Kommentar af 
Dennis Kristensen

Liberalistisk løndannelse i det offentlige skaber dårlige kopier af den private sektor

Frie markedskræfter kan i sagens natur ikke folde sig ud i en sektor, der politisk styres gennem udbud af skatteyderbetalte ydelser til gavn for den enkelte, skriver Dennis Kristensen.

I et demokrati skal fællesskabets indsats være politisk defineret og styret – og ikke efterspørgsels- og profitstyret, skriver Dennis Kristensen.
I et demokrati skal fællesskabets indsats være politisk defineret og styret – og ikke efterspørgsels- og profitstyret, skriver Dennis Kristensen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dennis Kristensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Løn og efterspørgsel spiller ikke sammen i den offentlige sektor. Det var hverken markedskræfter eller teorier om individets værdiskabelse gennem jagt på egeninteresse, der for nylig førte til et ekstraordinært lønløft for en række faggrupper, som vi som samfund vil mangle tusindvis af i de kommende år.

Lønløftet udsprang derimod af politisk vilje til at gå sammen med arbejdsmarkedets parter om at skaffe en ekstraordinær pose penge til særligt efterspurgte faggrupper.

Der var tilløb til en tilsvarende ekstra pengesæk forud for overenskomstforhandlingerne seksten år tidligere. Men dengang i 2007 blev partiernes løfter om ekstra milliarder tryllet væk af den daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen.

Overvismand Carl-Johan Dalgaard peger på, at mens der har været ro på det private arbejdsmarked siden storkonflikten – kaldet gærkonflikten – i 1998, har perioden været præget af strejker og lockout på det offentlige område blandt de største faggrupper: Sygeplejersker, sosu'er, lærere og pædagoger.

Overvismandens konklusion er ret klar: Hvis der ikke i fremtiden skabes en sammenhæng i den offentlige sektor mellem løn og efterspørgsel, kommer vi med stor sikkerhed til at stå i samme situation om nogle år med utilfredshed, konflikter og nye trepartsaftaler om ekstraordinære lønløft.

Det har ellers igen og igen blevet slået fast med syvtommersøm af både arbejdsmarkedets parter og Folketingets partier, at det ekstraordinære lønløft skulle være en engangsforanstaltning, som ikke skulle gentages.

Højere løn er en forudsætning for at forsøge at skaffe og fastholde medarbejdere.

Dennis Kristensen
Fhv. forbundsformand, FOA

For én, der har været med i overenskomstsystemet i nogle år, peger overvismanden i Politiken i den rigtige retning:

"Den mekanisme fungerer ikke i det offentlige. Og det er en væsentlig årsag til, at der mangler arbejdskraft på visse områder. Hvis der for eksempel mangler sosu'er, så er man nødsaget til at komme til lommerne for at tilskynde folk til at tage beskæftigelse der," udtaler han.

Grundlæggende er budskabet rigtigt, når man kigger på de offentligt ansatte over en bred kam. Men lønnen gør det ikke i sig selv.

Anerkendelse, rum til faglighed, mulighed for at levere et godt stykke arbejde og et arbejdsmiljø, der gør det muligt at holde til arbejdet til pensionsalderen med udsigt til et aktivt pensionsliv, spiller en væsentlig rolle.

På forholdet mellem løn og arbejdsindhold adskiller de offentligt ansatte sig – med en generalisering – fra de privatansatte.

At kunne gøre en forskel for andre og gøre gavn for fællesskabet fylder meget for faggrupperne i velfærden og den offentlige service, viser forskningen: "De offentligt ansatte er mest motiverede af indre motivation, brugerorientering og public service-motivation i deres arbejde, mens ydre motivation er mindre betydningsfuld."

Læs også

Højere løn er en forudsætning for at forsøge at skaffe og fastholde medarbejdere. Men forsøget falder på gulvet, hvis vilkårene for at gøre en forskel for borgere og brugere ikke er til stede.

De offentligt ansatte er i høj grad indstillet på kollektive lønløsninger fremfor individuelle.

Sidste års trepartsaftale om det ekstraordinære lønløft var rigtig og fornuftig. Men den løser ikke på sigt de grundlæggende problemstillinger i den offentlige sektor om ligeløn, lavtløn og efterspørgsel på bestemte faggrupper.

Alligevel ramte De Økonomiske Råd – vismændene – ved siden af skiven i efteråret, da de pegede på mere individuel belønning, der skal afspejle den enkelte ansattes såkaldte værdiskabelse.

Markedskræfter i en politisk styret økonomi er en selvmodsigelse.

Dennis Kristensen
Fhv. forbundsformand, FOA

Ved siden af skiven, fordi en stor del af de ansatte arbejder teambaseret med gensidig afhængighed. Og fordi begrebet "værdiskabelse" inden for velfærd og service vil forudsætte opbygning af endnu et Djøf-monster i den offentlige sektor til at måle, veje og tælle værdien af fællesskabets indsats for børn, elever, syge, ældre, handicappede og de mange andre fællesskabsinstitutioner – og til at udarbejde endeløse manualer for anvendelsen af resultaterne på den enkelte ansattes indsats:

"Regeringen har desuden stillet forslag til en mere lokal løndannelse i den offentlige sektor. Mere lokal løndannelse kan, sammenlignet med et lønsystem, hvor lønnen for den enkelte næsten udelukkende fastlægges ud fra anciennitet og erfaring, bidrage til, at den enkeltes løn i højere grad kommer til at afspejle dennes værdiskabelse. Tiltag af denne karakter må ventes at øge sandsynligheden for, at relevante medarbejdere kan fastholdes og rekrutteres," skrev De Økonomiske Råd.

Det er den tankegang, overvismanden nu folder ud som en idé, og som i min tolkning handler om at slippe markedskræfterne fri i lønfastsættelsen i den offentlige sektor.

Her går overvismanden til gengæld galt i byen.

Markedskræfter i en politisk styret økonomi er en selvmodsigelse, som kun kan føres ud i livet som dårlige kopier af den private sektor på samme måde som de seneste årtiers forsøg på at skabe konkurrence mellem og mod fællesskabsinstitutioner.

Eksempelvis den offentligt drevne ældrepleje, der har skabt et kunstigt marked, der reelt fungerer som erhvervsstøtte til de private virksomheder på området.

Læs også

Frie markedskræfter kan i sagens natur ikke folde sig ud i en sektor, der politisk styres gennem udbud af skatteyderbetalte ydelser til gavn for den enkelte. I modsætning til en sektor, der styres gennem efterspørgsel og profit.

I et demokrati skal fællesskabets indsats i mine øjne være politisk defineret og styret – og ikke efterspørgsels- og profitstyret.

De lokale lønforhandlinger kan rette op på manglende honorering af særligt ansvar eller specialiserede arbejdsfunktioner, hvor det er arbejdsindholdet, der honorerer.

Men i praksis har de kommunale og regionale arbejdsgivere i høj grad brugt systemet til at omfordele lønkroner til eksperter, akademikere og ledere.

I et demokrati skal fællesskabets indsats i mine øjne være politisk defineret og styret.

Dennis Kristensen
Fhv. forbundsformand, FOA

Eksempelvis har FOA Vest beregnet, at Varde Kommune bruger "to en halv gange så mange lokallønskroner på kommunens 21 topchefer, som de bruger på 241 social- og sundhedshjælpere. Og når nu vi taler om social- og sundhedshjælperne – dem, der blandt andet sikrer Hr. Nielsen en værdig alderdom – så er der faktisk kun to kommuner i hele Danmark, hvor de får lavere lokalløn end i Varde Kommune," skriver de.

I 2018 konstaterede FOA, da staten ville have 25 procent af lønkronerne aftalt direkte mellem den ansatte og lederen:

"De store basisgrupper, der grundlæggende har identiske arbejdsfunktioner og -opgaver, har ganske enkelt tabt kapløbet om Ny løn. Og det er ikke småpenge, det drejer sig om for FOA. FOA's medlemsgrupper har samlet et "underskud" i kommunerne på 9.270.304.886 kr. I regionerne har vi et "underskud" på 533.509.204 kr. Tilsammen betyder det, at vi har fået næsten 10 milliarder kr. For lidt ud af de lokale lønforhandlinger. Det kan også udtrykkes på den måde, at vi i øjeblikket taber godt 60 millioner kroner om måneden i kommunerne og en million kroner om måneden i regionerne."

Læs også

Tydeligere kan den manglende sammenhæng mellem personalemangel og lønniveau vel næppe illustreres.

Jeg er bange for, at ønsket om at få langt mere af lønnen fastlagt lokalt – og for de mest rabiate tilhængere, fastlagt alene af de offentlige arbejdsgivere – drives af to motiver.

Dels at kunne omfordele en del af lønnen til de faggrupper beslutningstagerne er mest optaget af og dels i liberalismens ånd at prøve at erstatte den kollektive tænkning og public service-motivationen hos de offentligt ansatte med individuel stræben og jagt på egeninteresse.

Den sidstnævnte kulturforandring vil fællesskabsstyret velfærd og offentlig service ikke kunne overleve.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dennis Kristensen

Fhv. forbundsformand, FOA
portør (Amtssygehuset i Herlev 1976)

Carl-Johan Dalgaard

Overvismand, De Økonomiske Råd, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
cand.polit. (Københavns Uni. 1997), ph.d. (Københavns Uni. 2002)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024