Debat

Aktører: Regeringen skal styrke VUC

Der er akut brug for, at politikerne på finansloven og i kommende reformudspil prioriterer VUC, så uddannelsestilbuddet fortsat kan opretholdes i hele landet. Vores bidrag er uddannelsesvisionen Videre som voksen, skriver Pernille Brøndum, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler.

Der er behov for politiske initiativer, som dels sikrer budgetsikkerhed i en højkonjunktur, og&nbsp;dels sikrer øget efteruddannelse af voksne til gavn for den enkelte og samfundet, skriver&nbsp;Pernille Brøndum, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler.<br>
Der er behov for politiske initiativer, som dels sikrer budgetsikkerhed i en højkonjunktur, og dels sikrer øget efteruddannelse af voksne til gavn for den enkelte og samfundet, skriver Pernille Brøndum, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler.
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Hanne Pontoppidan
Pernille Brøndum
Tomas Kepler
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Landets voksenuddannelsescentre (VUC) er en markant uddannelsespolitisk succeshistorie. Hvert år modtager cirka 100.000 personer undervisning på landets knap 70 VUC-afdelinger.

En væsentlig baggrund for succesen er VUC's særlige voksenpædagogiske miljø, hvor undervisningen tager afsæt i de voksnes erfaringer. Syv ud af ti kursister er i beskæftigelse eller videre uddannelse seks måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC.

VUC hjælper den ufaglærte, der har brug for 9. eller 10. klasse for at blive faglært, og den ordblinde tømrer, der har brug for et ordblindeforløb, for at kunne løse sine arbejdsopgaver – bedre – eller læse en manual.

VUC giver også et løft til den 20-årige hf-studerende, der har brug for en gymnasial uddannelse for at kunne læse videre til for eksempel lærer eller pædagog, men ønsker et voksenpædagogisk læringsmiljø. Behovene og mulighederne er mange på VUC.

Men trods den store succes er VUC i dybt alvorlig krise. I gennemsnit betyder højkonjunkturen et aktivitetsfald på enkeltfagsuddannelserne på 13 procent sammenlignet med sidste efterår. Og siden 2016 har sektoren – foruden omprioriteringsbidrag – været udsat for øvrige besparelser på én milliard kroner.

Det er især gået hårdt ud over afdelinger i de mere tyndt befolkede egne af landet, men har også ramt VUC i byerne. Derfor skal VUC hjælpes økonomisk nu! Der er behov for politiske initiativer, som dels sikrer budgetsikkerhed i en højkonjunktur, og dels sikrer øget efteruddannelse af voksne til gavn for den enkelte og samfundet.

Videre som voksen – en almen uddannelsesvision

Vores bidrag til redningsplanen for en indiskutabel succes er uddannelsesvisionen Videre som voksen. Det er en fælles uddannelsesvision for det danske samfund.

Selvom vi lyser langt, kommer vi også med en række forslag til indsatser, der på kortere sigt vil være med til at løse nogle af de vigtigste samfundsudfordringer, vi står med i dag.

Pernille Brøndum, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler, formand, Danske HF & VUC, formand, Uddannelsesforbundet og formand, Gymnasieskolernes Lærerforening

Målet for oplægget er, at alle voksne har den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet.

Vi præsenterer bud på, hvordan VUC kan bidrage til at indfri uddannelsesvisionen. Selvom vi lyser langt, kommer vi også med en række forslag til indsatser, der på kortere sigt vil være med til at løse nogle af de vigtigste samfundsudfordringer, vi står med i dag.

Konkret hviler uddannelsesvisionen på 14 anbefalinger fra økonomi over orlovs- og rotationsmuligheder til strukturelle uddannelsestiltag og uddannelsesplanlægning.

Alle tiltag er med til at forbedre VUC's uddannelsestilbud og styrke et alment parallelt uddannelsessystem for de mange, der af forskellige årsager ikke kunne tage den lige vej gennem uddannelsessystemet i de unge år.

Flugter med regeringens reformkurs

Når vi tre organisationer er gået sammen om en fælles vision, skyldes det et dobbelt og indbyrdes sammenhængende sigte. Dels vil vi hjælpe den enkelte personligt, fagligt og socialt med et relevant og skræddersyet uddannelsestilbud i et kvalificeret voksenpædagogisk uddannelsesmiljø.

Det er ikke alene rettidig omhu, men en forpligtelse i en verden, hvor foranderligheden er hastig og risikoen for at blive kastet ud over sidelinjen er stor uden uddannelse.

Trods den store succes er VUC i dybt alvorlig krise.

Pernille Brøndum, Hanne Pontoppidan og Tomas Kepler, formand, Danske HF & VUC, formand, Uddannelsesforbundet og formand, Gymnasieskolernes Lærerforening

Dels er det en gevinst for samfundets udvikling og sammenhængskraft og erhvervslivets konkurrenceevne, at befolkningen og arbejdskraften er veluddannet. En engageret, nysgerrig og vidende befolkning udgør en hjørnesten i et sundt demokratisk samfund.

Med Videre som voksen ruster vi os til en fremtid med blandt andet øget efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft. Kortuddannede unge og voksne kan på VUC få den nødvendige opkvalificering og hjælp til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller gå fra ufaglært til faglært.

Tilsvarende kan unge forældre, som udgør en fjerdedel af VUC's kursister på almen voksenuddannelse (AVU) og hf-enkeltfag, få de rette kompetencer til at læse videre. Og tosprogede med behov for at forbedre danskkundskaber og øvrige kompetencer kan også med stor fordel hente den fornødne hjælp og støtte på VUC, ligesom en lang række øvrige grupper kan.

Vores almene uddannelsesvision flugter med regeringens reformkurs på uddannelsesområdet. Derfor er det helt akut, at politikerne på finansloven og i kommende reformudspil prioriterer VUC, så uddannelsestilbuddet fortsat kan opretholdes i hele landet til gavn for de mange, der har brug for en ekstra uddannelsesmulighed, og til gavn for et samfund, der socialt og økonomisk profiterer af det uddannelsesløft, VUC står for.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion