Kirsten Normann Andersen
 svarer 
Mette Kierkgaard

Vil ministeren tage initiativ til en evaluering af forskellige taksters sammenhæng med forskelligt serviceniveau på tværs af kommunerne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Spørgsmål 51

I ”Evaluering af afregningssystemet for friplejehjem” foretaget af VIVE, fremgår det, at det er uden for evalueringens rammer at vurdere, hvad de fundne takstforskelle skyldes, herunder i hvilket omfang takstforskelle kan forklares med variation i kommunernes omkostnings- og serviceniveau. Vil ministeren tage initiativ til en evaluering af forskellige taksters sammenhæng med forskelligt serviceniveau på tværs af kommunerne?

Svar fra mandag den 12. februar 2024

”I ”Evaluering af afregningssystemet for friplejehjem” foretaget af VIVE, fremgår det, at det er uden for evalueringens rammer at vurdere, hvad de fundne takstforskelle skyldes, herunder i hvilket omfang takstforskelle kan forklares med variation i kommunernes omkostnings- og serviceniveau. Vil ministeren tage initiativ til en evaluering af forskellige taksters sammenhæng med forskelligt serviceniveau på tværs af kommunerne?” Svar:

Regeringens ønsker, at flere leverandører skal have mulighed for at byde ind på opgaver i ældreplejen, så kvaliteten i ældreplejen kan løftes gennem en vifte af forskellige offentlige og private tilbud. Derfor har regeringen med sit udspil til en ældrereform bl.a. lagt op til at gøre afregningen af bl.a. friplejeleverandører mindre bureaukratisk. Regeringen har i den forbindelse ikke planer om at tage initiativ til en evaluering af sammenhængen mellem friplejeboligleverandøres takster og serviceniveauet på tværs af kommuner.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00