Pia Kjærsgaard
 svarer 
Sophie Løhde

Mener ministeren, at det er bekymrende, at geografien spiller en så stor rolle, at nogle ældre selv skal betale for at blive transporteret til en akutplads på et plejehjem?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 754

Mener ministeren, at det er bekymrende, at geografien spiller en så stor rolle, at nogle ældre selv skal betale for at blive transporteret til en akutplads på et plejehjem, og at sundhedsloven ikke omfatter gratis transportering af sygelige ældre, og hvis ministeren deler spørgerens bekymringen, hvilke initiativer vil ministeren så tage?
Skriftlig begrundelse:
Spørgeren henviser til artiklen ”92-årig skulle selv betale for ambulance: - Helt urimeligt” af 25. marts 2024 fra eb.dk.

Svar fra mandag den 8. april 2024

Jeg vil indledningsvist oplyse, at det i henhold til sundhedsloven er muligt at få befordring eller befordringsgodtgørelse til visse behandlingssteder. Hvis man fx er pensionist skal kommuner og regioner som udgangspunkt yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med eksempelvis behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling eller genoptræning.

Reglerne gælder for alle kommuner og regioner, så geografien i forhold til at være berettiget til befordring eller godtgørelse bør ikke spille nogen rolle. Men det er korrekt, at der på nuværende tidspunkt ikke er hjemmel i sundhedsloven til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til en kommunal akutplads.

Jeg er meget optaget af og allerede opmærksom på, at der i det nuværende regelsæt er udfordringer. Jeg kan oplyse, at der er i regi af Samarbejdsprogrammet er aftalt at sætte et arbejde i gang, der skal se på at justere regler og uhensigtsmæssigheder på befordringsområdet i lyset af Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Samarbejdsprogrammet er etableret med både KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalerne for 2024 og skal blandt andet understøtte udviklingen af den borgernære velfærd samt arbejdet med at nedbringe administrationsudgifterne i kommuner og regioner.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at hvis det vedrører kørsel uden for sundhedslovens område, kan der være lovgivning under andet ressortområde, som kan finde anvendelse i forhold til en borgers kørselsbehov.

0:000:00