Debat

Ældre Sagen: National ensomhedsstrategi er nødvendig

DEBAT: En finansieret handlingsplan er nødvendig for at komme stigende ensomhed til livs. Både civilsamfund, erhvervsliv, det offentlige og de ensomme skal inddrages, skriver ensomhedskonsulent i Ældre Sagen. 

Ensomheden i Danmark vokser, og det er ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt og dyrt problem for samfundet, skriver ensomhedskonsulent i Ældre Sagen.
Ensomheden i Danmark vokser, og det er ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt og dyrt problem for samfundet, skriver ensomhedskonsulent i Ældre Sagen.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Marie Lagoni Pedersen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af David Vincent Nielsen
Ensomhedskonsulent, Ældre Sagen

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, men der er nogle grupper, som er særligt udsatte. Det er den ældre, der mister sin ægtefælle, venner eller førlighed. Førtidspensionisten, der er socialt isoleret, mennesker med handicap eller ægtemanden med en alvorligt syg kone.

Det er mennesker med langvarig psykisk sygdom og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Men det er også unge – især unge kvinder – som oplever svær ensomhed.

Alt for mange danskere rammes af ensomhed. Det anslås, at 350.000 voksne oplever svær ensomhed, og tallet er steget med omkring 25 procent fra 2013 til 2017. Hertil kommer 20.000 børn i alderen 11-15 år.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Oplevelsen af svær ensomhed er et alvorligt problem, som har betydelige konsekvenser.

Dødsfald relaterer sig til ensomhed
Svær og langvarig ensomhed giver således både mental mistrivsel og forårsager fysisk sygdom som for eksempel hjertekarlidelser og demens. Samtidig har svært ensomme mennesker ofte en usund livsstil, der gør dem mere udsatte for alvorlige sygdomme som kræft.

Der findes i dag mange aktiviteter og initiativer, der forsøger at inddrage ensomme i fællesskaber. Dokumentation af indsatsernes effekt på ensomhedsfølelsen er imidlertid sparsom.

David Vincent Nielsen
Ensomhedskonsulent, Ældre Sagen

Hvert år er ensomhed således relateret til mere end 2.200 dødsfald i Danmark, og Sundhedsstyrelsen opgør de samlede omkostninger grundet ensomhed til over otte milliarder kroner årligt.

Ensomhed er derfor ikke kun den enkeltes problem. Det er et tungt problem for samfundet.

Ensomheden vokser i takt med, at samfundet ændrer sig. Det personlige møde er blevet kortere og mere flygtigt. Teknologien løser langt mere end tidligere.

Der er flere ældre, som bliver længere i eget hjem og bor alene, og et stigende antal pårørende til alvorligt syge er i risiko for at føle sig ensomme.

Det er vi nødt til at gøre noget ved.

National ensomhedsstrategi
Sammen med Røde Kors foreslår Ældre Sagen, at vi som modtræk bør udarbejde en national ensomhedsstrategi i Danmark, som det er sket i England og Norge.

En national ensomhedsstrategi skal sætte en fælles retning og mål for bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed i Danmark ud fra følgende principper:

Læs også

  1. Ensomhed skal bekæmpes i fællesskab mellem civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet. Ingen kan knække ensomheden alene.
  2. Ensomhed skal bekæmpes på tværs af alle relevante områder, som har indflydelse på fællesskaber og menneskelige relationer: uddannelse og skole, bolig og byrum, transport, psykiatri, social, sundhed, ældre, integration, beskæftigelse og erhverv.
  3. Ensomhed skal bekæmpes på tværs af alders- og risikogrupper. Ensomhed rammer alle generationer, og mange bærer ensomhed med sig gennem hele livet. De unge og de ældste rammes hårdest.
  4. Ensomhed skal bekæmpes på basis af dokumenteret viden om, hvad der virker. Der findes i dag mange aktiviteter og initiativer, der forsøger at inddrage ensomme i fællesskaber. Dokumentation af indsatsernes effekt på ensomhedsfølelsen er imidlertid sparsom.
  5. Mennesker, som oplever ensomhed, skal inddrages i udarbejdelse af både strategi og handleplan. Sociale indsatser har størst effekt og succesrate, hvis de mennesker, de vedrører, er inddraget fra begyndelsen.

Alle disse principper er vigtige for, at vi sammen kan bekæmpe ensomhed. Principper gør det dog ikke alene.

Strategien bør udmøntes i en finansieret handlingsplan. Til sammenligning har man i England indledningsvist afsat 175 millioner kroner til forskning, innovation, udbredelse af lovende interventioner og kommunikation.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00