B 19 (Justitsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om et årligt kvoteloft på 0-20 dispensationer for køb af sommerhuse i Danmark, når bopælspligten ikke er opfyldt.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 19
(Justitsministeriet)

13/11
2018
12/10
2018
Forrige artikel L 41 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) Næste artikel L 51 (Erhvervsministeriet)