Professionshøjskoler har udbetalt ulovligt meget i chefløn

LØNNINGER: Rigsrevisionen indskærper over for to sjællandske professionshøjskoler, at de har betalt væsentligt mere i løn til chefer, end der er hjemmel til i loven. "Vi kan ikke bare sådan sætte cheferne ned i løn," lyder svaret.

Lønnen til chefer på to sjællandske professionshøjskoler har været op til 58 procent højere end gennemsnitslønnen for ministeriets område, og der er udbetalt mere end loven tillader.

Sådan lyder konklusionen fra Rigsrevisionen, som har set statens regnskab for 2016 igennem. Det drejer sig om UC Sjælland, som nu er omdøbt til Professionshøjskolen Absalon, og professionshøjskolen UCC.

UC Sjælland har udbetalt dobbelt så meget, som skolens cheflønspulje på 1,8 mio. kr. giver mulighed for, mens UCC har udbetalt 1,2 mio. kr. oven i skolens samlede cheflønspulje på 3,3 mio. kr.

Det er rammernes skyld
På professionshøjskolen UCC mener man, at kritikken er forfejlet. I et skriftligt svar fra UCC til Altinget lyder begrundelsen, at det handler om at kunne rekruttere og fastholde kompetente chefer:

"Vi er i konkurrence med organisationer, hvor lønniveauet er højere end på professionshøjskoler, blandt andet kommuner, styrelser og universiteter," skriver Professionshøjskolen UCC.

Professionshøjskolen mener, at det er ministeriets rammer, som er problemet.

Og ministeriet giver kun professionshøjskolerne mulighed for at ansætte få chefer i de høje lønrammer. Det er nemlig ministeriet, som fastsætter, hvor mange chefstillinger der kan oprettes i lønramme 37 og opefter.

UCC forklarer, at flere af deres chefer er indplaceret i lønramme 36, men har personaleansvar for op mod 50 medarbejdere.

"Det er rigtig mange at have ansvar for. Så for at lønnen samlet set skal stå mål med ledelsesopgaven, kan det være nødvendigt at give dem et højere chefløntillæg. Og det belaster naturligvis cheflønpuljen," forklarer UCC.

UCC så desuden gerne, at der var mulighed for at ansætte flere på åremålskontrakter, hvilket institutionen kun kan gøre for medlemmer af direktionen under de gældende regler.

Har gjort opmærksom på problemet
Hos UCC mener man også, at man tidligere har advaret om, at de stramme rammer for cheflønninger ville give professionshøjskolerne problemer.

I et høringssvar fra begyndelsen af 2016 gjorde Danske Professionshøjskoler således Styrelsen for Videregående Uddannelser opmærksom på, at professionshøjskolerne er underlagt cheflønpuljens rammer, som andre tilsvarende institutioner er undtaget.

Dengang skrev Danske Professionshøjskoler, at "det gør lønniveauerne stive og utidssvarende".

Vi kan ikke bare sætte chefer ned i løn
UCC kan måske se frem til endnu en påtale fra Rigsrevisionen, når regnskabet for 2017 gennemgås. For det er ikke sådan at rette op på cheflønningerne på professionshøjskolen.

"Vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden sætte cheferne ned i løn. Men vi er meget opmærksomme på problematikken i forbindelse med de årlige lønforhandlinger og ved ansættelse af nye chefer," skriver UCC.

Professionshøjskolen Absalon er ikke vendt tilbage med et selvstændigt svar inden deadline.

Forrige artikel Overblikket: Det skete der i juleferien Overblikket: Det skete der i juleferien Næste artikel Overblik: Den politiske kalender for 2018 Overblik: Den politiske kalender for 2018