Færøsk BNP på himmelflugt (opd.)

FREMGANG: Den procentuelle vækst i det færøske bruttonationalprodukt forventes i år at blive dobbelt så stor som de foregående år.

Færøernes bruttonationalprodukt (BNP) vil stige med 6,6 procent i 2019, lyder vurderingen fra Færøernes Økonomiske Råd i en ny rapport. Det er cirka en dobbelt så stor stigning som de to foregående år, hvor væksten er skønnet til at have været henholdsvis 3,3 procent og 2,9 procent.

Trække væksten op
Den gunstige udvikling på Færøerne i 2019 er baseret på en forudsætning om, at lakseproduktionen forventes at stige i 2019 i forhold til året før, og at lakseprisen vil holde sig på et stabilt niveau. Prisen på makrel og blåhvilling forventes at stige, mens prisen på sild forventes at falde. Desuden forventes en stigning i den indenlandske efterspørgsel og en øget eksport at trække væksten op.

Det økonomiske råd gør opmærksom på, at landskassens overskud burde være større under den nuværende højkonjunktur.

Login