Så produktive er sygehusene

DOKUMENTATION: Se her, hvordan alle landets offentlige sygehuse klarer sig i årets produktivitetsopgørelse fra Sundhedsministeriet.

Udviklingen i produktivitet 2013-2014 samt produktivitetsniveau 2014

Anm.: Der er anvendt niveaujusteret takstgrundlag.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Landspatientregisteret, Sygehusenes tilrettede driftsudgifter.

Login