Debat

Hæstorp: Kloge investeringer kan vende teknologisk udvikling til vores fordel

DEBAT: Virksomhederne hungrer efter højteknologiske kompetencer. Det kræver investeringer i uddannelse og god uddannelsesvejledning til unge, skriver Sophie Hæstorp Andersen, S-formand for Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden investerer millioner i udviklingen af arbejdskraften digitale
kompetencer, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S). 
Region Hovedstaden investerer millioner i udviklingen af arbejdskraften digitale kompetencer, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S). Foto: Pressefoto
Anders Redder
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Formand for Region Hovedstaden

I et debatindlæg her på Altinget peger Claus Jensen og Søren Stjernqvist på, at den teknologiske udvikling kræver handling, hvis vi i fremtidens Danmark skal kunne fastholde og tiltrække fremstillingsvirksomheder.

Vi har netop i en vækstbarometermåling spurgt virksomheder her i hovedstadsregionen til den teknologiske udvikling – og svaret er, at der i den grad er brug for at tage udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft alvorligt.

Det, som vi blandt andet hører fra virksomhederne, er, at flertallet – ikke overraskende – forventer at automatisere og digitalisere de kommende år. Og af dem vurderer halvdelen, at det vil kræve opkvalificering af medarbejdere.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Det betyder helt lavpraktisk, at en stor gruppe af de mennesker, som i dag løser én type af arbejdsopgaver, får brug for nye kompetencer, hvis de også skal kunne løse fremtidens arbejdsopgaver. Hvis det ikke sker, risikerer de at få svært ved at få et arbejde, mens virksomhederne på den anden side ikke kan få løst de opgaver, der er efterspørgsel efter.

Det skal vel at mærke ses i lyset af, at virksomhederne i hovedstadsregionen allerede nu i virkelig høj grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Den opgave skal vi tage på os at løse!

Flere får brug for nye kompetencer i fremtiden
Vi står altså over for en kæmpe opgave, som kræver en indsats på flere fronter.

En stor gruppe af de mennesker, som i dag løser én type af arbejdsopgaver, får brug for nye kompetencer, hvis de også skal kunne løse fremtidens arbejdsopgaver.

Sophie Hæstorp Andersen
Formand, Region Hovedstaden

Flere unge skal uddannes inden for de teknologiske områder, som vi kan se, at virksomhederne efterspørger. Her er de nye fordelsuddannelser som eksempelvis procesoperatør og industritekniker et vigtigt skridt i retning af at sikre, at vores fremstillingsvirksomheder kan få de højteknologiske kompetencer, som de efterspørger.

Undervisningsministeriet har gjort 33 erhvervsuddannelser til fordelsuddannelser. Fordelsuddannelserne leder til jobs, hvor der bliver særligt stort behov for kvalificeret arbejdskraft. På den måde får vi tydeliggjort over for de unge, at døren til et spændende arbejdsliv står åben, og at der er brug for dem, når de klar til at trække i arbejdstøjet ude på virksomhederne.

Hele systemet omkring opkvalificering skal indrettes, så det er virksomhedernes behov, der er retningsgivende for den enkeltes opkvalificering. Det er sund fornuft for både virksomheder og de mennesker, der skal opkvalificeres.

Der skal være én indgang til viden og rådgivning om opkvalificering, så de gode intentioner ikke strander, fordi virksomheder eller medarbejdere ikke ved, hvor de skal gå hen, eller hvad der er af muligheder. Det arbejde har vi her i regionen taget hul på sammen med kommuner, organisationer og erhvervsskoler under overskriften ’Faglært til vækst’.

Virksomhederne skal selv på banen
Virksomhederne har også selv et ansvar for at arbejde målrettet med kompetenceudvikling, så medarbejdere bliver klædt på til at løse morgendagens opgaver. Det kan for eksempel være smeden, der skal have et AMU-kursus i robotbetjening for fremover at kunne arbejde med en svejserobot.

Vækstbarometeret viser, at det især er de små og mellemstore virksomheder her i regionen, som ikke har en strategi for at udvikle kompetencer hos deres medarbejdere, og over halvdelen har ikke en strategi for automatisering og digitalisering.

Det siger sig selv, at det er umuligt at spå om, hvilke helt konkrete kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. Men virksomhederne, også de små, har et ansvar for at tage udfordringen alvorligt og forsøge at komme de nye behov i møde.

Ellers kan konsekvensen blive, at de muligheder, den teknologiske udvikling rummer, går uden om virksomheder i Greater Copenhagen-metropolen og i stedet bliver grebet andre steder i verden, hvor der er bedre adgang til medarbejdere med de rette kompetencer.

Endelig investerer vi her i regionen op til 35 millioner kroner via regionale midler og EU-midler hen over foråret i indsatser, der blandt andet styrker udviklingen af digitale kompetencer hos medarbejdere, automatisering af produktion, innovation og tiltrækning af IT-talenter.

Investering i fremtidens kompetencer
I 2030 forventes det, at der på landsplan kommer til at mangle 19.000 medarbejdere med kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi. Så det er nu, kampen skal kæmpes, og det skal ske på flere fronter samtidig.

Lykkes vi med det, rummer den teknologiske udvikling et kæmpe potentiale for, at vi her i Greater Copenhagen og resten af Danmark kan være med til at udvikle, eksportere og selv få gavn af for eksempel helt ny sundhedsteknologi, smartere byer og mere klimavenlige måder at leve og producere på i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00