Psykiater
Der er akut mangel på psykiatere, og problemet ser ud til at vokse.

Voldsom mangel på psykiatere

4. oktober 2006 kl. 23:00
Knap halvanden hundrede psykiaterstillinger står tomme. En behandlingsgaranti vil udhule systemet, da der ikke er flere hoveder.
| Flere

Allerede nu har amterne svært ved at få besat psykiaterstillingerne. Mere end 141 stillinger er ikke besat, tallet kan være højere, da der er problemer med indberetningerne.

 

En ny lægeprognose viser, at i 2010 vil der være 658 psykiatere til rådighed. Det er en nedgang på 117 personer.

 

”Holdningen i Dansk Psykiatrisk Selskab er, at vi er meget glade for, at politikerne har fået øje på, at der er behov for en styrkelse af psykiatrien. Spørgsmålet er hvilken effekt det vil få at give en behandlingsgaranti, hvis der ikke er nok hoveder til at effektuere det,” siger Poul Videbech, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS).

 

Mangel skal ikke skygge for behandling 

Den problematik er de konservatives sundhedsordfører Helle Sjelle (K) opmærksom på, men går fortsat ind for en behandlingsgaranti.

 

”Manglen på psykiatere skal ikke skygge for målet. Selvfølgelig bør man ikke bare lave en behandlingsgaranti uden at tage højde for det. Men den skal jo ikke stå i vejen for at fru. Jensen kan få den rette behandling.”

 

I stedet foreslår Helle Sjelle, at man, når behandlingsgarantien skal drøftes, får problemet nærmere belyst.

 

Færre uddannes

Uddannelsesstillingerne indenfor psykiatrien bliver langt fra besat, og sammen med afgangen fra specialet, giver det færre og færre psykiatere. Det er et stort problem for området.

 

”Selvom vi fik fyldt alle uddannelsesforløbene, så ville det ikke opveje det fald, der er,” siger specialkonsulent Marit Buccarella fra Sundhedsstyrelsen.

 

Løsningen er ikke kun en udvidelse af uddannelsespuljen, andre midler er nødvendige. Og Dansk Psykiatrisk Selskab tror selv på, at der skal inddrages andre faggrupper for at løse problemerne.

 

”Vi mener, at løsningen er at inddrage de praktiserende læger samt udvide antallet af privat praktiserende psykiatere. Man kunne eksempelvis også udvide antallet af patienter, de må behandle. I dag er det sådan, at mange har en begrænsning over, hvilket antal patienter de må behandle. Ansættelse af flere psykologer med den rette specialuddannelse under vejledning af psykiatere ville også kunne være en løsning,” siger Poul Videbech.

 

Kan gøres lige nu 

Den akutte mangel på psykiatere, der kun vil blive større, hvis en behandlingsgaranti til området gennemføres, har DPS en umiddelbar løsning på.

 

”Det man kan gøre ved det lige nu og her, er at gøre de psykiatriske afdelinger til en del af turnus. Hvis de kommende praktiserende læger er en tur omkring de psykiatriske afdelinger, så har det en betydning, fordi det kan gøre lægerne mere interesserede i området. En kirurg kan også lære noget af at være i psykiatrien, da der skal kommunikeres på en helt anden måde,” siger Poul Videbech.

 

Ved Lægeforeningen er man enig i, at der er et problem på psykiatriområdet. Men han understreger, at det ikke er det eneste specialeområde, der mangler arbejdskraft.

 

”Vi er bestemt opmærksomme på psykiatriproblemet, og slet ikke uenige i, at det kan være en god ide at gøre det muligt at være på psykiatriafdelinger under turnusen. Men man skal huske på, at turnus ikke handler om rekruttering til bestemte områder, men om at give lægerne en række kompetencer, så de opnår retten til selvstændigt virke," siger Michael Dall, formand for Lægeforeningens udvalg for uddannelse og forskning.

 

Han slår på, at der er behov for at omtænke hele turnusuddannelsen og gøre det muligt at komme hurtigere igennem forløbet fra turnus til speciallægeuddannelserne. Politikerne har været åbne for en ændring af turnus, men en forkortelse fra 18 måneder til 12 måneder vækker ikke begejstring ved DPS.

 

”Det mener vi vil være helt katastrofalt. Hvis turnus forkortes for at få flere speciallæger, så skyder de sig selv i foden. De burde bibeholde turnus i 18 måneder, og så afsætte et antal måneder til psykiatrien,” siger Poul Videbech.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK