Debat

Aktør: Vi risikerer at tabe en generation af børn med høretab på gulvet

DEBAT: Efter 2021 mister børn med høretab et genoptræningstilbud, som med stor succes har givet dem samme muligheder som deres normalthørende kammerater. Projektmidlerne skal forlænges, skriver Stella Dyrberg i et åbent brev til statsministeren. 

Hvis ikke børnene får genoptræningen de første af barnets leveår, bliver muligheden for at udvikle talesproget forringet, skriver Stella Dyrberg.
Hvis ikke børnene får genoptræningen de første af barnets leveår, bliver muligheden for at udvikle talesproget forringet, skriver Stella Dyrberg.Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Stella Dyrberg
Direktør i Decibel, Landsforeningen for børn og unge med høretab

Kære statsminister Mette Frederiksen

Jeg tror, at du i din egenskab som børnenes statsminister vil være interesseret i at vide, at vi står over for at tabe en generation af børn med høretab på gulvet. 

Efter 2021 mister børnene et genoptræningstilbud, som ellers med stor succes har løftet dem og givet dem samme muligheder som deres normalthørende kammerater.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Jeg skriver på vegne af Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab. Vi vil gøre dig opmærksom på, at gruppen af børn med høretab er i fare for at blive udelukket fra fællesskabet. 

Det sker, når det vigtige finanslovs-finansierede treårige AVT rehabiliteringsprojekt udløber i 2021.

Der er et åbent vindue, når hjernen er ung og plastisk. Hvis ikke børnene får genoptræningen de første af barnets leveår, bliver muligheden for at udvikle talesproget forringet.

Stella Dyrberg
Direktør i Decibel

En afgørende indsats
I dag får langt de fleste døve børn og børn med høretab en kunstig hørelse ved hjælp af avanceret høreteknologi. Men hvis børnene skal lære at bearbejde den lyd, som de får adgang til med teknologien, viser forskning, at det er helt afgørende, at de får en rehabiliteringsindsats i form af Auditiv Verbal Terapi (AVT).

95 procent af alle børn med høretab har forældre med normal hørelse. Disse forældre ønsker, at deres barn lærer at høre og tale deres modersmål, altså talesprog. Det kan de takket være den teknologiske udvikling. 

Døve børn og børn med høretab kan udvikle talesprog, hvis de får en tidlig, specifik og evidensbaseret rehabiliteringsindsats i form af AVT.

Derfor blev der i 2017 afsat samlet 27 millioner på finansloven som projektmidler til et tre-årigt AVT-projekt, som skulle sikre den nødvendige rehabiliteringsindsats og udvide det daværende tilbud til at sikre en kvalificeret indsats på landsplan til børn med de sværeste høretab. 

Behandlingen blev placeret på tre audiologiske afdelinger i tæt samarbejde med de øvrige behandlere, der modtager familierne.

Lige muligheder
Projektets foreløbige resultater viser, at 80 procent af de deltagende børn opnår alderssvarende talesprog efter bare to år. 

Når projektet bortfalder i 2021, bliver børnene henvist til tidligere støttetilbud, hvor det tidligere kun var 30 procent, der opnåede alderssvarende sprog.

Et alderssvarende talesprog betyder, at børnene får de samme muligheder som deres normalthørende jævnaldrende og kan enkeltintegreres fuldt ud i lokale dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og så videre. 

Dermed får børnene de samme fremtidsmuligheder for at tage en uddannelse, finde et arbejde og forsøge sig selv som deres normalthørende kammerater.

Indsatsen indebærer ikke bare ligeværdige muligheder og en bedre livskvalitet for børnene, men det betaler sig også samfundsøkonomisk. AVT giver lavere udgifter til støtte i skolen, bedre uddannelse, øget tilknytning til arbejdsmarkedet samt højere indkomst. 

En britisk analyse viser, at man får fire pund igen, hver gang man investerer et pund i AVT. Man har fundet lignende resultater i Australien.

Børnene kan ikke vente
Behandlingen findes altså og har dokumenteret effekt, men tilbuddet udløber. 

Derfor har Decibel gjort Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke opmærksom på problematikken og fået det svar, at den fremtidige finansiering afgøres under finanslovsforhandlingerne. Derfor er det meget bekymrende, at det vigtige treårige AVT-projekt ikke har fundet plads i regeringens oplæg til finanslovsforhandlinger for 2021.

Vi er opmærksomme på, at regeringen står overfor en presset finanslov med et begrænset råderum på grund af coronavirus. Men børnene kan ikke vente.

Der er et åbent vindue, når hjernen er ung og plastisk. Hvis ikke børnene får genoptræningen de første af barnets leveår, bliver muligheden for at udvikle talesproget forringet. Dette vil medføre behov for dyr specialundervisning og risikere marginalisering og udelukkelse fra fællesskab, uddannelse og arbejdsmarked på sigt. 

Det er hele livet, det drejer sig om for disse børn. De og deres familier kan ikke vente.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen blev interviewet om sagen i dag, 18. september på Radio4 og udtalte: 

"De udsagn, som I bringer til torvs i dag, tyder jo på, at vi har at gøre med en behandlingsform og et forsøg, som har nogle meget gunstige effekter. Det er selvfølgelig noget af det, som vejer tungt, når vi skal diskutere med de andre partier om, hvordan vi skal bruge pengene til næste år."

Entydig opbakning
Det er derfor helt afgørende, at projektmidlerne forlænges i en yderligere periode via en bevilling på finansloven til og med 2024, og at der herefter findes og afsættes faste driftsmidler til et permanent tilbud i regionerne.

Høreforeningen bakker op om AVT-tilbuddet, og de ledende overlæger på de audiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital har udtrykt deres opbakning i en støtteskrivelse til vores henvendelse til Sundheds- og Ældreministeren.

Jeg vil meget gerne mødes med statsministeren og uddybe AVT-projektet og resultaterne med henblik på, at tilbuddet sikres plads i de kommende finanslovsforhandlinger. 

Jeg vil meget gerne høre fra statsministeren, hvad der er brug for af yderligere information for at få sikret dette vigtige tilbud til børnene.

Børnene med høretab har brug for børnenes statsminister

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024