Her er hovedpunkterne i finanslovaftalen

DOKUMENTATION: Satspuljeforliget bliver opsagt, pensionisterne får flere penge, og kriminelle udlændinge skal flyttes til en ø. Det er nogle af punkterne i finansloven for 2019, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om. Få overblik over alle hovedpunkterne.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin Holst

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti er fredag eftermiddag blevet enige om en ny finanslov for 2019.

Den nye aftale indeholder både Dansk Folkepartis såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken og flere midler til pensionisterne. 

Få overblik over hovedpunkterne her.

Udlændingeområdet

 • Kriminelle udlændinge på tålt ophold flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Jylland til et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.
 • Der er sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.
 • Midler afsættes til at oprette fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte kriminelle.
 • Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.
 • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det fra begyndelsen af opholdet og løbende under opholdet her i landet skal kommunikeres tydeligt over for flygtninge og deres familier, at retten til ophold i Danmark som udgangspunkt vil ophøre, når der ikke længere er et behov for beskyttelse.
 • Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover altid inddrages, når det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser.
 • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge.
 • Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kroner per måned.
 • Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1.000 kroner per person per måned - svarende til 2.000 kroner per husstand.
 • Der afsættes 13 millioner kroner årligt i 2019-2022 til styrkelse af kontrol- og inddragelsesindsatsen på asylområdet.

Pensionisterne

 • Folkepensionens grundbeløb hæves i 2019.
 • Fra 2020 skal reguleringen af folkepension følge lønudviklingen.
 • Grænsen hæves for, hvor meget pensionisterne må tjene, før de bliver modregnet i deres pension. 
 • Grænsen hæves for, hvor meget pensionisterne kan modtage i arbejdsmarkedspension, før de bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck.

Satspuljen

 • Satspuljen bliver afskaffet og bliver erstattet af en ny pulje, der skal gå til borgere på kanten af samfundet.
 • Pensionister skal ikke længere bidrage til puljen.
 • De fleste andre overførselsgrupper skal heller ikke bidrage til puljen. De vil i stedet få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing.

Sundhed- og ældreområdet

 • Der afsættes en reserve på 120,5 millioner kroner i 2019, 138,5 millioner kroner i 2020, 138,6 millioner kroner i 2021 og 138,7 millioner kroner i 2022, der skal udmøntes i forbindelse med den kommende sundhedsreform.
 • Der afsættes 11,4 millioner kroner i 2019 og 0,1 millioner kroner årligt i perioden 2020-2022 til tiltag, der skal sikre, at homoseksuelle mænd kan donere blod.
 • Der afsættes 13 millioner kroner i 2019 og 26 millioner kroner årligt i perioden 2020-2022 til gratis HPV-vaccination af drenge, der fylder 12 år 1. juli 2019 eller derefter.
 • Der afsættes cirka 650 millioner kroner i alt i perioden 2019-2022 til ældreområdet, der blandt andet skal styrke rekrutteringen af ansatte i ældreplejen.

Børn- og unge

 • Der afsættes 250 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til initiativer, der skal styrke indsatsen de første 1.000 dage for børn i udsatte familier.

Uddannelse

 • Der afsættes 10 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til et midlertidigt løft af tilskuddet til almene gymnasier med færre end 430 elever.
 • Der afsættes 77,0 millioner kroner i 2019 og 95,0 millioner kroner årligt fra 2020 og frem med henblik på at løfte fribeløbet fra 7.749 kroner til 8.749 kroner per måned (i måneder med SU) for elever på ungdomsuddannelserne og fra 12.222 kroner per måned til 13.222 kroner per måned (i måneder med SU) for studerende på videregående uddannelser.

Andet

 • Affaldsgebyret, der i dag opkræves for cirka 250.000 virksomheder, fjernes.
 • Der afsættes cirka 500 millioner kroner årligt til lavere afgifter.
 • Der afsættes 49,1 millioner kroner i 2019 og 21,2 millioner kroner årligt fra 2020-2022 til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark.
 • SØIK får tilført cirka 30 årsværk til indsatsen mod hvidvask.
 • Der afsættes 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner i 2021 til forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.

Læs hele aftalen her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00