Pia Kjærsgaard
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Er det ministerens hensigt at overse potentialet i at lade pensionsselskaberne investere i nye plejeboliger?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 753

Er det ministerens hensigt at fortsætte med at overse potentialet i at lade pensionsselskaberne investere i nye plejeboliger, så den voksende andel af ældre kan få den bolig de fortjener?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra fredag den 5. april 2024

Friplejeboligleverandører fik ved en lovændring i 2015 mulighed for at drive deres virksomhed fra lejede lokaler/ejendomme, som pensionsselskaber og andre private investorer kan investere i. Det har betydet, at der de senere år er etableret omkring 1.000 friplejeboliger, som drives i lejede lokaler. Pensionsselskaber har således gode muligheder for at investere i plejeboliger.

Med regeringens udspil til ældrereform styrkes pensionsselskabers mulighed for at investere i plejeboliger ved, at der skabes større forudsigelighed og gennemsigtighed for afregning af friplejeboligleverandører for levering af ydelser efter serviceloven. Regeringen foreslår således, at der indføres en fast overheadsats, og at der oprettes en uafhængig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal sikre ensartet og korrekt beregning af afregningspriser. Fair og gennemsigtige friplejehjemstakster skaber et mere sikkert og forudsigeligt forretningsgrundlag for private friplejeboligleverandører og dermed større sikkerhed for pensionsselskabernes investeringer. Regeringen overser således på ingen måde potentialet i at lade pensionsselskaber investere i nye plejeboliger.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for, at der i kommunen er det nødvendige antal plejeboliger, herunder at sørge for en udbygning af kapaciteten i forhold til den voksende ældrebefolkning.

0:000:00