Debat

Senior Erhverv: Civilsamfundet bør inddrages i den permanente trepartsinstitution

Civilsamfundet har traditionelt haft en central rolle i det danske samfund som deltager i det sociale arbejde og på velfærdsområdet. Organisationer har masser af viden og erfaring, der ikke må gå tabt, og derfor bør civilsamfundet inkluderes i den permanente trepartsinstitution, skriver Poul Elmegaard.

Civilsamfundet kan hjælpe med at få ledige personer tilbage i arbejde. Derfor bør de inkluderes i den permanente trepartsinstitution, skriver Poul Elmegaard.
Civilsamfundet kan hjælpe med at få ledige personer tilbage i arbejde. Derfor bør de inkluderes i den permanente trepartsinstitution, skriver Poul Elmegaard.Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er positivt og gavnligt, at SVM-regeringen er i gang med at etablere en permanent trepartsinstitution med det formål at løse væsentlige udfordringer på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed. Denne institution har potentiale til at skabe en effektiv mekanisme til at tackle de presserende spørgsmål og problemer, der påvirker vores arbejdsmarked og samfund i dag.

Dog er det afgørende at overveje, om denne institution vil være tilstrækkelig demokratisk og mangfoldig. I vores moderne samfund er det afgørende at sikre, at alle relevante stemmer høres, og at beslutninger træffes med inddragelse af forskellige perspektiver.

I vores moderne samfund er det afgørende at sikre, at alle relevante stemmer høres, og at beslutninger træffes med inddragelse af forskellige perspektiver

Poul Elmegaard
Landskoordinator, Senior Erhverv

Og her kan civilsamfundsorganisationer gøre en masse godt. Som også professor Nina Schmidt var inde på, da hun i maj fremlagde Reformkommissionens tredje og sidste rapport med anbefalinger til regeringen, så skal vi have en bred dialog, hvis vi skal have flere i beskæftigelse: 

”Dialog i bred forstand er helt essentiel for at kunne finde nye reformhåndtag. Kommissionen har derfor lagt vægt på at inddrage relevante aktører i arbejdet. Det vil sige arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, uddannelsessektoren, civilsamfundet, organisationer, kommuner, folkevalgte, praktikere og andre.”

Ét fokus: Seniorer i arbejde
Senior Erhverv, som er en dedikeret civilsamfundsorganisation, har arbejdet i årevis med det specifikke mål at hjælpe ledige personer over 50 år med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og årligt får vi mellem 500 til 1.000 medlemmer i arbejde. 

Vi adskiller os fra fagforeninger og alle andre typer organisationer ved at fokusere udelukkende på at bringe jobsøgende i beskæftigelse. Vores samarbejde strækker sig til fagforeninger, arbejdsgivere og ikke mindst kommuner, hvor vi aflaster jobcentrene og bidrager til at lette byrden for de offentlige institutioner.

Læs også

Civilsamfundet har traditionelt haft en central rolle i det danske samfund som blandt andet deltager i det sociale arbejde og på velfærdsområdet samt som en demokratisk stemme og fortaler for udsatte borgere, minoriteter og udsatte sociale grupper.

Når civilsamfundet indtager en demokratisk rolle som fortaler, kan det både foregå i dialog med det etablerede, politiske system og som vagthund over for den politiske beslutningsproces. Hermed bliver civilsamfundsorganisationerne anset for at indtage en formidlende instans.

Jeg vil kraftigt opfordre til, at der oprettes undergrupper inden for den permanente trepartsinstitution, som kan bidrage med forskellige perspektiver og berige institutionens arbejde

Poul Elmegaard
Landskoordinator, Senior Erhverv

Når vi i civilsamfundet bidrager til at varetage kernevelfærdsområdet, som eksempelvis at skaffe seniorer tilbage i job, er det med til at styrke det danske samfund og vores alles velfærd. Det vil derfor være oplagt at give civilsamfundet en større rolle – også i den permanente trepartsinstitution.

Sammen kan vi løfte en endnu større opgave, og vi kan i civilsamfundet blandt andet bidrage med mindre pisk og mere gulerod.

Viden må ikke gå tabt
Der findes mange andre civilsamfundsorganisationer, der også har viden og erfaring. Den viden og erfaring må ikke gå tabt. Den viden skal tværtimod indgå og være en integreret del af beslutningsgrundlaget omkring relevante emner på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed.

Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at der oprettes undergrupper inden for den permanente trepartsinstitution, som kan bidrage med forskellige perspektiver og berige institutionens arbejde.

Alternativt bør der være mulighed for, at obligatoriske høringssvar kan og skal inddrages i processen, når vigtige beslutninger skal træffes. Dette vil sikre, at alle interessenter har mulighed for at bidrage til og påvirke de beslutninger, der vil forme vores arbejdsmarked og samfund fremover.

Vi er i Senior Erhverv åbne og positive over for denne udvikling. Vi deler ønsket om at forbedre vores arbejdsmarked og samfund som helhed.

Vores mål er simpelt: At sikre, at vores erfaringer og viden kan influere på relevante emner og beslutninger, og at vi bliver inddraget i processen. Vi tror på, at dette vil føre til bedre resultater og en mere inkluderende fremtid for vores arbejdsmarked og samfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00