Peter Kofod
 svarer 
Ane Halsboe-Jørgensen

Er ministeren enig i, at ATP burde fokusere mere på at sikre et ordentligt afkast til danskerne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 919

Er ministeren enig i, at ATP burde fokusere mere på at sikre et ordentligt afkast til danskerne og mindre på kønssammensætning af ledelser i succesfulde danske virksomheder?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til artiklen »ATP løfter pegefingeren over for virksomheder med mangel på kvindelige chefer« bragt den 5. maj 2024 på finans.dk.

Svar fra onsdag den 15. maj 2024

Ligestilling og diversitet er en styrke på vores arbejdsmarked. Jeg er meget optaget af, at vi skaber et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, hvor vi bringer alle styrker og forskelligheder i spil.

Derfor er jeg glad for at se, at flere og flere virksomheder arbejder med at fremme ligestilling og diversitet; ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det er økonomisk fornuftigt at satse på. Diversitet i de øverste ledelseslag giver bedre beslutninger, og det er afgørende for trivslen på arbejdspladserne og for virksomhedernes konkurrenceevne.

ATP-pensionen har sammen med folkepensionen til formål at sikre økonomisk tryghed for pensionisterne. Bestyrelsen i ATP er forpligtet til at skabe afkast, så de kan levere garanterede pensionsudbetalinger til medlemmerne og sikre realværdien over tid.

ATP’s formål er dog ikke til hinder for, at ATP kan investere med flere formål for øje, så længe hensynet til afkast opfyldes i henhold til loven og kommer i første række.

Jeg ser positivt på, at ATP arbejder for at forene hensynet om afkast med et bredere samfundsansvar gennem investeringer i bl.a. grøn omstilling og ved at bruge sin stemme som investor til at fremme diversitet i de virksomheder, de investerer i.

0:000:00