B 106 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 106 Indførelse af en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten
(Beskæftigelsesministeriet)

21/5
2019
26/4
2019
9/4
2019
1/3
2019
22/2
2019
Forrige artikel B 7 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 169 (Erhvervsministeriet)