Lederne: Danmark er sørgeligt bagud med kvindelige STEM-studerende

DEBAT: Danske kvinder er dårligt repræsenteret på de studieretninger, der forventes at uddanne nogle af fremtidens mest efterspurgte og vellønnede kandidater, skriver Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne.

Af Thomas Christensen
Uddannelseschef, Ledernes Hovedorganisation

Både i folkeskolen og i gymnasiet klarer kvinderne sig fagligt godt. Det kan man aflæse i optaget på de videregående uddannelser. Blandt de ansøgere, som for en uges tid siden fik besked om, at de var optaget på drømmestudiet, var 57 procent kvinder.

Når det gælder de såkaldte STEM-uddannelser – uddannelser inden for områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics – er kun en tredjedel af de kommende studerende imidlertid kvinder.

Andre lande er bedre til at tiltrække kvinder
Set i internationalt perspektiv ligger Danmark langt under gennemsnittet, når det gælder at tiltrække kvinder til STEM-uddannelserne. Mens det i Danmark er 33 procent af STEM-studerende, der er kvinder, er det i for eksempel Algeriet 41 procent. Også i lande som Jordan og Tyrkiet er der overvægt af kvinder på STEM-uddannelserne.

Undersøgelser viser, at kvinder i lande, som har en høj grad af ulighed mellem kønnene, i højere grad vælger STEM-uddannelser, fordi disse uddannelser giver den bedste mulighed for økonomisk frihed (beskæftigelse og god løn). Søgemønstret i Danmark er meget anderledes, og uddannelsesvalget for kvinder er meget mere komplekst, så for eksempel interesse, identitet og mening også er væsentlige parametre.

Forny uddannelserne
Hvorfor er danske kvinder så dårligt repræsenteret på studieretninger, der forventes at producere nogle af fremtidens mest efterspurgte og vellønnede kandidater? Hvordan kan vi ændre denne udvikling? Et af de svar, vi skal overveje, er at forny de traditionelle STEM-uddannelser og indarbejde kompetencer som kompleks problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet i de STEM-uddannelser, hvor det er relevant. Under overskriften ”the human touch” vurderer World Economic Forum netop disse kompetencer som de tre vigtigste i fremtidens fjerde industrielle revolution.

Måske ser vi allerede tegn på, at STEM-uddannelserne er ved at udvikle sig i en mere tværfaglig retning og med et bedre fagligt samspil mellem på den ene side læringsmiljøet på uddannelsesinstitutionerne og på den anden side praksis på virksomhederne. Som eksempel kan man nævne, at den største stigning i søgningen til STEM-uddannelser retter sig mod den humanistiske uddannelse Art and Technology på Aalborg Universitet, som Undervisnings- og Forskningsministeriet definerer som en STEM-uddannelse. Uddannelsens mål er at se teknolog i en tværfaglig sammenhæng til design, medier og kunst.

Politikerne har et ansvar for at sikre rammerne for, at flere – både kvinder og mænd – kan blive optaget på STEM-uddannelserne, så det ikke fremover bliver nødvendigt at afvise 18 procent af ansøgerne, som tilfældet er i år. Uddannelsesinstitutionerne har i dialog med erhvervslivet ansvaret for at udvikle STEM-uddannelserne, så de bliver attraktive for både kvinder og mænd.

Forrige artikel Villum Fonden: Sådan vil vi styrke naturfag i skolen Villum Fonden: Sådan vil vi styrke naturfag i skolen Næste artikel Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud