Parkinsonforeningen: Regeringen skal hjælpe de mindre patientgrupper

DEBAT: Den politiske aftale bag den nye S-regering hedder 'Retfærdig retning for Danmark'. Regeringen skal huske at skabe en retfærdig retning for patienterne, mener Parkinsonforeningen.

Af Michael Buksti
Landsformand, Parkinsonforeningen

Efter flere ugers hektisk valgkamp er hverdagen ved at melde sig på Christiansborg.

Det nye folketing trådte sammen for kort tid siden, og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har netop offentliggjort en politisk aftale med overskriften 'Retfærdig retning for Danmark', som danner grundlaget for en ny socialdemokratisk mindretalsregering.

Debatten i forbindelse med både valgkampen og regeringsforhandlingerne har været præget af diskussioner om blandt andet tilbagetrækningsalder, klima og integration.

Til gengæld har debatten om sundhedsområdet været knap så fremtrædende, og især har behandlingen af landets mange patienter glimret ved sit fravær.

Sæt ind på tre områder
Den politiske aftale, der danner grundlaget for den nye regering, indeholder en række tanker om, hvad regeringen vil arbejde for på sundhedsområdet.

Blandt andet fremgår det, at "kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes".

Og det fremgår også, at "der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet".

Umiddelbart er det positive tanker, men som landsformand for Parkinsonforeningen håber jeg, at nu, da regeringen er på plads, er det tid til for alvor at komme i arbejdstøjet og få sat fokus på, hvordan man i praksis sikrer den nødvendige behandling af patienterne i vores samfund.

I Parkinsonforeningen byder vi derfor de nye folketingsmedlemmer, den nye regering og ikke mindst den nye sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), velkommen.

Men i den forbindelse har vi tre centrale områder, som vi vil gøre opmærksom på.

Parkinson påvirker pårørende
For det første er vi glade for meldingen om, at i forhold til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser skal "indsatsen være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering".

Det bør naturligvis også gælde mennesker med funktionsnedsættelser som følge af Parkinson.

Parkinson er en meget kompleks fremadskridende sygdom, der har både motoriske og ikkemotoriske symptomer, og som ofte er forbundet med skjulte handicap.

Udfordringen med Parkinson er, at det er en sygdom, der kan påvirke en lang række livsområder for både patienten og de pårørende, og derfor er der behov for et specialiseret samt tværfagligt rehabiliteringstilbud på et højt fagligt niveau.

Konkret eksisterer der i dag et specialiseret rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinson, men finansiering er kun givet frem til 2022.

Det er naturligvis positivt, at der er et tilbud, men udfordringen er, at finansieringen ikke er permanent.

Det betyder, at patienterne ikke ved, om der reelt er et tilbud til dem, når de får brug for det.

Ikke godt nok vidensniveau
Den specialiserede rehabilitering skal spille sammen med en løbende rehabiliterende indsats i kommunerne, og her er den anden udfordring.

Vidensniveauet i det kommunale sundhedsvæsen om Parkinson og om andre neurologiske sygdom er ikke god nok.

Det betyder, at i de tilfælde, hvor patienten lever i sit eget hjem, og sygdommen er blevet et kompleks af symptomer og bivirkninger fra medicinen, så er plejen utilstrækkelig.

Resultatet er, at patienterne og de pårørende ikke får den støtte, som de har brug for.

Vi er klar over, at det er kommunernes ansvar at sikre dette, men i forhold til Parkinson og andre sygdomme er behovet for et kompetenceløft på det kommunale sundhedsområde så stort, at det er nødvendigt, at regeringen og Folketinget får skabt en sammenhængende national løsning.

I Parkinsonforeningen bidrager vi gerne med viden, men det er afgørende, at regeringen sikrer, at kommunerne har de rette forudsætninger for at gøre arbejdet.

Underbemanding er stor
Endelig for det tredje vil vi i Parkinsonforeningen opfordre den nye regering og det nye folketing til at sikre, at alle har adgang til den rette lægefaglige viden.

Vi har noteret os, at den politiske aftale fremhæver, at der skal "iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet".

Men der er ikke kun mangel på praktiserende læger. Der er også mangel på speciallæger.

For personer med Parkinson er adgang til speciallæger i neurologi helt afgørende.

En undersøgelse, som vi gennemførte i slutningen af 2018, viser imidlertid, at der i øjeblikket mangler op mod 100 neurologer, hvilket er en underbemanding på 25 procent.

Skal sikre retfærdig retning for patienterne
Godt nok forventes antallet af neurologer at vokse, men den forventede vækst er langt fra nok til at dække den demografiske udvikling og udviklingen i behandlingsbehovet hos den store gruppe af danskere, som lever med en neurologisk sygdom.

For den enkelte patient betyder manglen på neurologer, at der er fare for, at der reageres for sent på sygdomsudviklingen, og at muligheder for såkaldt avanceret behandling forpasses, samt at alvorlige bivirkninger overses.

Den politiske aftale bag den nye regering hedder 'Retfærdig retning for Danmark'. Lad det også være en retfærdig retning for patienterne.

Netop for de danskere, der er ramt af en kronisk sygdom, handler det om livskvalitet, og der er rigtig meget at vinde ved også at sikre en retfærdig retning for dem.

Forrige artikel Dansk Erhverv om overvægt: Kommuner skal forpligte sig til konkrete mål Dansk Erhverv om overvægt: Kommuner skal forpligte sig til konkrete mål Næste artikel Lægerne: Sundhedsvæsenet har ikke ressourcer til at behandle flere borgere Lægerne: Sundhedsvæsenet har ikke ressourcer til at behandle flere borgere
Slutspurt: Regioner rejser nyt milliardkrav i økonomiforhandlingerne

Slutspurt: Regioner rejser nyt milliardkrav i økonomiforhandlingerne

ØKONOMI: Et stort efterslæb af vedligeholdelse og medicoteknisk udstyr får nu Danske Regioner til at kræve 5 milliarder kroner til anlæg i 2021. Dermed lægger regionerne sig i slipstrømmen på kommunerne, der vil forlænge suspenderingen af anlægsloftet.