Debat

Selveje Danmark om nyt ældreudspil: Lokalplejehjem risikerer at blive kommunale plejehjem i forklædning

Regeringen ønsker med sit nye ældreudspil at etablere lokale plejehjem, der er ledet af en bestyrelse, men ejet af kommunerne. Det er problematisk, da den egentlig ledelse fortsat vil ligge i kommunen, hvilket betyder, at placeringen af det egentlige ansvar fortoner sig, skriver Jon Krog.

Det kan godt være den rigtige vej at gå, at tillade kommunerne at omlægge kommunale plejehjem til noget andet – men det andet skal ikke være et kommunalt plejehjem i forklædning, skriver Jon Krog.
Det kan godt være den rigtige vej at gå, at tillade kommunerne at omlægge kommunale plejehjem til noget andet – men det andet skal ikke være et kommunalt plejehjem i forklædning, skriver Jon Krog.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jon Krog
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvad er en bestyrelse, og hvilken rolle har den?

De spørgsmål er blevet meget aktuelle i forbindelse med regeringens nye ældreudspil.

Årsagen er, at man politisk har formuleret et ønske om etablering af lokale plejehjem ledet af en bestyrelse, men ejet af kommunerne.

Skulle jeg svare på de to spørgsmål, kunne svarene kortfattet lyde, at bestyrelsen er organisationens øverste ledelse, og bestyrelsens rolle er derfor at udstikke den generelle retning for organisationen og sikre, at driften af organisationen er optimeret, ofte gennem en daglig ledelse.

Læs også

Derfor har bestyrelsen en helt afgørende rolle som ansvarlig for organisationen, ligesom den repræsenterer organisationen overfor verden.

Men er det den slags bestyrelser regeringen lægger op til med de nye lokale plejehjem?

Et udvandet begreb

I Danmark bruger vi begrebet 'bestyrelse' om langt mere end den øverste ledelse. Vi taler om brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, og nu skal vi måske også til at tale om lokalplejehjemsbestyrelser.

Men er lokalplejehjemsbestyrelser overhovedet bestyrelser? De ligner bestyrelser og har måske også nogle områder, de har indflydelse på, men at tale om egentlig ledelse vil være forkert. For den ligger fortsat entydigt i kommunen. Og det er problematisk. For det betyder, at placeringen af det egentlige ansvar fortoner sig – i særlig grad for organisationens omverden.

Hvor ligger ansvaret for driften egentlig, hvis ansvaret for ledelsen er fordelt mellem en bestyrelse, der burde have ansvaret og en kommune, der holder fast i det?

Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

For eksempel skal bestyrelser kunne hyre og fyre ledelsen. Det er et ansvar, der entydigt ligger hos bestyrelsen. Men vil de nye lokalplejehjemsbestyrelser få lov til at træffe en så væsentlig beslutning, når lokalplejehjemmet samtidig er 100 procent ejet af kommunen, som dermed også står med den økonomiske risiko?

Mit bud er, at det er ganske vanskeligt at forestille sig – medmindre bestyrelsen forinden har været i en meget tæt dialog med kommunen, formentlig så tæt at beslutningen i realiteten er kommunens i langt højere grad, end det er bestyrelsens.

Sådan vil det antageligvis forholde sig med stort set alle de større centrale beslutninger. Det betyder, at lokalplejehjemsbestyrelsen vil sidde tilbage med en række mindre opgaver, uden tilnærmelsesvis at opfylde den rolle som en bestyrelse faktisk burde have.

Rejser mange spørgsmål

Hvem har det reelle ansvar? På kommunale plejehjem ved vi, at ansvaret er kommunens. På selvejende plejehjem ved vi, at ansvaret ligger i bestyrelsen. Man kan ikke undslå sig det ansvar, og dermed tages opgaven alvorligt.

Men hvor ligger ansvaret for driften egentlig, hvis ansvaret for ledelsen er fordelt mellem en bestyrelse, der burde have ansvaret og en kommune, der holder fast i det?

Læs også

Og hvad betyder begrebet 'bestyrelse'?

At være bestyrelse betyder faktisk noget. Bestyrelsens ansvar og opgaver er klart defineret i blandt andet lov om erhvervsdrivende fonde, anbefalinger for god fondsledelse, og senest har jeg selv udgivet bogen 'Bestyrelsesarbejde i foreninger og selvejende organisationer'.

Når begrebet 'bestyrelse' nu bruges så bredt, undergraver det de mange ansvarlige bestyrelsers legitimitet

Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

Når begrebet bestyrelse nu bruges så bredt, undergraver det de mange ansvarlige bestyrelsers legitimitet. For kan man som udenforstående stole på bestyrelsesformanden, hvis man grundlæggende er i tvivl om bestyrelsens beslutningskompetence? Ligger den i bestyrelsen eller hos kommunen?

Og hvad er ydermere incitamentet til at gå ind i en bestyrelse?

Der ligger i regeringens udspil, at man gerne vil have "professionelle" bestyrelser. Nu handler professionel i mit perspektiv ikke så meget om løn, men i langt højere grad om at gribe bestyrelsesopgaven professionelt an.

Det forudsætter, at der i bestyrelsen sidder mennesker med de rette kompetencer og erfaringer. Men kan man rekruttere medlemmer til en bestyrelse, hvor de påstås at have hele ansvaret, men reelt ikke har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger?

Vi behøver slet ikke en ny model

I Selveje Danmark, som blandt andet repræsenterer hele gruppen af selvejende non-profit plejehjem i Danmark, ser vi masser af positive elementer i regeringens udspil på ældreområdet.

Det er fantastisk, at ældres selvbestemmelse styrkes, godt at der arbejdes for gennemsigtighed i takster, vigtigt at få nedbragt bureaukratiet og ensrettet de mange tilsyn.

Læs også

Det kan også være den rigtige vej at gå, at tillade kommunerne at omlægge kommunale plejehjem til noget andet – men det andet skal ikke være et kommunalt plejehjem i forklædning. Det skal reelt være noget andet. Noget det ikke er, hvis ejerskabet fortsat er 100 procent kommunalt, og ansvaret de facto fortsat ligger i kommunalbestyrelsen.

En model, som regeringen i stedet kunne anvende, og som sikrer en tydelig placering af ansvaret – nemlig i bestyrelsen – ville være, at opfordre kommunerne til at omlægge eller frisætte nogle af deres eksisterende plejehjem.

Kommunerne kan gøre det gennem udbud, ved salg eller ved – i en dialog med lokalsamfundet – at gøre dem selvejende. Det er bare ikke nyt – for det har kommunerne kunne gøre længe.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jon Krog

Branchedirektør, Selveje Danmark, Dansk Erhverv
cand.jur. (Københavns Uni. 1996), diplomleder (Danmarks Forvaltningshøjskole. 2009), MPA (CBS, 2016)

0:000:00