Mindeord om fhv. næstformand for Patientforeningen Hugo Vandet (89)

Fhv. næstformand for Patientforeningen og konservativt kommunalbestyrelsesmedlem, tandtekniker Hugo Vandet, Frederiksberg, er død, 89 år, og fhv. MF, mag.art. Niels Jørgen Langkilde, fhv. formand for Patientforeningen, skriver mindeord.

Patientforeningens mangeårige næstformand, Hugo Vandet er død efter få dages sygdom. Hugo Vandet var født i Nørresundby, men havde sit 40 år lange virke på Frederiksberg som tandtekniker i klinikken på Godthåbsvej sammen med hustruen, der døde for et par år siden efter mere end 60 års ægteskab.

Politisk var Hugo Vandets uhyre aktiv i Det Konservative Folkeparti, bl.a. i en periode medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

En lang række foreninger fik også stor glæde af hans store arbejdsindsats og indgående viden om det sociale og politiske system. I Ældrerådet virkede han aktivt i en meget lang periode, ligesom Rotary og Kunstnerlauget nød godt af hans indsats.

I Patientforeningen bidrog han meget aktivt med sin store viden om de sundhedsmæssige problemer på ældreområdet. Den stærke kontakt til mange ældre i egen bolig, i beskyttede boliger og på plejecentre og deres forskellige sundhedsmæssige udfordringer var af uvurderlig værdi for bestyrelsen.

Han var - som Patientforeningen - en forkæmper for beboerindflydelse, og med sin altid venlig og humørfyldte væremåde blev han en i brede kredse vellidt person. Hugo Vandet var det levende bevis på, at ældre medborgere med fordel kan inddrages og bidrage aktivt til et bedre samfund.

Hugo Vandet bliver meget svært at erstatte.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hugo Vandet

Fhv. næstformand, Patientforeningen, fhv. medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse (K)
Autoriseret, klinisk tandtekniker

Niels Jørgen Langkilde

Direktør Impera & Co. Denmark, Landsformand for Patientforeningen, kommunikationsdirektør, H. C. Andersen Instituttet, Marilia, São Paulo State, Brasilien
mag.art. i nordisk (Odense Uni. 1985)

0:000:00