For få unge vælger FGU

FGU-institutionerne fik i august langt færre elever end forventet. Mange institutioner skal nu ”tilpasse i personalegruppen”.