Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Jeppe Bruus

Vil ministeren redegøre for beskatning af afkast fra en grønlandsk pensionskasse i Danmark?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 46

Vil ministeren redegøre for beskatning af afkast fra en grønlandsk pensionskasse i Danmark, og vil ministeren i forlængelse heraf se på en ændring af reglerne, såfremt afkast fra grønlandske pensionskasser beskattes højere end afkast fra danske pensionskasser?

Svar fra mandag den 13. maj 2024

En person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, er skattepligtig til Danmark af afkastet af sine pensionsordninger. Det gælder både danske og udenlandske pensionsordninger.

Afkastet fra danske pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, dvs. pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner og aldersopsparinger, beskattes med 15,3 pct.

Afkastet fra danske pensionsordninger, som ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Denne bestemmelse gælder også udenlandske, herunder grønlandske, ordninger. Afkastet på ordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven § 53 A beskattes som kapitalindkomst hos ejeren af ordningen. Det betyder, at afkastet fra en udenlandsk ordning indgår som anden kapitalindkomst i den skattepligtige indkomst og bliver beskattet efter personskattelovens regler med en sats på mellem ca. 25 pct. og 42 pct.

For den enkelte borger er der fordele og ulemper ved begge regelsæt.

En fordel ved en dansk pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 er, at afkastet kun beskattes med 15,3 pct. Til gengæld kan pensionsordningerne først udbetales i forbindelse med pensionering, invaliditet eller død, og for ratepensioner og aldersopsparinger er der sat grænser for, hvor meget der årligt kan indbetales.

Afkastet fra en ordning, der beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, beskattes som beskrevet ovenfor med højere satser, men til gengæld indeholder § 53 A ingen regler for, hvor meget der kan indbetales, og hvornår udbetaling kan ske. Det svarer til vilkårene for opsparing i frie midler i form af aktier og obligationer, som også beskattes med højere satser end pensionsafkast af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

En ligestilling af de to grundtyper af pensionsordninger vil derfor umiddelbart kræve, at der samtidig indføres aldersgrænser m.v. og grænser for, hvor meget der kan indbetales på en ordning, der beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Ellers vil § 53 A-ordningerne få en urimelig konkurrencefordel ift. ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Derudover vil det skulle afklares, om pensionsopspareren selv vil skulle foretage den ofte ganske komplicerede opgørelse af pensionsafkastet, som pensionsinstitutterne foretager for ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Regeringen har ikke aktuelle planer om at ændre reglerne for beskatning af afkast fra ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

0:000:00