Miljøministerium beskyldes for at lyve

SKOV: Miljøministeriet skrev i en pressemeddelelse, at de positive vurderinger af skovene var baseret på DMU's rapporter. Det var de ikke. Eksperter og opposition raser.
Tabellen viser for naturtyperne Elle- og askeskove, 91E0, samt Skovbevoksede tørvemoser, 91D0, hvorledes
en negativ klassifikation ændres til en mere positiv bedømmelse.
Vurderingen U2 = dårlig naturtilstand er forsvundet og ændret til God/Ukendt
eller U1 = ringe naturtilstand.
Tabellen viser for naturtyperne Elle- og askeskove, 91E0, samt Skovbevoksede tørvemoser, 91D0, hvorledes en negativ klassifikation ændres til en mere positiv bedømmelse. Vurderingen U2 = dårlig naturtilstand er forsvundet og ændret til God/Ukendt eller U1 = ringe naturtilstand.Foto: Nepenthes
Anders Jerking
Miljøministeriet beskyldes for vildledning og direkte løgn. Kritikken kommer fra eksperter og opposition, som mener, at ministeriet i en pressemeddelelse kommer med forkerte påstande.

Eksperter og opposition har i de seneste dage raset over, at Miljøministeriet blæste på den faglige vurdering fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) for at kunne tegne et forskønnet billede af de danske skoves tilstand. Nu viser det sig, at ministeriet efterfølgende lod som om, at de positive vurderinger kom fra netop DMU.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Miljøministeriet i 2007 udsendte om sagen.

Professor Peter Pagh, Københavns Universitet, mener, at ministeriets pressemeddelelse vildleder offentligheden.
"Man lader det fremstå som om, at det er DMU's bedømmelse, men DMU's bedømmelse viste, at skovenes status var "dårlig" og "ringe". Det ændrede ministeriet til "god" og ukendt", så man kan ikke med nogen lødighed sige, at indberetningen er lavet af DMU. Det er en meget anløben måde at beskrive virkeligheden på," siger Peter Pagh.

Låner DMU's troværdighed 
I pressemeddelelsen skriver ministeriet, at Danmarks natur på mange måder er i fremgang. Herefter skriver ministeriet to gange, at fremgangen er baseret på rapporter fra DMU til EU. Men i de seneste dage er det kommet frem, at det ikke var DMU's vurderinger, som blev indberettet til EU. DMU's forskning viste derimod, at skovenes tilstand på en række områder var dårlig. Skov- og Naturstyrelsen forsøgte at få DMU til at gøre vurderingerne mere positive, men da DMU nægtede, endte Miljøministeriet med at indberette sine egne - og langt mere positive - vurderinger til EU.

Det er topmålet af hykleri, at man først vrider armen om på sine fagfolk og bagefter låner deres troværdighed, når man skal præsentere opgørelserne for offentligheden.

Ida Auken (SF)
Miljøordfører

SF's miljøordfører, Ida Auken, er fortørnet.
"Det er topmålet af hykleri, at man først vrider armen om på sine fagfolk og bagefter låner deres troværdighed, når man skal præsentere opgørelserne for offentligheden. Det er løgn, når ministeriet i pressemeddelelsen kalder indberetningen for en DMU-rapport. DMU's vurdering var nærmest den stik modsatte. Man vil åbenbart gerne have DMU's troværdighed, men man vil ikke have deres tal," siger hun.

S: Direkte løgn 
Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, er så forarget, at hun har stillet spørgsmål til statsministeren om sagen.
"Først vælger Miljøministeriet at indberette sin egen glansbillede-fortolkning af skovenes tilstand til EU. Og derefter skriver man ud til offentligheden, at det er en faglig organisation, som har lavet vurderingerne, men det er jo direkte løgn. Man prøver at dække sine politiske prioriteringer ind under en objektiv forskning, men det er det ikke. Det er snyd og humbug," siger hun.

Miljøministeriets pressemeddelelse blev udsendt om eftermiddagen fredag den 21. december 2007 - sidste arbejdsdag inden jul.
En måned før var Troels Lund Poulsen (V) tiltrådt som miljøminister. Han ønskede i går ikke at kommentere sagen.

Update: Miljøministeren har tirsdag bestilt en kulegravning af hele forløbet.

Dokumentation

Miljøministeriets pressemeddelse fra 21. december 2007

Særlig indsats på vej for dansk natur

Danmarks natur er på mange områder i fremgang. En statusrapport til EU fra DMU understreger de seneste tendenser i årets opgørelse af overvågningen af vandmiljøet og naturen - NOVANA-rapporterne. Her var en af hovedkonklusionerne netop, at der er generel fremgang, men at især den lysåbne natur som heder og overdrev er truet af tilgroning.

" Resultatet kommer ikke som en overraskelse, da naturgenopretning er en stor opgave, som tager lang tid at gennemføre, og hvor vi først for alvor kan se resultaterne flere år efter projekterne er gennemført. Regeringen er da også i fuld gang. Vi har allerede afsat 558 mil. kroner til vand- og naturindsatsen under den første miljømilliard fra 2007 til 2009. Oven i den kommer den ekstra miljømilliard, der skal bruges fra 2010 til 2013 og så er de kommende landdistriktsmidler for perioden 2009 til 2013, hvor regeringen vil afsætte 75 procent til natur- og miljø.Jeg tror fuldt og fast på, at vi med den historiske indsats, som regeringen er i gang med på naturområdet, vil kunne se frem til et markant løft af vores sårbare natur. Ingen regering har før sat så mange penge og kræfter af til at forbedre og pleje naturen", siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

EU har etableret en stor databank, hvor alle medlemslande i disse dage indrapporterer oplysninger om den europæiske natur. Danmark er nu færdig med opgaven, hvor DMU har gjort status for naturens tilstand i perioden 2001-2006. Statusrapporten har ikke medregnet den fremtidige indsats for at forbedre naturen, ligesom det ikke har været muligt at sammenligne 2001 med 2006 på grund af forskellige metoder til opgørelse.

Der er planlagt en stor indsats for at truslerne og problemerne generelt for Natura 2000 typer og arter. Der er endvidere vedtaget national lovgivning, som forpligter myndighederne til at gribe ind overfor forringelser og til at gennemføre indsatser efter en bindende Natura 2000 planlægning med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus. Derudover er der afsat ekstra midler i perioden 2007-2009 til naturgenopretning. Og i perioden 2010-2013 er der yderligere afsat én milliard. Samtidigt sættes støtten til at integrere natur og miljø i landbruget væsentligt op fra 2009, der etableres nationalparker og der gennemføres en ny plan for vandmiljøet indenfor de kommende to år.

Samtidig er der allerede sat gang i - eller gennemført - flere naturprojekter, som målrettet skal forbedre tilstanden for de særligt udsatte arter og naturtyper. Blandt andet et snæbel-projekt i Sønderjylland, overdrevs- og højmoseprojekter flere steder i landet, projekt for sommerfuglen hedepletvinge, odderprojektet, som har betydet en stor fremgang for arten, handlingsplan for engfugle m.v.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Pagh

Professor, dr.jur., Københavns Universitet
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), dr.jur. (Københavns Uni. 1999)

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Ida Auken

MF (S), fhv. miljøminister (SF)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024