Ekspertgruppe om læreruddannelsen: Hæv ambitionsniveauet

EVALUERET: For mange slipper gennem læreruddannelsen med "for ringe studieindsats", konkluderer en ekspertgruppe nedsat af regeringen. Uddannelsesministeren er bekymret for uddannelsens faglige niveau.

"En fælles, ambitiøs læringskultur" er "ikke dominerende" på læreruddannelsen.

Det er én af de kritiske konklusioner, en ekspertgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet fremlagde tirsdag aften.

Gruppen har haft til opgave at evaluere læreruddannelsen som opfølgning på den seneste reform fra 2013.

Login