Virksomheder spekulerer i gratis elever

SKRED: Virksomheder spekulerer i stærkt stigende grad i, at de kan få unge elever gratis i tre måneder. ”Så usmageligt, at det er til at kaste op over,” lyder det fra LO – og DA erkender, at der er behov for at stramme op.

I stedet for at oprette praktikpladser, spekulerer virksomheder i stærkt stigende grad i at ansætte elever fra landets skolepraktikcentre gratis i op til tre måneder.

Dermed udnytter virksomhederne den såkaldte virksomhedsforlagte undervisning (VFU), hvis formål egentlig er at give unge fra skolepraktikcentrene mulighed for at snuse til en arbejdsplads – vel at mærke uden en krone i udgift for virksomhederne, fordi eleverne under opholdet modtager skolepraktikydelse.

Det betyder til gengæld også, at eleverne ikke må indgå i produktionen, men det behøver virksomhederne ikke tage så højt, for det kontrolleres ikke, lyder det samstemmende fra flere forskellige kilder over for Altinget.

Login