Sundhedsøkonomer: Sundhedsvæsenet i fin form

FREMGANG: Det går godt i det danske sundhedsvæsen, hvis man nærlæser den seneste statusrapport, konkluderer to af landets førende sundhedsøkonomer. Men der er også problemer, påpeger eksperterne.

Sundhedsvæsenet fortsætter den positive udvikling, som har været i gang i de seneste mange år. Det er vurderingen fra to sundhedsøkonomer efter at have læst rapporten ’Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2015’ med blandt andre Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som forfattere.

”Der tegner sig et rimeligt pænt billede hele vejen rundt. Det er et sundhedsvæsen, der fortsat er på vej fremad, for på nøgleparametre er det blevet bedre. Helt ubetinget,” siger professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

Han hæfter sig især ved nogle af de parametre for kvalitet, som der i rapporten måles på, og nævner eksempelvis den faldende kræftdødelighed (se figur 59). Desuden er produktiviteten på sygehusene steget (se figur 93), fremhæver Kjeld Møller Pedersen, selvom der stadig mangler tal på produktiviteten i kommunerne, for at billedet ville være totalt.

Generelt er der mange positive takter, lyder vurderingen.

”Kvaliteten er i fortsat forbedring i det omfang, man kan måle den, produktiviteten er også i fortsat fremgang, og aktiviteten er også stigende,” siger han.

Også hår i suppen
Samme overordnede positive vurdering lyder fra professor i sundhedsøkonomi hos Kora Jakob Kjellberg, som fremhæver, at det på langt de fleste indikatorer går fremad eller er lykkes at fastholde samme niveau som tidligere.

”Det er et sundhedsvæsen, som fortsætter den udvikling, som det har været inde i. Og på den måde går sådan set meget godt på de parametre, man måler på.” siger han.

Der er dog enkelte hår i suppen, påpeger Jakob Kjellberg, som eksempelvis antallet af sygehusinfektioner (se figurene 44 og 46).

Login