10. klasser opfylder allerede EUD-målet

FLYTNING: De kommunale 10.-klasser sender allerede en større andel af eleverne til EUD, end regeringens 2025-mål sigter efter. Det får Skole og Forældre til at advare mod flytning af klassetrinet: "Det er ikke løsningen på erhvervsuddannelsernes problemer," lyder det.