KL vil luge ud i tilbud til udsatte unge

INDSATS: Med forslag om ét forberedende uddannelsestilbud og et samlet kommunalt ansvar for unge uden uddannelse vil KL luge ud i vildnisset af tilbud til unge. Det medfører kritik fra produktionsskoler.

Med et nyt udspil lægger KL op til at rydde op i det uoverskuelige vildnis af forberedende uddannelsestilbud til unge, der ikke er klar til at gå direkte i gang med en uddannelse.

En omfattende regelforenkling skal fremover bane vejen for ét forberedende tilbud og et samlet kommunalt ansvar, som skal afløse tilbud som for eksempel FVU, AVU, STU, EGU, KUU, HF-enkeltfag og produktionsskoleforløb, lyder det i KL-udspillet ”Godt på vej – alle unge skal med”.

”De mange tilbud er skabt i den bedste mening, men vi er desværre endt med et komplekst system til en gruppe unge, som ikke er i stand til at overskue alle de forskellige tilbud. Vi skal gøre det langt nemmere for den unge at finde rundt, så de ikke cykler rundt i systemet, men bliver klar til at tage en ordinær uddannelse eller et job,” siger Anna Mee Allerslev (R), der er formand for KL's børne- og kulturudvalg.

Stor udfordring
Hun påpeger, at ”vi som samfund” har en stor udfordring i, at alt for mange unge ikke får en uddannelse.

”Derfor skal vi blive langt bedre til at tage hånd om de unge, som ikke bare smutter direkte fra grundskolen til en uddannelse,” siger hun.

Det nye forberedende uddannelsestilbud, som KL foreslår, skal grundlæggende bestå af tre moduler:

* Praktik i en virksomhed eller værkstedsaktiviteter

* Undervisningsforløb

* Personlig støtte (herunder for eksempel en mentor, personlig vejleder, rusmiddelkonsulent, psykologbistand eller omsorgsrettede aktiviteter.)

Landets produktionsskoler – der tager sig af flere tusinde af de unge fra målgruppen - hilser det velkomment, at KL med udspillet sætter fokus på, at alle unge skal med. Men skolernes forening ser en række problemer i udspillet.

KL-kritik var stærkt overdrevet
Det skal blandt andet ses i lyset af, at KL for nylig meldte ud, at der stort set ikke kan påvises nogen effekt af de mange forskellige, forberedende tilbud i dag. Den kritik er ifølge sekretariatschef Axel Hoppe fra Produktionsskoleforeningen stærkt overdrevet.

”Kommunerne burde feje for egen dør og rydde op i underskoven af projekter, småforløb og andre indsatser, som de jo selv kører parallelt med det etablerede system,” siger Axel Hoppe.

Han peger ligeledes på, at en kommunalisering af det forberedende område vil ikke rydde op på området, men derimod vil skabe en uensartethed. Ensartethed i tilbud og kvalitet sikres derimod bedst via centralt fastsatte rammer og statslige taxameterfinansiering, påpeger han.

Samtidig mener Produktionsskoleforeningen, at KL's udspil vil føre til en markant statusforringelse af det forberedende område.

Unge klientgøres
”Dels fjerner man uddannelsesidentitet og institutionsidentitet for de unge, når man i stedet sætter forløb sammen af moduler, der reducerer de forskellige aktører til leverandører ud fra et specifikt behov. Desuden medfører hele modellen med visitation, vejledning og planlægning ét sted en klientgørelse af de unge,” siger Axel Hoppe.

Han peger på, at KL også lægger op til at fjerne retskrav på området for i stedet at erstatte det med individuelle skøn.

”Det er svært at se, at der er en status for den unge i at være en del af området, og det er svært at få øje på anerkendelse af, at nogle unge har brug for en anden vej,” siger sekretariatschefen.

KL's udspil er kommunernes bidrag til regeringens ekspertudvalg, der med Metropol-rektor Stefan Hermann i spidsen snart fremlægger sine anbefalinger til bedre uddannelsesveje for alle dem, der ikke er i stand til at gå den direkte vej.

Forrige artikel Minister vil sætte fokus på god undervisning Næste artikel Alternativet vil befri folkeskolen Alternativet vil befri folkeskolen
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.