Hegelund og Mose: Året der gik i embedsværket

MANDAGSTRÆNEREN: Departementscheferne brød tavsheden i 2016. Embedsværket undgik at bringe ministre i fedtefadet. Til gengæld røg julefridagen og arbejdspladser i København. Hegelund og Mose ser tilbage på året. 

2016 blev gennembrudsåret, hvor regeringens topembedsværk fik mæle og sat de første spæde ord på, hvad Slotsholmen bedriver. Ikke alene en opmuntrende, men også en nødvendig udvikling, hvis systemet i en administrationskritisk tid skal opfattes som andet og mere end systembevarende og kvalitetsbegrænsende skrankepaver. Lydmuren blev brudt på forskellig vis.

På Folkemødet på Bornholm stillede hele fire departementschefer op til debat om, hvordan man som interessevaretager kan nærme sig disse magtens mænd og kvinder, samt om danskernes faldende tillid til embedsværket. Bortset fra lukkede arrangementer i Djøf-regi er det første gang, at offentligheden på slap line kunne møde disse – troede man måske – alvorsmænd.

Op på ølkassen
Virkeligheden viste sig at være en flok velkommunikerende offentlige topchefer; den ene – Beskæftigelsesministeriets daværende departementschef Peter Stensgaard Mørch – ligefrem medbringende en (tom) ølkasse som symbol på, at top-djøf’erne skal op på kassen og skabe dialog.

Som kommunikationsrådgivere i embedsmands-land ved Mandagstrænerne, at det med at ”sige ord” ikke er en medfødt gave hos alle statskundskabsfolk, økonomer og jurister: Den, der tier, begår ingen fejl. Og taler man endelig, er det måske tryggest at holde sig til et kommunalt eller centraladministrativt, afsenderorienteret kancellisprog, fjernt fra det almindelige danske, som det udfolder sig på torve og stræder.

Departementscheferne viste med initiativet i Det Politiske Skagen, at det ikke behøver at koste karrieren at smide slipset – og tale et forståeligt dansk med et afvæbnende stænk Sir Humphrey-humor.  

Blandt paneldeltagerne på klippeøen var Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, som – i et andet eksempel på den tavshedsbrydende stil – har bedt sit nærmeste chefhold om at markere sig. Finansministeriet vil ikke længere upåtalt lade misforståelser florere i pressen med risiko for efterfølgende mytedannelse: Ikke alene ses departementschefen nu selv i aktion ved tangenterne, også en håndfuld afdelingschefer sendes – mere eller mindre modvilligt – i byen for at slå fast, at kun faglighed tæller for budgetbisserne på Christiansborg Slotsplads 1.

Førstemanden sagde også ord
Sidst, men ikke mindst tog Slotsholmens embedsmands-etter – Christian Kettel Thomsen, departementschef i Statsministeriet – til genmæle efter kritik fra to tidligere departementschefer, der udkom med en konstruktivt-kritisk bog om den danske embedsmandsmodel.

Kettel var ked af, at 2016-departementschef-generationen blev beskrevet – som han læste det – som en flok letvægtere, mens tidligere tiders departementschefer var ældre, kloge herrer. Meldingen var et skulderklap til nuværende og kommende topchefer på Slotsholmen, som i mindre grad end tidligere rekrutteres efter old boys-metoden.

Kvinde i koordinationsudvalget
Den nye rekrutteringsmetode har betydet, at Slotsholmen i foråret toppede med det – i de kredse – enorme antal af hele fire kvindelige departementschefer på én gang. Men ikke nok med det: Mens VLAK-regeringen valgte ikke at have kvindelige ministre i regeringsledelsen, sidder nu – vel for første gang i danmarkshistorien – en kvindelig departementschef med, når regeringens koordinationsudvalg mødes en gang om ugen.

Justitsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, havde allerede før regeringsomdannelsen sæde i koordinationsudvalgets indflydelsesrige, forberedende embedsmandsudvalg, hvor de overordnede regeringsanliggender vendes, inden de forelægges for regeringstoppen.

Det skete, skønt hendes minister, Søren Pind, ikke var fundet værdig til en plads i koordinationsudvalget, regeringens inderste magtcirkel. I stedet måtte Pind afvente, at hans departementschef returnerede fra møderne i det såkaldte ”Vogternes Råd” med inside-viden fra de øverste kredse.

Da den konservative formand, Søren Pape Poulsen, overtog Pinds sherif-post, fik Pape som partiformand sæde i K-udvalget. Den manøvre løftede også Bertelsen op i hierarkiet: Som departementschef hos en partiformand har hun nu ikke alene fast plads i Vogternes Råd, men også ved koordinationsudvalgets ugentlige møder.

Flere ministre pr. departementschef
Med Lars Løkke Rasmussens regeringsudvidelse fik en række departementschefer travlt: Pludselig skulle de betjene flere ministre på én gang.  Noget, man ikke er ubekendt med i Udenrigsministeriet, hvor departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen i S-R-SF-regeringens tid havde hele fire ministre at holde styr på på én gang. Han kunne da også ved VLAK-ministeroverdragelsen kokettere med, at de tre nye ministre på Asiatisk Plads – Anders Samuelsen, Ulla Tørnæs og Karen Ellemann – var minister nummer 11, 12 og 13 på hans foreløbig blot tre år lange vagt.

Andre departementschefer har med VLAK fulgt trop og skal nu mandsopdække et par ministre hver – en lønbesparende ledelsesmodel og måske regeringens hidtil mest konkrete bidrag til at holde den offentlige vækst i ro uden at få ballade med Dansk Folkeparti.

Ikke alene tager Martin Præstegaard i Finansministeriet sig af to, Kristian Jensen og Sophie Løhde; en tilsvarende opgave har departementschef Per Okkels i Sundheds- og Ældreministeriet, der – ud over den rutinerede Ellen Trane Nørby – har fået ansvar for at bistå Liberal Alliances Thyra Frank. Nemt er det formentlig ikke at sidde som administrativ topchef for en politisk uerfaren minister, noget også Erhvervs- og Vækstministeriets Michael Dithmer i sin tid prøvede med SF’s velmenende formand, Annette Vilhelmsen.

Udflytning – uden chefer
Året er også gået med at skifte besætning på en række centraladministrative poster, der rykker fra København og ud i landet som en liberal gestus til provinsen. Københavnerne har ikke været meget for at flytte med, og da slet ikke cheferne i NaturErhvervstyrelsen, hvor ikke en eneste har haft lyst til at tage med til Sønderjylland.

Til gengæld er et nyt embedslag på vej ude i landet: 21.000 forventningsfulde ansøgere havde ved udgangen af oktober søgt knap 1100 stillinger rundt om i det ganske land. Flere udflytninger følger i de kommende år, skal man tro VLAK-regeringen. Tilbage står at se højtplacerede embedsmænd rykke med ud.

Den 24. for egen regning
Embedsmandsåret har – når fraregnes ATEA-bestikkelsessagen og Tibet-sagen – været et fredsommeligt år, hvad angår ”problemsager”. Ikke en eneste minister røg i fedtefadet grundet ringe ministerbetjening; om det skyldes større omhu eller er en tilfældighed, må tiden vise.

Med julens komme har embedsværket derfor kun tilbage at frygte, at juleaftensdag fremover ikke længere kan nydes med familien som betalt fridag. En faglig voldgiftssag om opsigelse af betalte fridage i SKAT er berammet til 21. december, næsten samtidig med at der ønskes god jul rundt omkring i ministerier og styrelser. Hidtil har Slotsholms-folket i ro og mag kunnet sætte stegen i ovnen og afvente julemandens komme på statens regning.

Risikoen for, at en lang række ansatte mister den velerhvervede – men ikke overenskomstaftalte – ret til at holde betalt fri ikke bare 24. december, men også nytårsaften og grundlovsdag er ikke befordrende for arbejdsglæden på Slotsholmen.

Et synspunkt, de offentligt ansattes nye overenskomstminister, Sophie Løhde, inden længe formentlig får lov til at lægge øren til. Daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen blev reddet af gongongen, da et møde om juleaften-gate med rasende fagforeninger blev aflyst i tumulten op til dannelsen af den ny regering.

 

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse. De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister” og ”Lobbyistens Lommebog”. Se www.hegelundmose.dk. 

 

Forrige artikel Hegelund og Mose: Borgmester søger partner Hegelund og Mose: Borgmester søger partner Næste artikel Hegelund og Mose: Lobby-udsalget er ovre Hegelund og Mose: Lobby-udsalget er ovre