Patientforening: Politikere skal sikre større kontrol med usikre medicinpriser

DEBAT: De store prisudsving på medicin betyder, at alvorligt syge oplever, at de ikke har råd til nødvendig medicin. Det kræver konkrete politiske løsninger, skriver Ulykkespatientforeningens formand.

Af Janus Tarp
Formand, Ulykkespatientforeningen

De seneste måneder har der været ekstra fokus på, hvordan udsving i medicinpriserne på receptpligtig medicin kan sætte patienterne under økonomisk pres.

Forleden var vores medlem, Susanne Ryding, i TV-Avisen og Aftenshowet på DR1, hvor hun fortalte om, hvordan hun ikke altid havde råd til at købe sin lægeordinerede medicin, fordi prisernes svingede op og ned.

For hende kunne det være et valg mellem livsvigtig medicin kontra mad og tøj til sig selv og sine to hjemmeboende børn. Susanne er førtidspensionist efter en alvorlig ulykke som ung, og hun har som andre syge og skadede begrænsede økonomiske muligheder.

Problemstillingen er jo ikke ny, og den har tidligere været beskrevet andre steder. I november sidste år – altså for syv måneder siden – lovede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at der skulle ske noget. Det venter vi fortsat på. Situationen kalder på politisk handling.

Voldsomme prisudsving
En medlemsundersøgelse, som Ulykkespatientforeningen gennemførte i starten af 2020, viser, at hvert fjerde medlem ikke altid har råd til at købe den nødvendige medicin.

Vi regner selv med, at der er mindst 100.000 danskere, der lever med alvorlige mén efter en ulykke. Det betyder med andre ord, at der alene for vores medlemsgruppe er tale om minimum 25.000 danskere, der ikke altid har råd til at købe deres lægeordinerede medicin. Og det er kun for vores medlemsgruppe.

Det eksisterende system opererer med en prisfastsættelse hver 14. dag, og det giver til tider nogle meget voldsomme prisudsving. På nogle områder sikrer det lave priser, mens der på andre områder har været eksempler på priser, der er tidoblet eller mere.

Prisudsvingene kan sætte økonomisk pressede grupper under pres. Især fordi udsvingene ofte kommer som en overraskelse, og de er meget voldsomme.

Her ser vi fra Ulykkespatientforeningens side gerne, at der kommer større kontrol med priserne, især når ændringerne ikke kan forklares ud fra objektive faktorer som eksempelvis pludselige udfordringer med at skaffe råvarer hjem eller fabrikker, der må køre for nedsat kapacitet.

Én model kan være et loft over prisstigningerne, for det kan ikke være rigtigt, at landets svageste skal vælge mellem sundhed eller at få mad på bordet.

En anden model kan være, at der indføres ændrede tilskudsregler for de borgere, der har brug for det, så de fortsat har mulighed for at købe deres lægeordinerede medicin.

Konkrete forslag fra politisk hånd
Ulykkespatientforeningen er ikke imod, at der tjenes penge på at sælge medicin.

Vi har forståelse for, at forsyningssikkerheden skal være på plads, og vi har også forståelse for, at medicinalvirksomhederne løber en stor økonomisk risiko, når der skal udvikles ny medicin.

Men vi er imod, at man som medicinalfirma kan spekulere i eller har muligheden for at sætte prisen på en sådan måde, at den pludselig, uvarslet og uforklaret kan stige voldsomt.

Det er ikke at tage hensyn til patienternes ve og vel. Især ikke, når så mange oplever problemer. Det er endvidere et problem i forhold til FN's Handicapkonventions artikel 25 om lige adgang til sundhedsydelser.

Ulykkespatientforeningen indgår gerne i en dialog med politikerne, medicinalbranchen og andre interessenter på området om, hvordan vi kommer frem til en løsning.

Forrige artikel Virksomhed: Regeringen tier om ufrivillig barnløshed Virksomhed: Regeringen tier om ufrivillig barnløshed Næste artikel Sygeplejersker: Arbejdstilsynet overser os, når vi har mest brug for dem Sygeplejersker: Arbejdstilsynet overser os, når vi har mest brug for dem