Alrow Media øger overskuddet og fortsætter væksten

Alle forretningsområder i koncernen bag Altinget & Mandag Morgen har skabt resultater for regnskabsåret 2020/2021 trods covid-19 og konkurrence.

CEO for Alrow Media Christoph Nørgaard fremlægger årsregnskab præget af vækst og overskud.
CEO for Alrow Media Christoph Nørgaard fremlægger årsregnskab præget af vækst og overskud.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Redaktionen

Alrow Media, selskabet bag medierne Altinget.dk, Altinget.se og Mandag Morgen, offentliggør i dag nyt årsregnskab for perioden 1. juli 2020-30. juni 2021. Det er præget af overskud og omsætningsvækst med en fortsat udvikling af medieforretningen og selskabets øvrige aktiviteter både i Danmark og Sverige.

Koncernens resultatopgørelse for 2020/21 viser et overskud efter selskabsskat på 7,824 millioner kroner. Der udloddes ikke udbytte, hvorved koncernens balance pr. 30. juni 2021 viser en positiv egenkapital på 2,325 millioner kroner. Resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) mere end fordobles fra 8,048 millioner kroner i 19/20 til 17,163 millioner kroner i 20/21.

Vi kæmper på markedet både med klassiske konkurrenter og særligt tech-spillerne, der arbejder under andre rammevilkår end de professionelle medier

Christoph Nørgaard
CEO, Alrow Media

"Resultatet er tilfredsstillende efter et regnskabsår, der særlig i starten har været præget af covid-19. Vi har således formået at udvikle vores forretning og samtidig løfte vores top- og bundlinje i et i øvrigt presset mediemarked i Danmark og Sverige. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle medarbejdere har ydet en formidabel indsats,” siger selskabets CEO Christoph Nørgaard og føjer til:

”Vi kæmper på markedet både med klassiske konkurrenter og særligt tech-spillerne, der arbejder under andre rammevilkår end de professionelle medier. Samtidig ønsker vi som publicister at yde vores fortsatte bidrag til at understøtte demokratiets kerneværdier og en sund og mangfoldig demokratisk debat. Det handler blandt andet om ytringsfrihed og om en respektfuld debattone, pluralisme og beskyttelse af mindretalsrettigheder," siger Christoph Nørgaard.

 

Fremgangen i resultatet kommer fra en positiv udvikling i alle driftsselskaber under Alrow Media. Om de enkelte forretningsenheder forklarer han:

Altinget.dk

Udviklingen er tilfredsstillende. Altinget.dk har nu 27 nichemedier. Vi har det seneste år åbnet tre nye nichemedier - henholdsvis Hovedstaden, Erhverv og Idræt, som har styrket den samlede medieplatform, hvor der ligeledes er tilført flere redaktionelle kompetencer. Altinget.dk er blevet redesignet med en bedre brugerflade og en mere logisk og lettilgængelig opbygning af medieplatformen. Ligeledes har vi oplevet trafikvækst og vækst både i omsætning og overskuddet.

Event, netværk- og konferenceafdelingen Arena har trods corona været inde i en god periode med alle innovative kræfter sat i spil i forhold til at udvikle nye, kreative hybridløsninger for digitale og fysiske mødeaktiviteter og helt nye koncepter som blandt andet Verdensmålsugen, der blev afviklet i Altingets gård i Ny Kongensgade.

Mandag Morgen

Udviklingen er meget tilfredsstillende i Mandag Morgen ApS. Ugebrevet Mandag Morgen har fremdrift både med flere kunder og flere læsere. Ugebrevet er blevet styrket redaktionelt og designmæssigt. Konceptet er fokuseret omkring fem områder med relevans for en bred - offentlig såvel som privat - betalingsdygtig målgruppe.

Tænketanken Mandag Morgen realiserer smuk fremgang og har indgået en række vigtige, flerårige strategiske partnerskaber, der styrker det fremtidige fundament. Også hér har der været arbejdet med at udvikle nye digitale koncepter, design af nye analyseformater og løsningsmodeller for et bredt antal kunder. Efter nogle svære år giver datterselskabet Mandag Morgen nu et smukt overskud, der bringer selskabets egenkapital i plus.

Altinget.se

Udviklingen er tilfredsstillende for Altinget AB. Sverige er et investeringsland med toplinjevækst, som er nødvendig for at styrke den fremtidige medieposition. Vi har i løbet af året investeret i to nye medier - Omsorg og Civilsamhälle - samt rekrutteret flere journalister. Ligeledes er Altinget.se blevet redesignet med en bedre brugerflade, som har givet en betydelig vækst i trafikken. Alle kommercielle indsatser er i løbet af året blevet samlet med styring fra Stockholm under ledelse af en nyansat kommerciel direktør.

Stedets Ånd:

Koncernen ejer gennem ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS Grønbechs Hotel med mødefaciliteter i folkemøde-byen Allinge på Bornholm. Det har igen været resultatmæssigt negativt ramt af, at Folkemødet ikke er blevet afviklet på samme måde som før coronapandemien. Fraset den politiske festival har omsætning og belægningsprocent været stigende i et godt marked. Det er besluttet at afhænde hotellet for at koncentrere ledelseskræfter og kapitalberedskab om medierne, øvrige aktiviteter og om fortsat internationalisering.

Monitor

Endelig ejes majoriteten (60 procent) i et dataovervågningsselskab for interessevaretagelse i Danmark og EU, Monitor ApS. Selskabet fortsætter væksten med god kundetilgang.

Fremtid og bæredygtighed

Med et tilfredsstillende regnskabsresultat og god fart på alle dele af forretningen efter en tid med covid-19 er fokus ifølge Christoph Nørgaard på at fortsætte væksten og internationaliseringen. Der vil blive investeret i kerneforretningen. Det vil sige i nye medier, nye kompetencer og IT-udvikling til at understøtte kravene til brugervenlighed, forbedrede kunderelationer og den redaktionelle produktion.

Strategien kommer også til at indeholde et tema om bæredygtighed.

”Altinget/Mandag Morgen er naturligvis med, når det gælder dagsordenen om klima og bæredygtighed. Altinget har succesfulde klimamedier og et nyt nichemedie om FN's Verdensmål. Arena driver netværk og kurser om Verdensmålene. Ugebrevet behandler løbende klimaudfordringerne. Tænketanken udgiver analyser om grøn omstilling og grønne job. Derfor skal bæredygtighed selvfølgelig også have en naturlig plads i vores egen strategi som virksomhed i fremtiden,” siger Alrow Medias CEO.

Han tilføjer, at der nu på basis af et internt forarbejde sættes gang i at udpege de særlige fokusområder, som vil komme til at indgå i selskabets mål fremover – som altid i respekt for mediehusets politiske neutralitet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christoph Nørgaard

Adm. direktør, Alrow Media
M.sc. i international business (Aarhus Uni.)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024