Analyse af 
Esben Schjørring

Derfor virker det ikke, når Mette Frederiksen taler dunder til danskernes arbejdsmoral

Statsministeren har relanceret SVM-projektet som en slags arbejdsformidling, og hun har endda hidkaldt selveste Stauning til sit forehavende. Men forskellene mellem dengang og nu er store, og de viser også, hvorfor det næppe bliver et succesfuldt korstog for Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen er gået i rette med danskernes arbejdsmoral – og indtil videre har det hverken slået positivt igennem i regeringens opbakning i meningsmålingerne eller i Mette Frederiksens egne popularitetstal, skriver politisk redaktør Esben Schjørring.
Mette Frederiksen er gået i rette med danskernes arbejdsmoral – og indtil videre har det hverken slået positivt igennem i regeringens opbakning i meningsmålingerne eller i Mette Frederiksens egne popularitetstal, skriver politisk redaktør Esben Schjørring.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Esben Schjørring

Vi har penge nok, vi har ordrer nok i bogen, men vi mangler kolleger ved samlebåndet i fabrikken Danmark – for hvis vi bliver ved med at arbejde mindre, går fabrikken i stå.

Sådan kan man resumere statsminister Mette Frederiksens (S) budskab til danskerne, siden hun er vendt hjem fra sommerferie.

I hendes fortælling støder velfærdssamfundet snart på grund, hvis ikke vi opgiver forestillingen om lavere arbejdstid. Arbejder vi mindre, tjener vi mindre og betaler mindre i skat – og så eroderer det økonomiske fundament under velfærden.

Hvor argumentet for de reformer, der skal øge arbejdsudbuddet, i januar var, at der ellers ikke ville være råd til fremtidens velfærd, er Mette Frederiksens argument nu, at arbejdskraft er den "nye tids valuta", som hun kalder det.

Og i stedet for at argumentere med Finansministeriets fremskrivninger, er hun slået ind på en kurs, hvor hun går i rette med danskernes arbejdsmoral – og gør det med henvisning til Socialdemokratiets og velfærdsstatens historiske mission om ret og pligt og fuld beskæftigelse.

Men indtil videre har det hverken slået igennem i regeringens opbakning i meningsmålingerne eller i Mette Frederiksens egne popularitetstal. Tværtimod.

Lige nu er der ifølge Epinion flere vælgere, der synes hun klarer det dårligt (38 procent) end godt (33 procent). Det er der – sagt helt neutralt – gode grunde til.

En djævel i detaljen

Da Socialdemokratiet mødtes til sin årlige kongres i Aalborg i septemer hidkaldte Mette Frederiksen selveste Thorvald Stauning sin tale til at slå den pointe fast, at høj arbejdsmoral udgør kernen i det, hun kaldte den danske "samfundskontrakt".

"Thorvald Stauning var endnu mere direkte. Prøv at høre, hvad han mente," sagde hun og citerede:

"Uvirksomhed og dovenskab er menneskenes fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem. Og hver enkelt er med til at skabe et samfund, der kan yde en god tilværelse både under arbejdet. Og når livsaftenen melder sig."

Dundertale til arbejdsmoralen lyder "hårdt" indrømmede hun, "men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral. Ja, så holder vores velfærdsmodel ikke".

Mette Frederiksen prøver at sige, at det handler om tomme pladser ved 'samlebåndet'. Men det handler først og fremmest om prisen på arbejde – og først i anden (eller tredje) omgang om ubesatte stillinge

Esben Schjørring
Politisk redaktør, Altinget

Når Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen tordner mod svigtende arbejdsmoral, handler det om at legitimere de reformer af arbejdsudbuddet, som SVM-partierne gik sammen om for snart et år siden.

Det nye er altså ikke målet men argumenterne og retorikken, hvor Mette Frederiksen er begyndt at gribe tilbage til argumenterne for "fuld beskæftigelse", som rigtig nok var et kernesocialdemokratisk projekt op gennem det 20. århundrede.

Men der er altså en djævel i detaljen.

Projektet om fuld beskæftigelse handlede om at bekæmpe reel arbejdsløshed. Ikke mindst fordi arbejdsløshed og økonomisk stagnation af socialdemokrater som Stauning og Jens Otto Krag blev anset som selve kilden til fascisme og nazisme – og krig.

Men reformer af arbejdsudbuddet handler ikke direkte om fuld beskæftigelse, men om at øge mængden af arbejdekraft målt på tid, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Om den arbejdskraft bliver brugt, altså om flere er i arbejde, er en anden sag.

Lediggang er roden til alt ondt

For pointen med at øge udbuddet af arbejdskraft, der står til rådighed, er at holde lønomkostningerne i ave. Det er vigtigt i en eksportdrevet økonomi som vores, fordi det øger konkurrenceevnen.

Selv ikke Stauning kan hjælpe Mette Frederiksen ud af konkurrencestatens politiske paradoks.
Selv ikke Stauning kan hjælpe Mette Frederiksen ud af konkurrencestatens politiske paradoks. Foto: Ritzau Scanpix

Det er først, når det lykkes, og væksten øges, at det omsættes til flere reelle jobs. Vi får – i teorien i hvert fald – bedre beskæftigelse, fordi udbuddet af arbejdskraft skaber sin egen efterspørgsel (på arbejdskraft) over tid. 

Fuld beskæftigelse handlede om, at de, der kunne arbejde, ikke skulle gå arbejdsløse, fordi arbejdsløshed var roden til alt ondt, hvorfor staten måtte træde til med investeringer i lavkonjunktur.

Arbejdsudbudsreformer anser ikke arbejdsløshed i sig selv som et problem, spørgsmålet her er, om de arbejdsløse står til rådighed for markedet, og det gør de – i teorien i hvert fald – i mindre grad, når de er på sociale ydelser.

For udbudsreform-tankegangen er det vigtigere, om de arbejdsløse konkurrerer med den øvrige arbejdskraft om de arbejdspladser, der er, med henblik på at holde lønudviklingen jævn og lavt stigende. 

Man kan også sige det sådan, at udbudsreformerne må opgive tanken om fuld beskæftigelse for at sikre øget beskæftigelse.

Eller man kan sige, at med udbudsreformerne tager staten virksomhedernes og arbejdsgivernes blik på arbejdsmarkedet. Mens staten med projektet om fuld beskæftigelse i højere grad så på markedet fra lønmodtagerens synspunkt.

Læs også

Frederiksen er en konkurrence-statsminister

Det er med overgangen fra det første til det andet, at man taler om forandringen af den danske velfærdsstat til en konkurrencestat. Og Mette Frederiksen er med SVM-regeringens projekt om at "træffe politiske beslutninger, der øger den strukturelle beskæftigelse med 45.000 fuldtidspersoner" netop en konkurrence-statsminister.

Det er også derfor, Mette Frederiksen får problemer med at overbevise vælgerne. Hun prøver at sige, at det handler om, at der er tomme pladser ved 'samlebåndet'. Men det handler først og fremmest om prisen på arbejde, og først i anden (eller tredje) omgang om ubesatte stillinger.

I en vis forstand kommer det i det lange løb ud på ét: flere får et arbejde. Men ikke alene er vi i det lange løb alle døde. Forskellen i de midler, staten tager i brug – offentlige investeringer over reformer af dagpenge, stigende pensionsalder, beskåret SU og lignende – er store.

I det første tilfælde lover (velfærds)staten borgerne direkte økonomisk sikkerhed, i det andet gør (konkurrence)staten med vilje tilværelsen mere usikker. 

Det reagerer vælgerne åbenlyst negativt på.

Frederiksen er fanget i konkurrencestatens paradoks

Samtidig er der stor forskel på det, man kunne kalde "begrundelsen for arbejde".

Da Socialdemokratiet havde et projekt om fuld beskæftigelse, handlede det også om at åbne de døre til det gode liv med fritid, der før var de borgerlige klasser beskåret, for alle. Altså, hvad man kunne kalde uøkonomiske, fælles goder.

Vi er fodsoldater i konkurrencestaten, men krigen er så at sige total og evig: Vi vinder aldrig.

Esben Schjørring
Politisk redaktør, Altinget

I konkurrencestaten handler det om, at vækst og velfærd er hinandens forudsætninger, og at der således ikke findes uøkonomiske mål med velfærdsstaten. Ligesom fritid og ferie i dag handler om at lade op, hvile og restituere, så man er klar til at arbejde igen.

I den forstand er Mette Frederiksens problem, at hun ikke vil – og især ikke kan – appellere til, at vi skal arbejde mere, for at vi i fællesskab kan opnå uøkonomiske goder, der burde være fælles, men endnu ikke er det.

Fordi forestillingen om uøkonomiske, fælles goder er forduftet i konkurrencestaten. Ikke bare fra en socialdemokratisk tænkning, men fra politik helt generelt.

Vi er fodsoldater i konkurrencestaten, men krigen er så at sige total og evig: Vi vinder aldrig.

Til gengæld er vi rige som aldrig før. De uøkonomiske mål er individualiserede i konkurrencestaten. Du må selv om det, politik kan det ikke blive.

Læs også

Det gør ikke bare politik mindre heroisk og mere administrativt. Mette Frederiksen står her over for det problem, at når individet selv skal definere, hvad arbejdets betydning for mennesket er, kan det beslutte sig for at tid væk fra arbejdet er vigtigere end arbejdet.

Især hvis man tilhører en gruppe fra middelklassen og opefter, der har nået et velstands- og komfortniveau, hvor endnu flere penge ikke gør den store forskel.

Det er det, forskerne kalder konkurrencestatens legitimationsproblem: Statens mål om en kompetent, fleksibel og arbejdsom dansk humanressource er ikke nødvendigvis foreneligt med den enkeltes mål om et meningsfuldt liv.

Ultimativt kæmper Mette Frederiksen med konkurrencestatens politiske paradoks:

Den er på samme tid enormt succesfuld – arbejdsløsheden er væk, vi er rige, vi lever længere og længere – men den er næsten umulig at forsvare. Fordi målet om velfærd samtidig skal være midlet til mere velstand, der kan give mere velfærd.

Her kan selv ikke Stauning hjælpe.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024