Gå til
tilmelding

Program

Verdensmålsugen

22.-24. September 2021


Program fredag d. 24. september

CEO talk 08:30-09:00

Allan Polack, Group CEO for PFA

Altinget/Mandag Morgen

 

Tilmeld

Hvordan navigerer pensionsbranchen i en tid, hvor størrelsen på afkastet ikke længere er det eneste parameter for kunderne, og hvor samfundet som helhed forventer samfundsansvar og bæredygtige investeringer? Mød Allan Polack, CEO for landets største pensionsselskab PFA i en samtale med Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen om balancen mellem afkast og ansvarlighed og PFAs grønne ambitioner.

Relevant for verdensmål 12 og 17

Deltagere:

 • Allan Polack, Group CEO for PFA

Interviewer:

 • Jakob Nielsen, chefredaktør, Altinget

 

Debat 09:00-10:00

Vores mål i praksis

2030-panelet

 

Tilmeld

 

Danmark er det første land i verden, som har arbejdet massivt på tværs af eksperter og befolkning for at lave nationale målepunkter for FN’s 17 verdensmål og i september 2020 offentliggjorde 2030-panelet og Danmarks Statistik på baggrund heraf 197 danske målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. Med danske indikatorer kan virksomheder, organisationer, myndigheder, politikere og borgere i højere grad bidrage til at nå verdensmålene. For eksempel gennem produkt- og forretningsudvikling, lovgivning, politikudvikling, rapportering, samt gennem ændret adfærd og nye forbrugsvaner. Indikatorerne kontekstualiserer FN’s mål således at fx. andelen af vækstvirksomheder er et afgørende parameter for den bæredygtige udvikling, at det er fattigdom, hvis du ikke har råd til at deltage regelmæssigt i fritidsaktiviteter, og at andelen af personer med anden etnisk baggrund end dansk i politik skal op, hvis Danmark skal bevæge sig i en mere bæredygtig retning frem mod 2030. ​ Men hvordan omsættes Vores Mål til ændret adfærd og nye forbrugsvaner? Hvordan udvælger man de rigtige indikatorer? Hvordan implementerer man målepunkterne i sit arbejde og i sin organisation? Hvordan gør målepunkterne det nemmere at måle på den bæredygtige udvikling i en dansk kontekst og kan målepunkterne fx bruges til at afrapportere? ​Deltag i erfaringsudveksling og dialog om Vores Mål sammen med 2030-panelet. Eksempler på konkrete målepunkter og indikatorer vil danne grundlag for dialogen.

Deltagere:

 • Malene Thiele, CSR-chef Dansk Erhverv
 • Laila Kildesgaard, direktør KL
 • Christian Poll, specialkonsulent bæredygtighed DTU
 • Henrik Bang, kontorchef, Danmarks Statistik
 • Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder

Moderator:

 • Clara Halvorsen, næstformand i 2030-panelet og styrelsesmedlem i DUF

Arrangeret af 2030-panelet

 

Debat 10:00-11:00

Sådan får vi flere unge med bæredygtige kompetencer i de danske bestyrelser

Sustainable Change Makers

 

Tilmeld

Sustainable Change Makers har taget initiativ til en ny undersøgelse af diversitet i SMV-bestyrelser - for hvordan får vi flere unge med bæredygtige stemmer i bestyrelseslokalerne? Vi påstår, at stemmen ikke kan undværes med øje på den accelerende klimakrise og digitale udvikling af vores arbejdsmarked. Så hvordan bliver bestyrelserne mere diverse, og hvordan tager man det første skridt, så bestyrelserne ikke kun fyldes af the usual suspects? Hvordan giver vi også plads til dem, der ikke har jura og økonomi i den faglige rygsæk? Og hvordan giver vi lige adgang for køn, når bestyrelser sammensættes? Der er brug for mennesker med forskellige ophav og livsveje – både uddannede og uuddannede, så vi får flere ressourcer i spil til gavn for flere.  Med andre ord: Hvad kan vi gøre for at bestyrelseslokalerne ikke til evig tid skal være fyldt kun af erfarne, gråhårede, jura- og økonomiuddannede mænd? Det tager vi fat på i denne debat i Verdensmålsugen.

Relevant for verdensmål 5

 

Deltagere:

 • Jesper Pøhler, podcaster og forhenv. redaktør hos Lederne & bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers
 • Mie Skjødt, Department Manager i SustainX & medstifter af Sustainable Change Makers
 • Lasse Alfastsen, stifter af Bæredygtig Kommunikation & medstifter af Sustainable Change Makers
 • Steen M. Andersen, direktør, FCG Global Goals, fhv. generalsekretær, Unicef

Arrangeret af Sustainable Change Maker

 

 

Debat 11:00-12:00

Hvor meget bæredygtighed kan børn bære?

Verdens Bedste Nyheder

 

Tilmeld

Nuværende og kommende generationer har brug for kompetencer til den store grønne omstilling. Men hvordan skal børn lære om bæredygtighed? Og kan det blive for meget, når nu en stigende andel af dem allerede er bekymrede for kloden? Professor Per Schultz Jørgensen mener vi kan og skal hjælpe børn og unge ved at give dem livsmod og handlekraft. Og ifølge lektor Andy Højholdt skal det ske på en måde, så de unge både bliver klædt på til at skabe en mere bæredygtig verden hvor de bor og dér hvor de går i skole. Folkeskolelærer og afdelingsleder Rikke Villumsen har siden Verdensmålene blev vedtaget i 2015 arbejdet både praktisk og eksemplarisk med at indarbejde målene i undervisning og skoledrift, så eleverne også lærer at handle i forhold til verdensmålene i stedet for bare at snakke om dem og lære om dem. Alma Tynell er som forkvinde for de danske gymnasieelever medinitiativtager til forårets kampagne ”Uddannelser for fremtiden”, der er et opråb til politikerne om at sætte fart på den bæredygtige omstilling af uddannelsessystemet.

Deltagere:

 • Per Schultz Jørgensen, dr.phil., professor emeritus
 • Rikke Villumsen, afdelingsleder, Langelinjeskolen, Østerbro
 • Andy Højholdt, lektor, læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
 • Alma Tynell, forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Moderator:

 • Thomas Ravn-Pedersen, Verdens Bedste Nyheder

 

 

Debat 12:00-13:00

Hør om SDU's nye SDG Collaboratorium

Syddansk Universitet

 

Tilmeld

Hør om det nye SDU-tiltag til samarbejde på tværs af traditionelt adskilte forskningsfelter og områder om Verdensmålene. Koblingen imellem forskning og uddannelse er helt central og netop tiltag til samarbejde på tværs af fagligheder er vigtige for ikke at skabe en videnskløft mellem forskning og samfund henimod en bæredygtig omstilling. Mød SDU-forskere og uddannelsesledere i debat om fremtidens vidensbroer og hør eksempler på, hvordan universitet kan spille en rolle i den bæredygtige omstilling? Forskerne og uddannelseslederne i panelet står bag SDG Collaboratorium - et nyt tiltag til samarbejde på tværs af traditionelt adskilte forskningsfelter og tilgange til arbejdet med verdensmålene. Ét fokus er på at bygge vidensbroer mellem de faglige vidensområder og eksterne aktører, som er vigtige for at kunne se sammenhængene mellem de globale udfordringer og arbejdet med at skabe samlede hele løsninger.

 

Deltagere:

 • Lykke Margot Ricard, lektor i Bæredygtig Innovation og uddannelsesleder, SDU
 • Janne Liburd, professor i Bæredygtig Turisme, SDU
 • Sara Egemose, lektor i Vandbiologi og Økologi og uddannelsesleder, SDU
 • Jan Vang, professor i global bæredygtig produktion, SDU
 • Philippe Grandjean, professor i Miljømedicin, SDU/ Harvard School of Public Health

Moderator:

 • Ralf Andersson, SDU Journalistik

Finansieret og arrangeret af Syddansk Universitet

 

Debat 13:00-14:00

Hvordan arbejder danske ledere med at flytte nålen, når det kommer til ligestilling?

Mandag Morgen

 

Tilmeld

Danmark er på ingen måder et foregangsland, når det kommer til ligestilling.

I World Economic Forum’s ’Global Gender Report’ fra 2021 placeres Danmark på en sørgelig plads som nr. 29 i verden målt på løngabet mellem kvinder og mænd og kvinders deltagelse i ledende poster. I samme rapport fra 2006 var Danmark på en 8. plads. Hvorfor er kvinder stadig underrepræsenterede i danske ledelser? Bør vi være bekymrede over udviklingen? Hvad skal der til for at flytte nålen i lighed med ambitionen i det 5. Verdensmål?  

 

Deltagere:

 • Katja Iversen, erhvervskvinde, rådgiver, forfatter, fhv. direktør, Women Deliver, (med via videolink fra New York)
 • Bodil Nordestgaard Ismiris, administrende direktør, Ledernes Hovedorganisation
 • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets Denmark, Nasdaq
 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark

Moderator:

 • Tanja Nyrup Madsen, Chefredaktør for Ugebrevet Mandag Morgen

 

Debat 14:00-15:00

Klimaforandringerne venter ikke – Det haster med plan for klimatilpasning i Danmark

COWI

 

Tilmeld

Det haster at få lavet en langsigtet national plan for klimatilpasning i Danmark, hvis danske byer og kyststrækninger skal blive klar til kommende årtiers mere voldsomme vejr. Det bør stå klart efter gentagne advarsler fra FN’s klimapanel, der i den nyeste IPCC-rapport igen forudsiger vådere, varmere og mere ekstremt vejr i Danmark. For at gøre os klogere på, hvad der er op og ned i debatten om klimatilpasning herhjemme, samler vi centrale aktører og faglige fyrtårne på området til en debat om fremtidens klimatilpasning i Danmark. Vi spørger eksperterne hvor langt vi er kommet med klimatilpasning af vores udsatte byer og kyststrækninger? Hvad der bør gøres her og nu for at sikre os mod varmere, vådere og vildere vejr? Og hvilke anbefalinger eksperterne vil give videre til de politikere og beslutningstagere, der arbejder med en national plan for klimatilpasning i Danmark? Alt dette vil panelet komme rundt om i en debat, der samler perspektiver fra forsikringsbranchen, forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere til en samtale om fremtidens klimatilpasning i Danmark.

Relevant for verdensmål 13

 

Deltagere:

 • Pia Holm Steffensen, underdirektør, Forsikring og Pension
 • Mikkel Suell Henriques, projektchef, Realdania
 • Laila Kildesgaard, direktør, KL
 • Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA
 • Gitte Godsk Dalgaard, markedsdirektør, COWI

Moderator:

 • Claus Kragh, europaredaktør, Mandag Morgen

Finansieret og arrangeret af COWI

 

Debat 15:00-16:00

Kvinder der flygter

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

 

Tilmeld

80 millioner mennesker er på flugt verden over, hvoraf halvdelen er piger og kvinder. Kom og hør to unge kvinders egne fortællinger om at flygte og lande i Danmark. Hvilke ligestillingskampe tages, når man som ung kvinde er flygtet til Danmark? Hvilken ulighed har de oplevet i flygtningesystemet, og hvordan kan vi gøre det bedre i fremtiden?

Debatten er relevant for verdensmål 5, 10 og 16.

 

Deltagere:

 • Mursal Popalzai
 • Berivan Sido

Moderator:

 • Natasha Al-Hariri, direktør, DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom

 

CEO talk 16:00-17:00

Kasper Hjulmand, Landstræner for herrefodboldlandsholdet

Altinget/Mandag Morgen

 

Tilmeld

Fodbold er fællesskab. Fodbold er Big Business. Men rimer fodbold også på bæredygtig udvikling, nu hvor idrætten ikke har sit eget verdensmål? Mød Kasper Hjulmand, landstræner for det danske herrefodboldlandshold i samtale med Altingets chefredaktør Jakob Nielsen om fodboldens potentiale og ansvar for at bidrage til indfrielsen af verdensmålene i 2030, verdens mest ambitiøse plan for mennesker og klode.

 

Deltagere:

 • Kasper Hjulmand, landstræner for det danske herrefodboldlandshold

Interviewer:

 • Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget