Riisagers opgør med målstyring i folkeskolen får blandet modtagelse

MÅLSTYRING: Undervisningsministerens opfordring til at gentænke folkeskolens kompetencemål får en blandet modtagelse hos folkeskolens aktører. SF og lærerne bifalder idéen, mens V og eleverne ønsker andre prioriteringer.

En rigtig god idé. Eller en forkert prioritering.

Merete Riisagers opfordring til at gentænke kompetencemålene, og dermed gøre op med folkeskolens konkurrencetænkning, deler vandene blandt undervisningsordførerne og folkeskoleaktørerne.

SF er blandt de partier, der står klar med rosende ord til Merete Riisagers idé om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal gentænke kompetencemålene.

Login