Region: Udvid samarbejde på tværs af faggrupper

DEBAT: I Slagelse sørger farmakonomer for, at patienterne får den rette medicin i de rigtige mængder, mens sygeplejerskerne udleverer medicinen. Den slags samarbejder skal vi have mere af, mener Region Sjælland.

Af Heino Knudsen og Gitte Simoni
Regionsrådsformand, Region Sjælland, og formand, Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering, Region Sjælland

Sundhedsvæsenet er holdarbejde.

Heldigvis har regionerne dygtige spillere med på holdet – læger, sygeplejersker, sosu'er, ergoterapeuter, lægesekretærer og mange, mange flere. Stærke fagligheder, som vil patienterne det bedste. 

Når sundhedsvæsenet mangler personale, må resten af holdet løbe stærkere, og de risikerer at tabe bolden.

Sådan lyder det fra mange sider i debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Der er vakante stillinger på sygehusene, i psykiatrien og på socialområdet over hele landet. Imens står patienterne i kø.

Så debatten er vigtig, men udfordringen er kompleks og kan ikke bare løses ved at sende flere folk på banen.

Vi må spille med det hold, som vi har, og vi må lægge en ny taktik, som giver medarbejderne mere albuerum.

Nye måder at løse kerneopgaver på
I Region Sjælland vil vi et sundhedsvæsen, hvor medarbejderne samarbejder, tager fra og hver især gør det, som de er bedst til. Til gavn for patienterne.

Regionerne kan bruge sundhedspersonalets kompetencer anderledes og bedre.

Derfor har Regionsrådet kastet bolden op til en ny og bredere måde at gribe personalemanglen an på.

Vi må erkende, at der er nogle faggrupper, som vi har meget vanskeligt ved at rekruttere, og at det vil være tilfældet i en rum tid endnu.

Derfor må vi se på, hvilke kompetencer vi har brug for, og så bruge vores medarbejdere endnu bedre og bredere end i dag.

Vi er nødt til at løse vores kerneopgaver på nye måder.

Indsats forpligter alle afdelinger
Konkret har vi startet indsatsen 'Brug af flere faggrupper', som forpligter alle afdelinger på sygehusene og i psykiatrien til en mere fleksibel brug af medarbejderne.

Frem mod 2022 skal der arbejdes målrettet med at afprøve nye arbejdsformer, hvor nogle faggrupper får nye opgaver, eller hvor flere faggrupper giver hinanden en hånd.

Vi skal forløse, udvikle og fastholde det store potentiale og de stærke kompetencer, som vi allerede har blandt vores godt 18.000 medarbejdere. 

Det er ikke i sig selv nyt, at man rundt omkring på regionens arbejdspladser finder nye måder at gøre tingene på.

Som start på 'Brug af flere faggrupper' er der blevet lavet et inspirationskatalog med næsten 100 eksempler på, hvordan medarbejderne i Region Sjælland allerede i dag arbejder fleksibelt og på tværs af tidligere faggrænser.

Bruger farmakonomers evner
Her er et par eksempler:

På Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde er det sygeplejersker, der tager sig af ambulante kontroller af sårpleje og fjernelse af sting på patienter, der er blevet operereret.

Det har før været en opgave for lægerne, men sygeplejerskerne er lige så dygtige til det. I stedet får lægerne mere tid til andre lægeopgaver.

Og på Geriatrisk Afdeling i Slagelse er det farmakonomer, der sørger for, at patienterne får den rette medicin i de rigtige mængder.

Farmakonomer er medicineksperter, men tidligere var medicinen på afdelingen udelukkende sygeplejerskernes ansvar.

Nu deler farmakonomer og sygeplejersker opgaven, og det har betydet større sparring mellem faggrupperne og en øget kvalitet.

Farmakonomerne optæller, tilbereder og pakker patienternes medicin. Sygeplejerskerne udleverer medicinen til patienterne og holder øje med, om medicinen virker, som den skal.

Den slags samarbejder skal vi have meget mere af i det danske sundhedsvæsen. Vi arbejder aktivt med at sprede de gode eksempler på vores afdelinger og deler gerne ud af erfaringerne her fra Region Sjælland.

Patienter får sikker behandling
'Brug for alle faggrupper' er ikke endnu en rekrutteringskampagne.

Men det er ambitionen, at vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde med sundhed, uanset om du er sosu-assistent, farmaceut eller overlæge.

Vi ønsker at tilbyde spændende job, hvor den enkelte medarbejder kan få lov at udvikle sig og bringe alle sine talenter i spil.

Medarbejderne på sygehusene og i psykiatrien skal udfordres på den gode måde, når de er på arbejde.

Og ved at flytte rundt på opgaverne, så de varetages, hvor kompetencerne er størst, sikrer vi, at patienterne får en god og sikker behandling.

Det kræver vilje og mod at gøre tingene anderledes. Der er brug for at gentænke organisering, processer og strukturer.

Vi skal finde holdånden frem i sundhedsvæsenet. Rekrutteringsudfordringen kan ikke løses på den korte bane, men vi skal stadig løfte vores kerneopgave og levere den gode behandlingskvalitet. 

Så vi spiller med det hold, som vi har, og det kan virkelig meget på et rigtig højt niveau.

Forrige artikel Ældre Sagen og FOA advarer om forholdene i ældreplejen: Scenariet er rædselsvækkende Ældre Sagen og FOA advarer om forholdene i ældreplejen: Scenariet er rædselsvækkende Næste artikel Købmænd: Ny regering skal sikre et nationalt tobaksforlig Købmænd: Ny regering skal sikre et nationalt tobaksforlig
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.