Topforskere i hård kritik af nye klagenævn

KLAGER: Regeringens nye klagenævn vil stik imod intentionen blive en væsentlig forringelse af klagesystemet, lyder en fælles opsang fra tre professorer i miljøret. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) ser det som et politisk partsindlæg.

"Jeg er ikke bange for, at sagerne kommer til at havne mellem to stole," siger Troels Lund Poulsen.
"Jeg er ikke bange for, at sagerne kommer til at havne mellem to stole," siger Troels Lund Poulsen.Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Hjalte T. H. Kragesteen

Regeringen er helt og aldeles galt på den.

Det mener Helle Tegner Anker, Ellen Margrethe Basse og Peter Pagh, der alle er professorer i miljøret. De retter nu en omfattende bredside imod regeringens planer om to nye klagenævn på miljøområdet.

”Hvis de to lovforslag bliver vedtaget, vil det – direkte i modstrid med de påståede intentioner – væsentligt forringe rammerne for kommuner, borgere og virksomheder,” skriver forskerne i nyt debatindlæg til Altinget, hvor de konkluderer:

”Resultatet vil blive mindre sammenhæng, øget uklarhed om kompetence og forlænget sagsbehandlingstid i klagesager!”

Fakta
Nye klagenævn
Regeringen har netop haft udkast til love om to nye klagenævn i høring: Et nyt Miljø- og Fødevareklagenævn. Det skal fungere som en sammenlægning af Natur- og Miljøklagenævnet og Klagenævnet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, der bliver nedlagt i samme ombæring. Nævnet skal tage sig af sager, der relaterer sig til Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.  

Derudover opretter man et nyt Planklagenævn til sager, der relaterer sig til Planloven. Formålet er ifølge Erhvervs- og vækstministeriet at sikre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø.

Klagenævnene kommer til at høre under Erhvervs- og Vækstministeriet og placeres i Nævnenes Hus i Viborg.  

Ændringerne er besluttet i forbindelse med den politiske aftale om en ny Planlov fra juni 2016. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative.

Kort før sommer landede regeringen, Dansk Folkeparti, Konservative og Socialdemokraterne en bred politisk aftale om en ny planlov. Her aftalte partierne blandt andet, at man vil oprette to nye klagenævn: Et Planklagenævn og et Miljø- og Fødevareklagenævn, som skal erstatte det hidtidige Natur- og Miljøklagenævn. Begge nævn skal fremover høre under Erhvervs- og Vækstministeriet og bliver en del af Nævnenes Hus, der samler alle statens klagenævn i Viborg.

De konkrete forslag har netop været i høring, og forskerne ser problemer med begge nævn. De peger på, at det nye Planklagenævn medfører, at man ikke kan lave en samlet behandling af sager, som åbenlyst hænger sammen. For Miljø- og Fødevareklagenævnet er kritikken det modsatte: At man her sammenblander sagsområder, der ”ikke har noget med hinanden at gøre”.

Jeg anser det for at være et politisk partsindlæg, som jeg ikke er enig i.

Troels Lund Poulsen (V)
Erhvervs- og vækstminister

Falsk varebetegnelse
Samlet set vurderer eksperterne, at der er tale om "falsk varebetegnelse", når regeringen sælger de nye nævn som en forenkling af systemet. Og det kommer til at få alvorlige konsekvenser:

”For borgerne vil de nye nævn svække retssikkerheden. Det gælder for virksomheder, og det gælder for naboer," skriver forskerne.

Kritikpunkterne er mange og handler også om problemer med uafhængighed i nævnene, at de er sammensat uhensigtsmæssigt, og at man i det hele taget flytter rundt på nævn på grund af omlægning af ressortområder.

”Et klagenævn – og en klagenævnsstruktur – bør være uafhængig af sådanne ressortomlægninger, hvor lovområder flyttes rundt mellem forskellige ministerier,” lyder kritikken.

Troels Lund er ikke imponeret
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har læst debatindlægget, og han er ikke imponeret af kritikken, som han kalder “meget teknokratisk og akademisk”. 

"Det lader til, at man bevidst misforstår, hvad de her lovforslag går ud på," siger Troels Lund Poulsen.

Hvad er det specifikt, der bliver misforstået?

"Det hele. Vi ønsker at lave to klagenævn, som afspejler regeringens politik, så der kommer et mere ligeværdigt hensyn mellem vækst og udvikling på ene side og natur og miljø på den anden."

Forskerne skriver, at der kommer mindre sammenhæng og længere sagsbehandlingstid. Hvad siger du til det?

"Jeg forstår ikke, hvordan man kan konkludere det. Mit afsæt er, at det skal komme borgerne til gavn. Så der kommer nogle bedre og hurtigere sagsbehandlingstider, end der er nu."

Et politisk partsindlæg
Gør det slet ikke indtryk, at kritikken kommer fra nogle af landets førende forskere?

"Det gør altid indtryk. Men jeg anser det her for at være et politisk partsindlæg, som jeg ikke er enig i. Derfor er det lige meget, om det gør indtryk. Jeg er uenig i den præmis, som de tre forskere arbejder ud fra."

Hvad er det for en præmis?
"Jeg ved ikke, om det er bevidst eller ubevidst. Men de når frem til, at det er noget skidt, uden at de for alvor argumenterer for det. Vi laver jo Nævnenes Hus i Viborg for at strømline sagerne," siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

“Jeg er ikke bange for, at sagerne kommer til at havne mellem to stole. For der kommer til at være et samarbejde mellem de to nævn. Og det skal jeg nok holde et vågent øje med.”

Så du kan til dels godt følge bekymringen om sammenhæng?

“Jeg mener, at vi sådan set har taget højde for den del. Men vi har jo lige haft forslagene i høring, og så må vi lytte til de gode råd og bekymringer, der måtte komme. Og så kan det godt være, at vi skal præcisere noget tydeligere,” siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

“Men det kommer ikke til at give anledning til, at vi ikke fortsætter med, hvad vi aftalt politisk.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Margrethe Basse

Professor emerita, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
dr.jur. (Aarhus Uni. 1987), cand.jur. (Aarhus Uni. 1974)

Peter Pagh

Professor, dr.jur., Københavns Universitet
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), dr.jur. (Københavns Uni. 1999)

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024