"Jeg ville ønske, der var flere danskere, der bankede på hos deres ældre nabo"

Konservative opruster på ældreområdet. Det frie valg og omsorg mellem generationerne er kardinalpunkter for Mette Abildgaard, som mener, at vi kan lære meget af amerikanerne. Læs interview med den nye ordfører, som ser ældreområdet som en af fremtidens vigtigste politiske kamppladser.

32-årige Mette Abildgaard har siddet i Folketinget for Konservative siden 2015. Bedre ledelse, tætte relationer og godt naboskab er blandt nøglerne til en bedre ældresektor, mener den nye ældreordfører. 
32-årige Mette Abildgaard har siddet i Folketinget for Konservative siden 2015. Bedre ledelse, tætte relationer og godt naboskab er blandt nøglerne til en bedre ældresektor, mener den nye ældreordfører. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Konservative har indledt en offensiv på ældreområdet. I spidsen står 32-årige Mette Abildgaard. Politisk ordfører for Konservative, og af mange betragtet som et af Borgens mest lysende politiske talenter.

Og nu også ældreordfører. Et ordførerskab, hun selv bad partiformand Søren Pape om, da hun for nylig vendte tilbage efter barsel.

"I min bog er det et stort ordførerskab, fordi jeg tror, at ældreområdet bliver ret centralt i fremtidens velfærdsdiskussion," siger hun.

Hvorfor vil I skærpe profilen på ældreområdet?

"For os ligger der rigtig meget værdipolitik i ældreområdet, fordstået på den måde, at vi synes, at vi skylder vores ældre meget mere respekt og opmærksomhed, end vi giver dem i dag som samfund. Vi skylder dem at sikre, at alle har retten til en værdig alderdom i Danmark. Og vi har jo desværre haft nogen sager i medierne, som har været med til at sætte fokus på, at det langt fra er tilfældet alle steder," siger Mette Abildgaard.

Generationskontrakten
I 2050 kommer der til at være 620.000 danskere over 80 år, forklarer hun.

"Det er en tredobling i forhold til i dag. Det kommer til at kalde på nogen andre løsninger end hele tiden bare at kaste flere penge efter området. Så vi ser det også som et sted, hvor vi kan tage en principiel diskussion af, hvordan man skaber det gode velfærdssamfund," siger Mette Abildgaard, og tilføjer:

"Og så kan vi jo også se, at det er et område, som danskerne går meget op i."

Men har ældre ikke altid udgjort et særligt fokus for Konservative? Hvad er det nye?

"I det at være konservativ ligger der jo en generationskontrakt, som handler om det bånd af ansvar, man giver videre mellem generationer. Og der er ikke noget sted, hvor generationskontrakten er så stærk, som når det gælder vores ældrepolitik," siger hun.

Man kan ikke være konservativ, hvis man smider skrald på gaden, og heller ikke, hvis man ikke føler et særligt ansvar over for den ældre generation.

Mette Abildgaard
Ældreordfører, K

Konservative er et familieparti - og dermed også et ældreparti, understreger hun.

"For os er kernen i samfundet ikke staten eller kommunen, men familien. Og der ligger et kæmpe ansvar i familien, både i forhold til børn og unge, men også for vores ældre. Man kan ikke være konservativ, hvis man smider skrald på gaden, og heller ikke, hvis man ikke føler et særligt ansvar over for den ældre generation."

Kaffe og menneskeligt ansvar
Selv inviterede Mette Abildgaard som det første sin 92-årige nabo på kaffe, da hun for nylig flyttede ind på en ny vej.

"Siden har jeg lært hende godt at kende, og kommer tit ind til kaffe. Børnene smider gækkebreve i postkassen, og der bliver leveret påskeæg over hækken. Jeg ser det som helt fundamentalt i mit ansvar som menneske at vise omsorg for min ældre nabo," fortæller hun.

Danskerne kunne lære meget af amerikanerne, når det handler om at vise omsorg for ældre, mener Abildgaard.

"Amerikanerne har ikke behov for skilte, der siger, at man skal rejse sig for ældre i offentlig transport, for det gør folk helt af sig selv. Jeg ville ønske, der var flere danskere, som bankede på hos deres ældre nabo og spurgte, om de kunne hjælpe med noget," siger hun.

Opgør med ligegyldigheden
Det tætte bånd mellem generationer er dog udfordret, når ældre bor langt fra deres nærmeste pårørende.

"Jeg er selv flyttet længere væk fra mine forældre i det jyske, og det er da en kæmpe bekymring for mig, hvordan jeg ville kunne være der nok for dem, den dag, de får behov for plejehjemsbehandling. Men så må jeg besøge min nabo, og så kan det være, at der engang imellem er en anden, som besøger min gamle mor, når hun er kommet på plejehjem," siger hun.

Så vi skal være bedre til at tage os af hinandens ældre pårørende?

"Ja, det skal vi. Vi kan ikke bare som samfund lukke døren ind til vores nabo. Vi bliver nødt til i højere grad at engagere os. Mange steder i Danmark er det fuldstændig naturligt, men andre steder ser jeg en ligegyldighed, som det er nødvendigt at tage et opgør med," siger Mette Abildgaard.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten har jo råbt højt og lagt pres på ældreområdet ved skiftende finanslovsforhandlinger. Hvor har I været henne?

"Vi er også løbende kommet med forslag på ældreområdet, og jeg synes faktisk, at vi har blandet os meget i debatten. Men vi mener ikke, at udfordringerne skal løses alene med penge, og derfor kommer vi heller aldrig til at være det parti, som råber højest, hvis der går budrunde i den på ældreområdet."

Penge løser ikke alt
Samme tilgang udgør en fundamental forskel i forhold til regeringens politik. Konservative anerkender, at der kan være steder inden for ældreområdet, hvor der kan være behov for øgede bevillinger, men løsningen er overordnet ikke flere penge.

"Det var nærmest respektløst, da statsministeren efter TV2-dokumentaren sidste år kaldte på flere penge. Det havde ikke ændret den måde, der blev talt til de ældre på, hvis der var flere hænder," siger Mette Abildgaard.

Mange problemer skal adresseres den lokale ledelse i ældresektoren, hvor der desværre mange steder hersker en berøringsangst for at afskedige dårlige ledere eller medarbejdere.

"Jeg kan ikke ændre den måde, ældre bliver talt til på, ved en finanslovsforhandling. Det kan den lokale leder ved at sikre den rigtige kultur," siger hun og understreger, at Konservative af samme grund går ind for bestyrelser på plejehjem, hvor pårørende kan få indflydelse.

Frit valg er en idelogisk kampplads
En anden skarp kant til regeringen er i forhold til det frie valg på ældreområdet, som udgør en grundsten i den konservative ældrepolitik.

"Desværre ser vi lige nu, at det frie valg er under ret kraftigt angreb fra regeringen og støttepartierne, som har et erklæret mål om, at man ikke må kunne trække profit ud af levering af velfærdsydelser. Det bliver en ideologisk kampplads, hvor man tager de mange danskere, som er tilfredse med de private løsninger, som gidsler," siger hun.

Vi mener ikke, at udfordringerne skal løses alene med penge, og derfor kommer vi heller aldrig til at være det parti, som råber højest, hvis der går budrunde i den på ældreområdet.

Mette Abildgaard
Ældreordfører, K

Mens rød blok ser de private leverandører som en idelogisk modspiller, er de for konservative en attraktiv medspiller.

For eksempel i byggeriet af de mange plejeboliger, som der er behov for fremover.

Og så skal klippekortsordningen fordobles, hvis det står til det borgelige parti.

"Vi skal ikke tro, at vi kan sidde på Christiansborg og diktere, hvad der er den rette løsning for alle danskere. Og der synes vi, at klippekortet er en rigtig god og konkret måde at give de ældre mere frit valg på," forklarer Abildgaard.

Byder private forsikringer velkommen
Et anden konservativ mærkesag, som skal fremme det frie valg, er en uafhængig statslig tilsynsmyndighed, som skal sikre bedre vilkår for friplejehjem.

"Der er noget paradoksalt i, at det er kommunerne, som visiterer borgerne og udregner prisen på det private tilbud baseret på deres eget. Derfor foreslår vi en statslig tilsynsmyndighed, som skal sikre ensartethed og gennemsigtighed i beregningerne," siger Mette Abildgaard.

Grundlæggende er konservative positive over for alt, hvad der giver mulighed for at få mere indflydelse på vores alderdom, opsummerer hun.

Derfor er partiet heller ikke alarmeret over fremvæksten af private omsorgsforsikringer på ældreområdet, som ellers skaber stor bekymring i regeringsblokken.

"Jeg ser ikke nogen grund til at forhindre mennesker, der vil tage ansvar for deres egen alderdom, i at gøre det. Og jo mindre staten skal bruge af krudt på dem, jo mere overskud kan der være til dem, som ikke har andre muligheder. Men det er vigtigt at sige i samme sætning, at der vil være nogen, som ikke har råd til en forsikring, og de skal naturligvis stadig have et ordentlig tilbud, som vi kan være bekendt," slutter Mette Abildgaard.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Abildgaard

MF og politisk ordfører (K), formand for Statsrevisorerne
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

0:000:00