Portræt af Dennis Kristensen: 2015 var mit største nederlag – det skal ikke gentage sig

PORTRÆT: Dennis Kristensen er gået solo i OK18-forhandlingerne, og i dag går han af som formand for FOA efter 16 år. Altinget tegnede dette portræt af ham i december, hvor mange allerede forudså, at den berygtede enegænger og mediedarling ville få en hovedrolle i forhandlingerne. Læs eller genlæs.

Kuløren på fanerne i baggrunden er korrekt, men Dennis Kristensen lagde ud som kommunist og har mange gange forklaret sine sammenstød med fagbevægelsens inderkerne med, at han ikke er socialdemokrat.
Kuløren på fanerne i baggrunden er korrekt, men Dennis Kristensen lagde ud som kommunist og har mange gange forklaret sine sammenstød med fagbevægelsens inderkerne med, at han ikke er socialdemokrat.Foto: /ritzau/Mikkel Tariq Khan
Kim RosenkildeSøren Elkrog Friis

Artiklen blev bragt første gang 17. december 2017

De offentlige overenskomstforhandlinger er på forhånd udråbt til at blive særdeles dramatiske. Og i stormens øje befinder sig en mand, som i sine 15 år som forbundsformand har været et omvandrende drama i sig selv.

Uanset udfaldet bliver OK18 sidste tur i manegen for FOA-formand Dennis Kristensen, som fylder 65 år til april og på grund af FOA's interne regler derfor må forlade formandsposten.

I kulisserne omkring overenskomstspillet hviskes der om, hvad det betyder for forhandlingsforløbet, at fagbevægelsens frække dreng denne gang har sit eftermæle på spil.

Der er en kolossal styrke i, at fagbevægelsen optræder samlet, men det har samtidig en utrolig disciplinerende effekt, fordi laveste fællesnævner disciplinerer resten og holder lavtlønnede og kvindefagene i skak.

Dennis Kristensen
Forbundsformand, FOA

Er det vigtigt for ham at gå ud med et brag? Og vil det øge risikoen for konflikt – eller udgør det tværtimod en trussel mod sammenholdet blandt lønmodtagerne, fordi FOA-formanden lettere vil kunne bestikkes med en lukrativ aftale for sine medlemmer?

Altinget har søgt svaret gennem interviews med anonyme og navngivne nøglespillere i overenskomstsystemet, eksperter – samt naturligvis Dennis Kristensen selv.

Sætter punktum for karrieren
Ifølge arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet er det svært at vurdere, om det får konkret indflydelse på de aktuelle forhandlinger.

"Selvfølgelig betyder det noget, når man som forbundsformand på det niveau forhandler overenskomst for sidste gang. Som afgående formand vil man jo gerne sætte et flot punktum, som kan være med til at tegne ens eftermæle," siger lektoren fra FAOS og fortsætter:

"På den ene side har han jo ikke har noget i klemme, da han ikke skal genvælges, på den anden side er det et resultat, som kommer til at stå som punktum for hans karriere."

Dennis Kristensen selv erkender, at han denne gang sætter sig til forhandlingsbordet med en særlig fornemmelse i maven.

"Jeg tænker da selv tanken, at det her er sidste gang, men jeg tænker ikke, at jeg skal efterlade et bestemt aftryk på lige præcis denne her overenskomstfornyelse. Som ved andre overenskomstfornyelser handler det om, at vi skal have et så godt resultat for vores medlemmer som muligt," siger han.

Kulørt hovedrolleindehaver
Den tidligere kommunist og hospitalsportør blev valgt som formand for landets tredjestørste fagforbund i 2002 og har siden været kendt og berygtet for sit medietække og sin rebelske stil.

Mens andre fagbosser barrikaderer sig i forhandlingslokalet, finder man ofte Dennis Kristensen udenfor på gaden i færd med at udlægge situationen for snurrende tv-kameraer.

I 2008 kastede FOA-formanden sine medlemmer ud i otte ugers strejke for at få mere i løn, selv om fagbevægelses øvrige tunge drenge var lodret uenige.

Han er blevet fyret fra formandsposten i det daværende kommunale forhandlingsfællesskab KTO, er selv udvandret fra den offentlige paraplyorganisation OAO og trådt ud af LO's daglige ledelse i protest mod at blive holdt udenfor (og kort efter trådt ind igen).

Det er en kulørt og på ingen måde kedelig person, som i de aktuelle overenskomstforhandlinger på forhånd har indtaget en nøglerolle.

Det gør FOA naturligt i kraft af de 140.000 medlemmer i den kommunale sektor – og 17.000 på regionernes område, men derudover har Dennis Kristensen stillet sig i spidsen for den såkaldte musketéred, som på tværs af kommuner, stat og regioner kræver realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid, før der kan bliver tale om forhandlinger på andre fagområder.

Læs også: Lærerne bliver joker i forhandlinger om nye overenskomster

Men kort inden forhandlingsstart er pagten blandt de faglige organisationer blevet udvidet til også at omfatte sikring af den betalte frokostpause for statsligt ansatte og etablering af ordninger, som kan understøtte ligeløn og komme lavtlønsgrupper til gode.

Læs også: Forhandlinger på bagkant af krisen: Kamp om løn, ligeløn og lokal løn

På arbejdsgivernes side af bordet vækker kravet om løft af kvindefag og de lavest lønnede genklang. I toppen over krav har KL nemlig placeret et ønske om at favorisere sosu'er i fordelingen af lønstigninger for at afhjælpe rekrutteringsproblemer.

Forsøg på splid kan ikke udelukkes
Dennis Kristensen lægger ikke skjul på, at et målrettet lønløft for sosu'er vil være en fjer i hatten.

"Det vil jeg da bestemt synes, bestemt fordi der fra vores side ligger flere års forsøg på at få KL til at indse, at de står med et stort rekrutteringsproblem på netop dette område," siger han.

Men kan KL's krav om målrettet lønløft til netop dine medlemmer ikke tolkes som et forsøg på at jage en kile i sammenholdet mellem de faglige organisationer?

"Det er jo som udgangspunkt noget nyt, at KL erklærer sig parat til at skævdele, men det er jo en mere snæver skævdeling end den, vi lægger op til. Selvfølgelig kan de også tænkes at have den bagtanke, om man mon kunne vriste FOA lidt løs fra solidaritetspagten. Det kan man nok ikke helt udelukke," siger Dennis Kristensen.

Men kan du afvise, at FOA vil være de første til at sprænge geleddet?

"Jeg har brugt rigtig mange kræfter på at få det her til at hænge sammen – og det var ikke nogen nem øvelse, da vi jo har mange blandede og på nogle punkter modsatrettede interesser. Det har været en ret dramatisk proces, som jeg i al beskedenhed mener at have haft en ret central rolle i. Så vi kommer ikke til at forlade den pagt, vi har indgået, men når vi møder KL, vil vi selvfølgelig ud over solidaritetspagten tage fat på, hvad de kan præstere for at gøre det mere attraktivt at blive uddannet som sosu," siger han.

Bondo: Dennis tager ansvaret på sig
De andre nøglespillere på fagbevægelsens side tvivler heller ikke på, at FOA-formanden holder takten til den bitre ende.

"Jeg er helt sikker på, at den opbakning, vi får fra Dennis, ikke lige kan købes med nogle kroner," siger lærerformand Anders Bondo Christensen, som sidder i spidsen for Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer det samlede lønmodtagerfelt på det kommunale område.

"Hvis sådan en som Dennis har ansvar, så tager han det på sig. Det så vi jo allerede ved forhandlingerne i 2005, hvor han som formand for KTO forhandlede et rigtig godt resultat hjem," siger han.

Ifølge de statsansattes chefforhandler er det en klassisk taktik, at arbejdsgiverne forsøger at spille lønmodtagerorganisationerne ud imod hinanden.

"Det vil arbejdsgiverne altid forsøge. Men 2018 bliver et opgør, hvor nogle helt grundlæggende principper om vores aftalemodel og lønsystem er i spil. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen bliver til fals for et tillæg hist eller pist," siger CFU-formand Flemming Vinther.

Havde ambitioner om mere
Når man spørger i fagbevægelsen, er mange af den opfattelse, at Dennis Kristensen på trods af sin evne til at lave larm og træde uden for stregerne aldrig har præsteret resultater ud over det jævne.

"Man kan fristes til at sige stor ståhej for ingenting. Dennis har altid fået det samme som alle andre, hverken mere eller mindre," siger en forbundsformand.

Dennis Kristensen lægger ikke skjul på, at han havde ambitioner om en del mere, da han satte sig i formandsstolen tilbage i 2002, men at mange ting har vist sig at være sværere og mere langvarigt at ændre på, end han havde forestillet sig.

Han er dog stolt af, at det ved ihærdig pleje af den velfærdspolitiske dagsorden er lykkedes at placere FOA og deres medlemmer solidt i både politikernes og den almindelige danskers bevidsthed.

"Det er en nydannelse. Jeg synes, det er lykkedes at sætte FOA's faggrupper på landkortet – både ved folketingsvalg og ved kommunalvalg," siger han.

Enegang kan være nødvendigt
FOA-formanden fremhæver også overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor FOA sammen med sygeplejeskerne gik i strejke for højere løn. Strejken blev undsagt af store forbund som 3F, HK og Socialpædagogernes Landsforbund.

Otte uger og 370.000 aflyste behandlinger i sundhedsvæsenet senere endte konflikten med en lønstigning på 0,6 procent højere end arbejdsgivernes smertetærskel.

Så selv om sammenhold er godt, er enegang nogle gange en nødvendighed, mener Dennis Kristensen.

"Der er en kolossal styrke i, at fagbevægelsen optræder samlet, men det har samtidig en utrolig disciplinerende effekt, fordi laveste fællesnævner disciplinerer resten og holder lavtlønnede og kvindefagene i skak. Så nogle gange er det nødvendigt at sige, hvis I ikke vil være med, så prøver vi selv," siger han.

"Du har fat i det ømmeste punkt"
Men én ting mangler til FOA-formandens store ærgrelse i trofægalleriet. Ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2015 lykkedes det at forhandle en aftale med KL om ret og pligt til uddannelse for FOA's medlemmer. 

I realiteten ville aftalen gøre FOA til et faglært forbund – og medlemmerne ville opleve et samlet lønløft, efterhånden som alle blev faglærte.

"Det havde været en rigtig stor fjer i hatten," konstaterer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen.

Men aftalen blev stemt ned i FOA's hovedbestyrelse på grund af modstand fra den pædagogiske sektor.

"Du har fat i det ømmeste punkt. Jeg har haft mange nederlag i min periode, men det her er et, som jeg er rigtig, rigtig ked af," siger Dennis Kristensen.

Så hvis man skal tale om trofæer, så var det her præmiebukken, som slap væk?

"Der er ingen tvivl om, at jeg ville have været pavestolt og super glad på forbundets vegne, hvis det var lykkedes," siger han.

Skal ikke ende som i 2015
Andre i fagbevægelsen oplevede FOA's aftale om uddannelsesløft som 'en utrolig god deal' – som ville have været en dyr omgang for KL.

KL har derfor næppe ærgret sig over forliset i FOA's hovedbestyrelse. Samtidig står det klart, at Dennis Kristensen på de indre linjer kæmper med rollen som 'far til fire', og at han langt hen ad vejen er styret af de fire sektorformænd, når han sidder ved forhandlingsbordet.

Overenskomstforhandlingerne i 2015 efterlod dermed Dennis Kristensen som en lidt forreven frontfigur, som trods sin stålsathed og evner i forhandlingslokalet ikke havde styr på sine egne medlemmer.

FOA har gentaget kravet i år, men uden forventning om succes.

"Den chance, der åbnede sig i 2015, forventer jeg ikke at se igen," erkender Dennis Kristensen.

Skærper det sulten på at ende OK18 med et brag af en aftale for dine medlemmer?

"Jeg vil hellere starte modsat og sige, at jeg ikke synes, det ville være sjovt at slutte med et nederlag af samme slags. Så det kan da godt være, det kan påvirke mig i retning af, at det i hvert fald ikke skal ende som forrige år. Det, ville jeg synes, var en kedelig måde at sige farvel på," siger FOA-formanden.

Dokumentation

Køreplan for OK18

Tirsdag 12. december: Der udveksles krav på kommunernes og regionernes område.

Fredag 15. december: Der udveksles krav på statens område.

Tirsdag 19. december: Forhandlinger indledes på statens område. Sættemøde i Finansministeriet kl. 10.30.

Torsdag 21. december: Forhandlinger forventes indledt på kommunernes og regionernes område.

14. februar 2018: Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL forventes afsluttet.

20. februar 2018: Forhandlinger om tværgående emner og aftaler mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og RLTN forventes afsluttet.

28. februar 2018: De generelle tværgående forhandlinger og organisationsforhandlingerne om de specielle krav skal efter køreplanen være afsluttet. Hvis det ikke er muligt at nå et resultat, kan der varsles konflikt, som træder i kraft ved udløbet af de gældende overenskomster per 1. april 2018.

I så fald vil forhandlingerne på det kommunale område overgå til Forligsinstitutionen, som skal forsøge at skabe kompromis og dermed hindre konflikter. 

Marts 2018: I løbet af marts bliver både tværgående og organisationernes egne forhandlingsresultater sendt til afstemning hos medlemmerne, såfremt der er opnået resultater.

April 2018: Hvis der ikke er opnået en ny overenskomstaftale, kan der iværksættes konflikt, da de eksisterende overenskomster udløber per 1. april 2018.

Kilde: FAOS, Altinget.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dennis Kristensen

Fhv. forbundsformand, FOA
portør (Amtssygehuset i Herlev 1976)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024