Kirsten Normann Andersen
 svarer 
Mette Kierkgaard

Vil ministeren tage initiativ til større gennemskuelighed i forhold til de faktiske takster, som ligger til grund for den endelige normering på plejehjem og i hjemmeplejen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

, Spørgsmål 52

Vil ministeren tage initiativ til større gennemskuelighed i forhold til de faktiske takster, som ligger til grund for den endelige normering på plejehjem og i hjemmeplejen – både i den private og i den offentlige sektor? Dette med henblik på at gøre det lettere for borgerne at vurdere de faktiske kommunale omkostninger, samt at ledere og ansatte kan opnå en bedre forståelse for anvendelsen af de kommunale budgetter til ældrepleje?

Svar fra mandag den 12. februar 2024

”Vil ministeren tage initiativ til større gennemskuelighed i forhold til de faktiske takster, som ligger til grund for den endelige normering på plejehjem og i hjemmeplejen – både i den private og i den offentlige sektor? Dette med henblik på at gøre det lettere for borgerne at vurdere de faktiske kommunale omkostninger, samt at ledere og ansatte kan opnå en bedre forståelse for anvendelsen af de kommunale budgetter til ældrepleje?” Svar:

Regeringen har netop præsenteret sit forslag til en ældrereform, der bl.a. skal sikre kvaliteten i ældreplejen og at flere får mulighed for at byde ind på at levere velfærden. Flere af initiativerne i ældrereformen vil bidrage til at gøre sammenhængen mellem omkostninger og kvalitet i ældreplejen mere synlig.

Vi ønsker i regeringen bl.a. at igangsætte et tværministerielt arbejde med henblik på at skabe øget gennemsigtighed i plejehjemmenes økonomi.

Formålet med initiativet er bl.a. at skabe bedre grundlag for sammenligning på tværs af offentlige og private plejehjem. Initiativet må ikke medføre øget administration for kommunerne.

Med henblik på at styrke lokalt ansvar og lokal forankring ønsker regeringen også at gøre det muligt for kommunerne fra den 1. januar 2025 at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til en ny type frisatte plejehjem ”lokalplejehjem”. Vi foreslår, at lokalplejehjemmene etableres i selskabskonstruktioner, og at de får eget ansvar for plejehjemmets økonomi og drift.

Endvidere kan det oplyses, at regeringen i sit udspil til en ældrereform foreslår at indføre en fast overheadsats for friplejehjem, hvis afregningsprisen fastsættes på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger og ved anvendelsen af godkendelsesmodellen og fritvalgsbeviser i hjemmeplejen. Initiativet skal bl.a. bidrage til at sikre en fair og lige afregning af private leverandører og gøre afregningen mindre bureaukratisk.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00