang kom med en kæmpeløgn for at afspore debatten. Men mon ikke de fleste efterhånden kender din debatform

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lille runde tungnemme ven

  Det var dig der skrev, at du havde skrevet ud fra bogens omslag , men hvis du nu hævede at have læst den, må jeg konstatere at du ikke fattet en meter af indholdet.
  Det kommer ikke som en overraskelse fordi nogle forstår du ikke, hvad du selv skriver eller ords betydning
  Godt du er på hjemmet den store vilde verdenen ville være farlig for dig at bevæge dig i

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Nu opfinder du dine egne argumenter, så du selv straks kan imødegå dem.
  Hvor har jeg skrevet at jeg har læst den bog?. Du skulle prøve at styre dine løgne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lille runde ven der er tungt begavet

  Så havde jeg ret første gang at du havde skrevet det første ud fra at have læst omslaget på bogen - igen et tegn på du ikke forstår, hvad du skriver

  Jeg har lagt mærke til du skriver kuk - jeg har slået din forkortelse op, og det betyder klogskab unikt kvalitet.

  Jeg takker for de meget venlige ord og ville ønske det havde være positivt at skrive om dig - måske er du god ved dyr og børn

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Jeg sætter min lid til at forfatteren, der har skrevet bogens forord har lidt bedre fat i bogens hovedbudskab end på et lille fjols med meget lidt forstand på rigtigt meget, og som påstår at han har have læst bogen og forstået indholdet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min lille brede ven der er svagt begavet

  Igen for din beundrede betegnelse klog unik kvalitet
  Men din underdagnighed ryger ret hurtig kan jeg læse, det er også svært kan jeg se for dig at leve med det faktum at hvorherre ikke har givet dig meget lys i pæreren
  Du sætter måske en ære i udstille din dumheder for det må det være når du læser omslaget på en bog og påstår noget der ikke er i overensstemmelse med bogens substans
  Du er nok en af de dummeste mennesker jeg har mødt i livet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kuk Nielsen

  Forfatterne i din omtalte bog skrevet om en samordningspagt og en holdbarhedskontrakt, for at forhindre at landene opbygger en uholdbar offentlig gæld. Helt på linje med formålet i finanspagten, så hvad er det du ikke kan forstå. Der er trods alt meget få linjer, der er anvendt.
  Har du heller ingen viden om at EC har foretaget støtteopkøb for svimlende 2.100 milliarder euro. Det svarer til ca. 15.600 milliarder kroner eller mere end syv gange Danmarks bruttonationalprodukt. Opkøbene har været en succes i den forstand, at de har medvirket til at få gang i hjulene i Europa, hvor opsvinget nu for alvor har fået fat i stort set alle EU-lande. Ved at opkøbe obligationer for så enorme beløb har ECB både presset markedsrenterne ned og sprøjtet masser af likviditet ind i markedet. Eller passer den viden ikke ind i de indlærte paroler
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen - min lille runde ven der er svagt begavet

  Igen tak for rosen klog unik kvalitet ville ønske jeg med hensyn til dit intellekt ville kunne sige det samme som om dig.
  Det nye årtusindes finans- og gældskrise blev udløst af uregulerede finansmarkeder og ukontrolleret gældssætning
  Krisens varighed har endnu en gang illustreret, at økonomiens selvregulerende kraft sættes ud af kraft i økonomiske krisetider.
  Og krisen har endnu en gang, at den kan overvindes ved en ekspansiv finanspolitik, men uddybes og forlænges af sparepolitik.
  USA valgte det første og EU det sidste
  S 56 f.

  Det er da også vores vurdering, at den lammelse af finanspolitikken, der blev en følge i EU og euroområdet med opstramningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt suppleringen med Finans- pakken, har bidraget væsentligt til, at finanskrisen fik så store ekstaomkostninger i Europa i forhold til USA.
  Og der kommer måske flere, hvis væksten ikke får fodfæstet i i Europa, eller hvis der igen udbryder en krise.
  S 82 f

Danmark skal huse EU-lager for medicinsk udstyr

Danmark skal huse EU-lager for medicinsk udstyr

VÆR BEREDT: Danmark bliver ét af de lande, der skal opbygge lagre med medicinsk udstyr på vegne af EU. Regeringen skal stå for indkøbene, men regningen samles op i Bruxelles.